ROVNOVÁHA POSTAVENÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU, VĚDOMÁ PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

14.07.2020


Milovaní, v dřívějších dobách byli žena, tak i muž, často vázáni starými smlouvami, úmluvami a sliby. Ty je zavazovaly sloužit, být níže než druhý pro jeho slávu, postavení a moc, neprojevovat se, podporovat energeticky na úkor sebe, být pro druhého médiem, kde byla energie zneužívána atd. Dříve, kdy vládl matriarchát a muži byli níže postavení, nebo patriarchát kdy byly níže postaveny ženy, je formou ženského a mužského principu starého paradigma. Tyto staré formy struktur vám mohou bránit prožívat své Nebe na Zemi. Rovnocenné vědomé partnerství i spolupráce, prožívání hojností, realizace změn, stěhování na jiné místo, ukončení neharmonického partnerství nebo zaměstnání, které vám již nevyhovuje, atd. To se týká všech oblastí života, nejen partnerství. My se však v tomto sdělení zaměřujeme na partnerství, jelikož je velmi důležitou součástí bytí i pro nové spolupráce mezi ženami a muži, nastavení rovnováhy v kolektivním vědomí a také pro vědomí jednoty. 


Chceme Vám zvědomit, že nové paradigma a energie Nové Země, kotví zcela přirozeně rovnocenné partnerství na všech úrovních a vědomí jednoty. Uvolňují se staré struktury, avšak to hlavní se děje uvolněním ve vás v úžasných duších mistrů v lidských tělech. Těmi jste všichni. 


Pokud stále cítíte, že vás v životě něco brzdí, vy konáte co můžete, ale stále vám nejde pohnout se z místa, může to být vlivem těchto starých omezení. Pro tvoření v nových energiích, nové spolupráce, vztahy atd. je třeba tyto sliby a smlouvy uvolnit ze všech úrovní vědomí. Tyto omezení můžete vnímat i na fyzickém těle - tok lymfy, pocit, že se nemůžete nadechnout či problémy z dechem, nedostatek síly a energie v solar plexu, tlaky v oblasti hlavy i bolesti zad. 


Jsme vám podporou a tak vás vyzýváme k uvolnění těchto starých struktur a omezení, které vám brání ve vašem životě jít svou cestou duše. 


AKTIVAČNÍ AFIRMACE PRO ZRUŠENÍ SMLUV

Tady a teď v celém časoprostoru, rodových liniích, DNA, buněčné paměti, ve všech úrovních mého bytí, duše i všech těl, ruším všechny smlouvy, úmluvy a sliby, které mi jakýmkoliv způsobem brání prožívat mé Nebe na Zemi, konat změny, prožívat vědomé partnerství a spolupracovat s ostatními v energiích Nové Země. Dovoluji si dát sama/sám sobě svobodu a tím dávám svobodu i ostatním, kterých se tyto smlouvy týkaly. Jsem svobodná vědomá bytost a toto vědomí v sobě nyní ukotvuji. Z bodu nula, v čistém bytí, se otevírám vědomému partnerství a spolutvoření s muži i ženami v proudu nových energií Nebe na Zemi. 


S láskou a velkou úctou k vám všem

Světelná rodina, akášičtí mistři a Miriam Stelariia Latia


S láskou Miriam Stelariia Latia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.