Světelná aktivace

Božský potenciál duše * Síla Tvůrce * Posvátná esence ženy * Posvátná esence muže


Chcete aktivovat božský potenciál své duše a používat plně své dary i z jemnohmotných úrovní?

Být plně propojeni se Zdrojem i Zemí ve své vnitřní rovnováze a harmonii?

Probudit vaši božskou podstatu a aktivovat váš vnitřní Zdroj?

Vstoupit plně do své tvořivé síly a manifestovat své záměry?

Být skutečnou ženou a mužem ve své jedinečné posvátné esenci?


Světelná aktivace je dynamickou vysokofrekvenční vizualizací v propojení s energií Zdroje, portálů světla a světelných kódů. V této aktivaci je plně podporován Zdrojem záměr aktivace v souladu s cestou vaší duše. Touto energetickou aktivací se vám otevírá nová úroveň bytí k projevení sebe jako světelné bytosti zde v lidském těle ve hmotě. V aktivaci se vaše vědomí plně kotví do těla pro vaši stabilitu, rovnováhu a vědomé tvoření vašeho  Nebe na Zemi, tedy plného projevení vaší duše zde na Zemi.


Nabídka světelných aktivací

Božský potenciál duše

Aktivace plného potenciálu z úrovně božské podstaty, tedy z nejvyšších sfér vědomí vaše duše v propojení se Zdrojem a plném ukotvení zde na Zemi. Při aktivaci je vám aktivováno vaše duchovní srdce - božství ve vás, vaše božská podstata pro vaše Nebe na Zemi. Také světelné kořeny pro ukotvení vyšších úrovní vašeho vědomí, rovnováhu a harmonii. A vaše vnitřní kotva, což je posílení vašeho sebevědomí, sebelásky a sebehodnoty. 


Síla Tvůrce

Aktivace vaší tvůrčí síly pro manifestaci záměrů ve všech aspektech života. Uvolňuje bloky a programy role oběti, bezmoci, neschopnosti mít život ve svých rukou. Plně kotví do stability a rovnováhy pro vědomé tvoření svého Nebe na Zemi, života jakého si přejete žít. 


Posvátná esence ženy

Aktivace čiré esence vědomé ženy v její ryzí podobě. Opravdová moudrá žena, ve své síle i jemnosti, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Zaujímá plně svou roli ženy, stává se láskou s otevřeným srdcem. Se schopností plně cítit, projevit své emoce, vášeň a kultivovat svou sexuální sílu v čisté energii. Tato aktivace je propojena s magdalénsko-kristovským vědomím v úrovni božské podstaty. Je čirou esencí posvátného partnerství a posvátné sexuality.  Pro  plné projevení se ve hmotě a  své poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Tato aktivace také uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, vede k celistvosti ženství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu.  


Posvátná esence muže

Aktivace čiré esence vědomého muže v jeho ryzí podobě. Opravdový muž ve své síle, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Zaujímá plně svou roli muže, stává se bojovníkem srdce s otevřeným srdcem. Se schopností plně cítit, projevit své emoce a kultivovat svou sexuální sílu v čisté energii. Tato aktivace je propojena s magdalénsko-kristovským vědomím v úrovni božské podstaty. Je čirou esencí posvátného partnerství a posvátné sexuality. Pro plné projevení se ve hmotě a své poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Tato aktivace také uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, vede k celistvosti mužství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu.


Jak světelná aktivace probíhá

Po celou dobu aktivace pracuji s energií Zdroje, světelnými portály, kódy světla a magdalénsko-kristovskou energií. Ve vizualizaci jste uvedeni do vnitřní harmonie a rovnováhy. Proud energie ze Zdroje a Matky Země pročistí celé vaše bytí, posílí vaše energetické pole a uvede do dokonalé harmonie. Cca 10 minut ladění energie Zdroje je jak minimálně hodina na terapii. Vyladění je potřebné pro příjem vyšších frekvencí. Nejvíce se podpoří oblast vaší srdeční čakry, která je klíčem k otevření duchovního srdce a aktivace záměru. Při aktivaci přichází i vhledy přímo ze Zdroje. V této vysokofrekvenční aktivaci může být ze Zdroje sděleno konkrétní poselství k danému záměru. Ve vizualizaci se děje přesně to, co v daný moment tady a teď je aktuální. Vše je individuální dle nastavení klienta a záměru jeho duše.


Informace k objednávce služby

Aktivace je možná formou osobního setkání nebo online. Tento aktivační proces se děje jak při osobním setkání, tak při online komunikaci.


Cena:

- online - Skype nebo FB Messenger,  2500 Kč/ 104 €

- osobně v Praze - Institut Adaraya Praha 1,  2800 Kč/ 117 €


Doba aktivace: 30 min


Při online aktivaci platba předem minimálně 24h před termínem sezení. Při osobní setkání platbě po aktivaci na místě. 

Po přijetí objednávky vám odešlu email s volnými termíny a informacemi k platbě. Platbu prosím proveďte po potvrzení přijetí objednávky a domluvě termínu.  


Objednávky prosím přes kontaktní formulář na této stránce.


Termín aktivačního setkání lze zrušit 24 hodin před dohodnutým termínem. Při pozdějším zrušení je klient povinen sezení uhradit a počítá se jako proběhnutá. Je to proto, že si vážím svého i vašeho času. Na aktivaci se připravuji již před sezením. Platí pro online o osobní setkání.


Chcete svou cestu života více podpořit?


Nabízím Vám:

Aktivační konzultace - osobní nebo online aktivační sezení na témata: Tvůrci a energie Nové Země, potenciál a poslání duše, vědomé podnikání, posvátná sexualita a vztahy atd. . Pro dospělé a nově pro děti od 15ti let 

Poselství světla - světelný jazyk - skrze světelný jazyk je vám sděleno unikátní aktivační poselství, které je jen pro vědomí vaší duše, to co pro dané tady a teď potřebuje. Předání poselství je řízeno Zdrojem. Nese vysokofrekvenční světelné kódy nových energií, které působí na všech úrovních vědomí duše.

Kódy Nové Země - aktivační kódy Nové Země pro transformaci Vašeho vědomí v souladu s Vaší duší a nového paradigma

Hvězdný kód duše - komplexní hvězdný kód duše probouzí prapůvodní čirou zdrojovou božskou esenci Vaší duše v rovnováze, tzv. božskou matrici. Nese esenci vaší prvotní jiskry, zážehu duše, informace ryzí dokonalosti božství a jedinečnosti duše bez karmických nánosů a vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem duše v plynutí a lehkosti. Navrací do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti bytí. Zažehává Vaši prvotní jiskru duše.


Chci si objednat světelnou aktivaci