Jméno duše projektu

Jméno duše pro váš projekt, organizaci, firmu nebo značkuPotřebujete název pro váš projekt, organizaci, firmu nebo značku?

Chcete, aby jméno vystihovalo esenci vašeho záměru, vyzařovalo jej a podporovalo váš záměr a vizi?

Chcete být v souladu s vaším projektem a být dobře propojení i na úrovni duše pro realizaci projektu v lehkosti?

Chcete, aby byl název energetickým zářičem vašeho projektu?

Spolupracujete s dalšími lidmi, chcete tvořit společně a hledáte ten správný název pro projekt?Jméno duše projektu je pojmenování vibrace nebo-li frekvence esence vašeho projektu, značky nebo firmy z akášických záznamů. Je energetickým zářičem, který je v souladu s vámi a novým paradigma. Vede vás rozvojově tímto směrem. Tedy je velmi podpůrný pro úspěšné podnikání a jeho expanzi v přítomnosti i pro budoucnost projektu.

Každé jméno má určitou vibraci, frekvenci, kvality, dary a vlastnosti, jež vás nasměrují na nové cesty, možnosti jak rozvíjet podnikání. Otevírá dveře novým spolupracím, inovacím i tvorbě nového. Jméno podporuje  osobní i duchovní růst značky nebo projektu, jeho evoluci i expanzi.

Pokud projekt vedete jen vy nebo spolupracujete s více lidmi, jméno duše propojuje, sceluje i zastřešuje energii a esenci projektu, firmy nebo značky. Bude pro vás tedy i snazší spolupráce i komunikace s ostatními, protože jméno vám bude svou vibrací přitahovat ty správné lidi (i když někdy vám může také přijít zkouška, že si za tím co děláte, stojíte a máte dobře nastavené hranice). Poznáte i lépe, s kým spolupracovat. 

Jméno duše projektu, značky nebo firmy je kotvou záměru projektu.

Můžete si ho představit jako světelný paprsek vědomí projektu, který je propojen s vaší duší.  Jméno aktivuje světlo vašeho podnikání, které vyzařuje a tím může přitahovat klienty, kteří produkty nebo služby potřebují. Vždy je načteno jméno, které je pro projekt nebo značku připraveno a podporuje záměry tvorby v souladu s vaší duší nebo komunitou, se kterou projekt tvoříte.


Přijetím jména a jeho aktivací se aktivují vlastnosti a potenciál jména projektu. Postupně dle Vašeho nastavení i projektu se budou kvality ukotvovat ve vědomí projektu. Jméno vám otevírá další úroveň vědomí tvoření v projektu nebo značky. Také vede k propojení s novými lidmi již v souladu s novým paradigma.


Mým darem je načíst jméno duše projektu jako celistvou bytost. Součástí mého vědomí je aktivační pole, které přirozeně aktivuje v energetickém poli vědomí projektu zvýšení vibrací, změny, kódy, odemyká klíče, portály a okna příležitostí.


Celý text ke jménu duše projektu má aktivační charakter a záleží jen na vás, jak jméno přijmete a dovolíte si přijmout uvedené kvality, esenci vašeho projektu a jeho potenciálu. 


Pro nadšené klienty jmen duše jsem za dobu praxe načetla více než 350 jmen a darů duše. Někteří používají svá jména i pro podnikání jako svou značku. Mé jméno duše Stelariia také používám pro podnikání a pro svůj projekt akademie božského potenciálu jsem si načetla jméno duše projektu Alaria Academy.  Nedávno jsem pro klientku načítala jméno duše spirituálního a komunitního centra. Jmen projektů jsem načetla již několik.

Pokud jste živnostník nebo chcete začít podnikat a chcete jméno, které použijete jako značku pro podnikání, doporučuji svou službu Jméno a dary duše, kde načítám i vaše dary, které využijete pro podnikání. Někdy cítíte, že potřebujete obojí tedy jméno duše pro sebe i jméno duše projektu, které to co děláte zastřešuje, sceluje a vyzařuje. 


Co obsahuje popis jména duše projektu:

- jméno duše projektu a správnou výslovnost jména

- esenci jména

- kvality, dary jména z úrovně božské podstaty

- předpoklady použití darů k vašemu projektu

- návod na rituál k ukotvení jména včetně aktivační afirmace

- informace, jak se jménem duše projektu pracovat

- požehnání od Zdroje


Jméno duše projektu:

- vám může ladit hned a přijmete ho v lehkosti. Dokonce může přijít velmi silný pocit, že to je přesně ono. Někdy však může chvíli trvat, než si na jméno zvyknete. Je to velmi individuální, záleží jak jste otevření potenciálu jména.

- vás často vede za komfortní zóny, otevírá příležitosti a možnosti osobního i spirituálního růstu vašeho projektu vždy v souladu s cestou duše a božským záměrem.

- je již celistvé, vibračně je v souladu se záměrem vaší duše

- je načteno v aktuálním tady a teď. Vibračně tak, aby to pro vás mohl být kvantový skok. Bez dané hranice času. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu.


Informace k objednávce

Jméno duše projektu s popisem, návodem pro rituál a informacemi, jak se jménem pracovat je uvedeno v grafické textové podobě v souboru PDF a zasláno emailem. Celý text je v délce 2-3 stran.

Vyřízení objednávky cca do 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační. Záleží na jménu, zda je připraveno a energii vhodné pro načtení.


Cena: 7 000 Kč/ 305 € (při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €)


Platba předem na bankovní účet nejpozději do 7 dnů od objednání služby.

Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce.


Chci si závazně objednat jméno duše projektu