Duše projektu


Chcete tvořit a podnikat ve flow s lehkostí a radostí a vědět jak na to?

Být ve svém podnikání šťastní a úspěšní bez přehnaného tlaku na výkon a přemíru času?

Mít finanční hojnost bez tlaku a dřiny?

Chcete, aby vaše podnikání bylo s vámi i vašimi hodnotami plně v souladu, a také již s paradigmatem Nové Země? 

Rozjet podnikání, nový projekt nebo expandovat ve vašem současném projektu?

Vytvořit nové služby, produkty, ale nevíte jak to uchopit v lehkosti do celistvosti?

Mít harmonii ve vaší organizační struktuře, vztazích a spolupráci s ostatními?

Potřebuje vaše podnikání, firma, organizace reorganizaci v souladu s novým paradigma?


Nové paradigma přináší mnoho změn v podnikání i organizačních strukturách firem. Co dříve fungovalo, nyní již nemusí být v souladu. Je třeba energeticky i organizačně přenastavit vše do souladu s novými energiemi.

Pomohu vám poskládat a vyladit váš projekt tak, abyste jste se cítili skvěle, uvolněně a měli radost z tvoření, budování, evoluce i expanze vašeho úspěšného podnikání v hojnosti a lehkosti. Žádné složité postupy, ale jednoduchost a efektivita. 

Pokud chcete vytvořit nové služby a produkty, pomohu vám s nastavením struktury, cenotvorbou, marketingem, PR i možným dalším vývojem. Jelikož projekty i firmy jsou také o spolupráci s ostatními, pokud řešíte vztahy s kolegy nebo obchodní partnery, vhledem vám mohu zjistit, zda je vaše spolupráce přínosná pro obě strany a vede k úspěchu a jak dát vztahy do pořádku, pokud nejsou v harmonii.

Jste-li zvyklí na korporátní či klasické systémové prostředí, kde je manipulace, tlak na výkon, v mnoha případech neosobnost a nelidskost, na podvědomé úrovni vás mohou tyto nastavení blokovat a tím vám bránit v úspěchu, lehkosti a radosti z vaší tvorby.  Několik let jsem pracovala v leadershipu v korporátním prostředí, a tak vím, jaké nastavení tam běžně funguje.

Pomohla jsem již mnoha projektům k růstu a expanzi, navrhla i realizovala změny, rozvoj, inovace, energeticky uvedla do harmonie, růstu a prosperity. Vedla jsem pobočku obchodu s obratem několik desítek miliónů korun ročně. Spolupracovala jsem na úspěšných projektech v leadershipu i manažerských postech v korporátním a soukromém sektoru.


Aktivační konzultace je vhodná pro budoucí a začínající podnikatele, firmy, organizace atd. A také pro podnikatele, firmy a organizace, které se chtějí ve svém podnikání posunout dál na další level a rozvíjet své poslání.


Konzultace je pro vás, když chcete: 

- tvořit a podnikat ve flow s lehkostí a radostí

- být ve svém podnikání šťastní a úspěšní bez přehnaného tlaku na výkon a přemíru času

- zjednodušit postupy a strukturu

- mít finanční hojnost bez tlaku a dřiny

- aby vaše podnikání bylo s vaší duší i vašimi hodnotami v souladu, a také již s paradigmatem Nové Země 

 - rozjet podnikání, nový projekt nebo expandovat ve vašem současném projektu

- aby energie v podnikání proudila v harmonii

- vytvořit nové služby, produkty, ale nevíte jak to uchopit v lehkosti do celistvosti

- pomoci s názvem a popisem projektu nebo jednotlivých služeb

- mít harmonii ve vaší organizační struktuře, vztazích a spolupráci s ostatními

- a potřebujete aby vaše podnikání, firma, organizace  byla v souladu s novým paradigma Nové Země

- jednoduše cítíte volání a máte důvěru v mé schopnosti :)


Co vás na konzultaci čeká

Na konzultaci vám naslouchám s čím aktuálně potřebujete pomoci. Zeptám se vás, co je záměrem vašeho projektu nebo podnikání, jaká je vaše vize a cíl. Pokud v tom nemáte jasno, pomohu vám vyjasnit si záměry a cíle. 

Sdělím vám vhledy, informace a přesné kroky k naplnění záměru, aby váš projekt měl jasnou strukturu, soulad energií a podpořenou vizi. Pokud vnímám jakýkoliv nesoulad, mohu vám pomoci energie vyladit do harmonie a sjednocení záměru vize. 

Inspiruji vás novými možnostmi, jak si můžete tvořit život i podnikání dle touhy svého srdce, v lehkosti a flow. Nic není nemožné. Povedu vás k vašemu nitru, srdci a vnitřnímu hlasu, abyste naslouchali především sobě. Pokud je třeba, sdělím vám akášický přepis a nové nastavení v souladu s vaším záměrem a vizí. 

Součástí mého vědomí je aktivační pole, které při komunikaci a spolupráci se Zdrojem přirozeně uvolňuje stagnace, bloky, aktivuje změny, léčebné procesy, kódy, odemyká klíče, otevírá portály a okna příležitostí pro vaše další životní kroky. 

Jedná se tedy o transformační aktivační konzultaci s energetickým přesahem.


Jaké techniky používám

Každé sezení je jedinečné dle potřeby klienta. Používám metody nové doby v souladu s energií Zdroje a úctou k Zemi i předkům. Přivádím zdrojovou energii, která rozpouští stará dogmata zcela přirozeně a v lehkosti. Pracuji celostním přístupem, aby váš život i podnikání bylo v rovnováze a harmonii.

Při konzultaci používám vhledy do akášických záznamů vaší duše, kvantové pole a práci se záměry, akášické přepisy a nová nastavení v souladu s vaším záměrem a vizí, hvězdné a světelné portály, channeling přímo s božským vědomím Zdroje a světelnými bytostmi, aktivační dračí energii, vysokofrekvenční energii Zdroje a vědomí přírody včetně, rostlin, zvířat a krystalů, práci s myslí a všemi úrovněmi vědomí duše. Pokud budu vnímat, že se potřebujete více podpořit, doporučím vám vhodné nástroje pro změny.

Pracuji jasně, rychle a efektivně. Jdu k jádru věci, žádné zbytečné okliky a složité kroky, ale jasný směr v jednoduchosti. Jako multipotenciálka mám přehled a zkušenosti v mnoha oblastech. A samozřejmě také mnoho letitých zkušeností z práce sama na sobě v mém osobním i spirituálním rozvoji.

Používám unikátní techniky, které jsou efektivní a účinné v hloubce příčin i ve výšce vědomí duše a těla. I tam, kde klasické metody nestačí nebo je práce s nimi na dlouhou dobu. Proč dělat věci složitě, když jdou jednoduše. S dračí energií a podporou Zdroje i Nové Země to jde hravě :)). 

Na konzultaci vše plyne v lehkosti, s humorem a nadhledem.


Informace k objednávce služby

Aktivační konzultace je možná formou osobního setkání nebo online.

Pro otevřenost, uvolnění a plynutí energie si při komunikaci tykáme. Pokud chcete vykat, plně to respektuji.


Doba konzultace: 120 minut

Cena: online : 7000 Kč/ 305 €, osobně v Praze: 8000 Kč/ 348 €

V ceně je čas konzultace 120 minut. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy po konzultaci. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce.

Objednávkou služby závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami.

Při online konzultaci platba předem na bankovní účet minimálně 24h před termínem sezení. Při osobním setkání platba hotově po konzultaci.

Termín aktivačního sezení lze stornovat nejpozději do 2 dnů před domluveným termínem, storno poplatek 1000 Kč. Při pozdějším zrušení je klient povinen službu uhradit v plné výši. Platí pro online i osobní setkání. 


Reference

Lenka Veneera Pilčíková

Miriam jsem oslovila v období, kdy si mě přitáhlo téma Jméno duše a rozvoj osobního potenciálu a poslání. Děkuji především za její vstřícný a trpělivý přístup, který mi během konzultací a aktivačních sezení dopřála a tak mi pomohla se nasměrovat více k sama sobě, "pročistit mysl" a někdy jen potvrdit to, co člověk v sobě podvědomě cítil. Služby Miriam doporučuji především i proto, že mají v sobě hezky propojenou stránku obchodu se spiritualitou, což mě v mém podnikání velmi pomáhá. Jsem za její dary velmi vděčna, jelikož podporují mou hvězdnou cestu. " 


Chci si závazně objednat konzultaci Duše projektu