Světelná aktivace

Božský potenciál duše * Síla Tvůrce * Posvátná esence ženy * Posvátná esence muže


Chcete aktivovat božský potenciál své duše a používat plně své dary i z jemnohmotných úrovní?

Být plně propojeni se Zdrojem i Zemí ve své vnitřní rovnováze a harmonii?

Probudit vaši božskou podstatu a aktivovat váš vnitřní Zdroj?

Vstoupit plně do své tvořivé síly a manifestovat své záměry?

Být skutečnou ženou a mužem ve své jedinečné posvátné esenci?


Světelná aktivace je dynamickou vysokofrekvenční vizualizací v propojení s energií Zdroje, portálů světla a světelných kódů. V této aktivaci je plně podporován Zdrojem záměr aktivace v souladu s cestou vaší duše. Touto energetickou aktivací se vám otevírá nová úroveň bytí k projevení sebe jako světelné bytosti zde v lidském těle ve hmotě. V aktivaci se vaše vědomí plně kotví do těla pro vaši stabilitu, rovnováhu a vědomé tvoření vašeho  Nebe na Zemi, tedy plného projevení vaší duše zde na Zemi.


Nabídka světelných aktivací

Božský potenciál duše

Aktivace plného potenciálu z úrovně božské podstaty, tedy z nejvyšších sfér vědomí vaše duše v propojení se Zdrojem a plném ukotvení zde na Zemi. Při aktivaci je vám aktivováno vaše duchovní srdce - božství ve vás, vaše božská podstata pro vaše Nebe na Zemi. Také světelné kořeny pro ukotvení vyšších úrovní vašeho vědomí, rovnováhu a harmonii. A vaše vnitřní kotva, což je posílení vašeho sebevědomí, sebelásky a sebehodnoty. 


Síla Tvůrce

Aktivace vaší tvůrčí síly pro manifestaci záměrů ve všech aspektech života. Uvolňuje bloky a programy role oběti, bezmoci, neschopnosti mít život ve svých rukou. Plně kotví do stability a rovnováhy pro vědomé tvoření svého Nebe na Zemi, života jakého si přejete žít. 


Posvátná esence ženy

Aktivace čiré esence vědomé ženy v její ryzí podobě. Opravdová moudrá žena, ve své síle i jemnosti, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Zaujímá plně svou roli ženy, stává se láskou s otevřeným srdcem. Se schopností plně cítit, projevit své emoce, vášeň a kultivovat svou sexuální sílu v čisté energii. Tato aktivace je propojena s magdalénsko-kristovským vědomím v úrovni božské podstaty. Je čirou esencí posvátného partnerství a posvátné sexuality.  Pro  plné projevení se ve hmotě a  své poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Tato aktivace také uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, vede k celistvosti ženství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu.  


Posvátná esence muže

Aktivace čiré esence vědomého muže v jeho ryzí podobě. Opravdový muž ve své síle, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Zaujímá plně svou roli muže, stává se bojovníkem srdce s otevřeným srdcem. Se schopností plně cítit, projevit své emoce a kultivovat svou sexuální sílu v čisté energii. Tato aktivace je propojena s magdalénsko-kristovským vědomím v úrovni božské podstaty. Je čirou esencí posvátného partnerství a posvátné sexuality. Pro plné projevení se ve hmotě a své poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Tato aktivace také uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, vede k celistvosti mužství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu.


Jak světelná aktivace probíhá

Po celou dobu aktivace pracuji s energií Zdroje, světelnými portály, kódy světla a magdalénsko-kristovskou energií. Ve vizualizaci jste uvedeni do vnitřní harmonie a rovnováhy. Proud energie ze Zdroje a Matky Země pročistí celé vaše bytí, posílí vaše energetické pole a uvede do dokonalé harmonie. Nejvíce se podpoří oblast vaší srdeční čakry, která je klíčem k otevření duchovního srdce a aktivace záměru. Při aktivaci přichází i vhledy přímo ze Zdroje. V této vysokofrekvenční aktivaci může být ze Zdroje sděleno konkrétní poselství k danému záměru. Ve vizualizaci se děje přesně to, co v daný moment tady a teď je aktuální. Vše je individuální dle nastavení klienta a záměru jeho duše.


Informace k objednávce služby

Aktivace je možná formou osobního setkání nebo online. Tento aktivační proces se děje jak při osobním setkání, tak při online komunikaci.


Cena:

- online (FB, Messenger)  2500 Kč/ 100 €

- osobně v Praze, Institut Adaraya Praha 1,  2800 Kč/ 112 €


Doba aktivace: 30 min


Při online aktivaci platba předem. Při osobní setkání platbě po aktivaci nebo předem na účet. 

Po přijetí objednávky vám odešlu email s volnými termíny a informacemi k platbě. Platbu prosím proveďte po potvrzení přijetí objednávky a domluvě termínu.  


Objednávky prosím přes kontaktní formulář na této stránce.


Termín aktivačního setkání lze zrušit 24 hodin před dohodnutým termínem. Při pozdějším zrušení je klient povinen sezení uhradit a počítá se jako proběhnutá. Je to proto, že si vážím svého i vašeho času. Na aktivaci se připravuji již před sezením.


Chcete svou cestu života více podpořit?


Nabízím Vám:

Aktivační konzultace - osobní nebo online aktivační sezení na témata: Tvůrci a energie Nové Země, potenciál a poslání duše, vědomé podnikání, posvátná sexualita a vztahy atd. . Pro dospělé a nově pro děti od 15ti let 

Poselství světla - světelný jazyk - skrze světelný jazyk je vám sděleno unikátní poselství, které je jen pro vědomí vaší duše, to co pro dané tady a teď potřebuje. Předání poselství je řízeno Zdrojem. Nese vysokofrekvenční světelné kódy nových energií, které působí na všech úrovních vědomí duše.

Kódy Nové Země - aktivační kódy Nové Země pro transformaci Vašeho vědomí v souladu s Vaší duší a nového paradigma

Hvězdný kód duše - komplexní hvězdný kód duše probouzí prapůvodní čirou zdrojovou esenci Vaší duše. Nese informace ryzí dokonalosti zrození v prapůvodním nastavení duše bez karmických nánosů a vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem vaší duše v plynutí a lehkosti. Navrací vás do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle.


Chci si objednat světelnou aktivaci