Aktivace světelným jazykem


Chcete efektivní a účinnou pomoc?

Chcete žít život v hojnosti, lásce, radosti, lehkosti, zdraví, svobodě a harmonii?

Vyzkoušeli jste mnoho terapeutických metod a nemáte požadované výsledky, cítíte, že problém je v mnohem hlubších i vyšších vrstvách, kam klasické metody nedosáhnou?

Už vás nebaví utrpení, strachy, obavy, nedostatek nebo další aspekty starého paradigma?

Stagnujete a chcete se posunout v osobní transformaci na další úroveň?

Máte záměr a chcete jej podpořit světlem Zdroje?

Máte rádi aktivace a meditace, které si můžete pouštět kdykoliv to potřebujete?

Je pro vás lepší mít na sebeléčení a práci se sebou klid a pohodlí domova, kde si můžete vytvořit podporující prostředí?

Jednoduše je to pro vás snadnější a efektivnější pro váš seberozvoj a sebeléčení?

Nebo si vás tyto meditace a aktivace volají skrze vaši intuici? 


Přesně pro vás mám velmi efektivní, laskavé a účinné aktivace světelným jazykem ve formátu zvukové nahrávky. Aktivace najdete na jednotlivých odkazech s detailními informacemi.Aktivace pro vás
O světelném jazyce a aktivacích

Aktivace světelným jazykem je vysokofrekvenční aktivací v propojení s energií čirého Zdroje, portálů světla a světelných zdrojových kódů. Zdrojem je podporován záměr aktivace v souladu s cestou vaší duše v jejím přirozeném rytmu. Touto energetickou aktivací se vám otevírá nová úroveň bytí, bez starých zátěží, v nových energiích. Působí přesně tam, kde má. Inteligence vaší duše si proces řídí sama.

Světlem zdroje je posílen záměr a manifestace daného typu aktivace. Vy jste hybnou silou vesmíru. Zdroj je váš spolutvůrce a podporovatel. Aktivně podporuje kroky, kterým vás intuice, vaše vyšší Já, vede právě ve spojení se Zdrojem. Aktivací se dá do pohybu manifestace záměru. Uvolní balast, který realizaci brání, a to i ve vyšších i hlubších úrovních, povede vás k aktivním krokům pro plnou realizaci záměru ve hmotě. Podstatné je být této manifestaci otevřeni a v důvěře konat to, k čemu vás duše vede. I když vám to někdy nebude dávat smysl, ale vnitřně cítíte, že je to správně. Neznamená to však, že budete pasivními sledovateli, a čekat, že se vše stane samo. Spolutvořte se Zdrojem. Aktivace jsou procesy postupného zhmotňování, které však mohou být někdy velmi rychlé :).

Tyto aktivace vám mohou manifestovat zázraky, pokud jste jim otevřeni :). V tom je kouzlo spolupráce se Zdrojem.

Při tvorbě aktivací spolupracuji se světelnými průvodci, mistry Zdroje a se světelnou zdrojovou energií s dračí esencí.


Aktivace a meditace jsou tvořeny ve světelném jazyce v energiích nového paradigma s ukotvením ve hmotě. 


Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje, skrze něž proudí vysokofrekvenční světelné kódy, které proudí skrze frekvenci a vibraci hlasu. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci, bez destruktivních struktur matrixu. Je to čistá energie božství a kosmické lásky. Tomuto jazyku nemusíte na úrovni mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý.

Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. 

Podporuje transformaci vědomí do nových nastavení, uvolnění limbických otisků starého paradigma, navýšení frekvence duše i těla, ukotvení a postupnou aktivaci na vyšší úroveň vědomí do souladu s novým paradigma tzv. Nové Země. Světelné kódy ve světelném jazyce deaktivují synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem. Aktivují proces potřebných změn a ukotvují nová nastavení v lehkosti. 

Aktivuje se přirozenost vašeho božského bytí v lidském těle, přirozený stav zdraví, harmonie a kvality života. Vše dle nastavení záměru dané aktivace.

Aktivace jsou vždy na daný záměr, co potřebujete, chcete, je vaším cílem. Ukotvují ve vašem kvantovém poli a DNA nové záměry v souladu s cestou vaší duše a posvátnosti daru života. Regenerují vaše čiré DNA a aktivují světelná božská vlákna DNA.


Skrze světelný jazyk lze pracovat v podstatě se vším, co je potřeba. Proudí ním krásná energie Zdroje, která nese světelné kódy nových energií, které pracují ve všech úrovních vědomí duše, mysli i těl. Tato metoda nezná hranic nemožného.

Lze jej použít na jakýkoliv čistý záměr v souladu s vaší duší.

Světelný jazyk působí velmi rychle a účinně. Co byste řešili na terapii hodiny, lze světelným jazykem zvládnout rychle a efektivně. Šetří tak váš čas i energii. Pro lidskou mysl je nepochopitelné, co jde během velmi krátké doby zvládnout skrze sílu světla světelného jazyka Zdroje. Avšak o tom to je, je to metoda nové doby. 


Aktivace je skvělou podporou a nástrojem, který máte k dispozici, kdykoliv a kdekoliv potřebujete.


O světelném jazyce jsem pro vás natočila video, ve kterém najdete i aktivaci ve světelném jazyce, který používám:

SVĚTELNÝ JAZYK - VÝZNAM A AKTIVACE PRO PŘIJETÍ SVĚTLA DO TĚLA A ŽIVOTA JAKO CELKUS vysokofrekvenčními světelnými kódy Zdroje a světelným jazykem pracuji již 20 let let. 

Načítám kódy a světelný jazyk pro jednotlivce, kolektivní vědomí i krystalickou mřížku Nové Země. Mě osobně velmi pomáhají jako podpora na mé cestě.