Miriam Stelariia


New Earth mentorka evoluce vědomí a cesty ke ve svobodě, síle, vášni, radosti, lehkosti a harmonii. Multipotenciálka s dary světla, inspirátorka, aktivátorka božského potenciálu, lektorka, duchovní učitelka, umělkyně, vizionářka, tvůrkyně Nové Země. Zakladatelka projektu ALARIA ACADEMY.  

Hvězdná divoká žena s vášní v srdci milující život :).


Vedu lidi na tvůrčí cestě duše a rozkvětu života. Probouzím jejich posvátný plamen duše, božský potenciál, vnitřní světlo, sílu a vášeň pro tvoření života v hojnosti, radosti, lehkosti, zdraví, svobodě a harmonii. Učím je sebepoznání jejich skutečné hodnoty, síly, autenticity a tvořivosti. Vedu je na cestě poslání a vědomého podnikání v souladu s duší a posvátném božském principu paradigma Nové Země.

V mém poslání používám metody nové doby v souladu s energií Zdroje a úctou k předkům. Pracuji s vysokofrekvenční světelnou zdrojovou energií, portály světla a prapůvodními kódy prvotního božského Zdroje. Mým darem je aktivační dračí energie v posvátné ženské esenci. Tato energie nese kódy Nové Země a královské posvátné sexuality v čiré esenci. Komunikuji a spolupracuji se Zdrojem, akášickou knihovnou a jejími mistry, světelnými mistry, hvězdnými bytostmi, vědomím Matky Země a jejími strážci, přírodou, elementárními bytostmi, faunou, flórou i krystaly. Ve svém poslání používám také světelný jazyk, pracuji se světelnými portály, krystalickou mřížkou Nové Země a energeticky silovými místy v ČR i zahraničí.

Činnostmi mého poslání jsou aktivační konzultace, světelné aktivace, načítání jmen duše a kódů Nové Země, hvězdné kódy duše, světelný jazyk, tvorba vysokofrekvenčních obrazů. Tvořím a lektoruji přednášky, workshopy a semináře. Lektoruji také na festivalech osobního rozvoje. Jsem hostem v několika online kongresech a rozhovorech.

Na youtube Miriam Stelariia najdete inspirační videa s vhledy a channelingem. Na FB page Miriam Stelariia a webovém blogu píšu pro vás inspirační články. 


Mými klienty jsou ženy, muži i teenageři. 

Pracuji online i skrze individuální a skupinová setkání, zejména v Praze.


S láskou a radostí jsem tu i pro Vás.

Můj osobní příběh a cesta poslání


Žiji a konám poslání své duše, které je mou vášní, baví mě a naplňuje. 

Využívám svůj božský potenciál a objevuji stále nové obzory mé duše. Svobodně si tvořím život v lehkosti a radosti. Používám své jedinečné dary v autenticitě a díky tomu mám v životě hojnost a finanční nezávislost. Znám svou vnitřní sílu a esenci duše. Mám se ráda, věřím si, jsem si vědoma své hodnoty. Prožívám zdravé vztahy s mými blízkými. Mám čas na mé další vášně a mohu kdykoliv trávit čas s lidmi, které mám ráda. Svobodně cestuji a nemusím řešit počet dní dovolené. Žiji svůj božský potenciál a prožívám vášeň života. Mohu se projevit v přirozenosti a tvořit to, proč jsem se na Zemi narodila. Novou Zemi.


Dříve jsem nevěděla kdo jsem, proč tu jsem a jaká je má cesta poslání. 


Cítila jsem se jako oběť. Neznala jsem své schopnosti, dary, sílu a ani sebe samu. Měla jsem práci, která mě sice bavila, ale nepřinášela mi to, co jsem chtěla. Mé nápady na zvýšení obratu a zlepšení organizace obchodu byly téměř vždy zamítnuty. Má seberealizace, kreativita a nadšení byly pryč. Vydělávala jsem si hezké peníze, ale velmi tvrdou prací, díky které trpělo i mé zdraví. Když jsem chtěla dovolenou, ne vždy jsem ji dostala. Neměla jsem čas na sebe a osobní život. Vztahy byly většinou v nerovnováze. Necítila jsem se šťastná. V životě mi chyběla vášeň a smysl.


Cítila jsem se ztracená. Pořád jsem v životě něco hledala a nemohla to najít. Hledala jsem svůj směr, poslání, vlastní cestu, rodinu duše. Chtěla jsem vědět, kdo jsem, proč tu jsem a odkud pocházím.  


Neměla jsem se ráda, nevyznala jsem se v sobě. Nevážila jsem si sebe a svých darů. Svou citlivost, vědění a lásku jsem vnímala spíše jako problém. Často jsem byla pro druhé moc. Moc smíchu, moc hlasitého projevu, moc energie. Vztah k sobě byl spíše sebemrskačstvím. Mé partnerské vztahy nebyly jednoduché. Prožila jsem si i toxická partnerství, ve kterých jsem se nechala citově vydírat, zneužívat mou energii i lásku. V práci jsem tvrdě pracovala a musela poslouchat nesmyslná nařízení. Ztrácela jsem svou kreativitu a chuť tvořit. Málokdy jsem se cítila slovně i finančně oceněná za svou píli a skvěle odvedenou práci. Firmě jsem vydělávala desítky miliónů ročně. V práci jsem trávila 10-12 h denně. Na osobní život nebyl čas. Mým workoholismem trpělo i zdraví. Bolest zad, operace plotének, poté jsem onemocněla rakovinou. Z té jsem se vyléčila díky alternativní léčbě, svým schopnostem a změně životního stylu. Necítila jsem se svobodně, necítila jsem sebe. Vůbec jsem netušila, jak krásný život můžu žít.


Už mě nebavilo nemít se ráda, tápat, co je mé poslání, neustále trpět a být obětí. Rozhodla jsem se to změnit, být tvůrce svého života a žít šťastný život.


Začala jsem na sobě pracovat, studovat a vzdělávat se v oblasti osobního rozvoje. To mě zavedlo i ke spiritualitě a práci s energiemi. Naučila jsem se práci se světelnou energií a objevila jak přirozené to pro mě je. Cítila jsem, že i když je to něco nového, byl to jako návrat k sobě. K přirozenému proudu božství v sobě. V podstatě jsem si jen vzpomněla na to, co už má hvězdná duše znala, nejen z inkarnací z této planety, ale i životů na jiných planetách. Uvědomila jsem si, že tento proud energie proudí v každém z nás.

Při práci na sobě jsem se musela podívat i do hloubky svého nitra, kde byly bolesti a stíny z minulosti. Pochopila jsem příčiny, mohla jsem je přijmout, uvědomit si moudrost zkušeností a traumata pustit. Prošla jsem si psychospirituální krizí a mnoha temnými nocemi duše, kdy jsem si myslela, že jejich intenzitu ani nepřežiji. I díky tomu jsem poznávala hloubku své duše a získala pevnější kořeny. Tak jsem mohla otevřít i vyšší úrovně mého vědomí. Uvědomila jsem si své dary a schopnosti, velmi intuitivně jsem se nechala vést, jak mám se sebou pracovat. 

Vzpomněla jsem si na své části duše z minulých inkarnací a přivedla je uzdravené zpět k sobě. Tak jsem intuitivně z paměti mé duše začala pracovat mnoha technikami.  Má duše si jen vzpomněla na to, co už dávno umí. Několik metod jsem i vytvořila. Používám je úspěšně pro sebe i v poslání pro klienty. V mnoha případech jsem si dokázala pomoci sama ve spolupráci se Zdrojem. 

To vše mě naučilo poznat sebe samu, svou sílu, moc, schopnosti, dary, vášeň, radost, potřebu svobody, dar tvoření, svou dračí energii, posvátnou královskou ženskou esenci a mnoho dalšího. 

Dovedlo mě to k mému poslání a tvůrčímu životu v nových energiích paradigma Nové Země. Nyní mohu prožívat jedinečnou cestu duše a srdce v lehkosti bytí a projevit tak svou jedinečnou esenci a podstatu v souladu s novým paradigma ve svobodě, radosti, lásce, zdraví, hojnosti a plynutí života. Žít své poslání, sdílet své vědění, moudrost, prožívat blaženost a lásku, užívat si krásy bohatství života. Žít své Nebe na Zemi.


Mé poslání prochází neustálým vývojem a expanzí. 


Před  15ti lety jsem začínala s léčením a kraniosakrální terapií. Zcela přirozeně jsem k terapiím připojila konzultace, meditace, šamanismus a písně Icaro, chanelling, komunikaci s akášou, vědomím Matky Země, přírodou, zvířaty, světelnými bytostmi i přímo z Božským zdrojem. Začala jsem dělat skupinové šamanské muzikoterapie pro děti i pro dospělé. Také jsem dělala přednášky, workshopy a semináře, obrazy, které jsem propojila s mými dary načítání informací a hvězdných kódů z vyšších dimenzí. 

Některé činnosti jsem opustila, jelikož naplnily svůj smysl a byl čas jít dál. Vzít si z toho jen to, co potřebuji pro svou cestu. Některé se upgradovaly :) na vyšší úroveň v souladu s mým vývojem. Ušla jsem velmi dlouhou cestu, abych našla své poslání, cestu k sobě do srdce i duše a ukotvila se zde na Zemi ve svém těle. Většinu cesty jsem šla sama bez mentora nebo průvodce. Za pomocí a vedení mého Nejvyššího Já, intuice, Zdroje a světelných průvodců.


Cítím velkou vděčnost, že mohu inspirovat, pomáhat, podporovat a vést klienty, kteří díky naší spolupráci a seberozvoji nachází cestu k sobě, srdci, duši, poslání, harmonii, rovnováze, zdraví a osobní svobodě. Dovolí si projevit svou božskou podstatu v tvůrčí kvalitě, žít život v hojnosti, radosti a božském proudu Nové Země. Pro sebe a svůj život, který se rozhodli žít naplno a tvořit si ho, dle sebe. 


Vydejte se i Vy na cestu vaší duše a tvůrčího potenciálu. 

Realitu si tvoříme my a jaká bude, je na nás. Pojďte se mnou tvořit Novou Zemi. 


Pro sebe, pro nás, pro svět, pro další generace.

 S láskou a otevřeným srdcem jsem tu i pro vás. Chcete se o mé tvorbě dozvědět více 

nebo se inspirovat pro vaši cestu životem?


Inspirační videa na Youtube Miriam Stelariia

- videa z mé tvorby - vhledy, aktivace, přepisy atd.
- videorozhovory se mnou pro Příznaky Transformace, Altyu a další inspirátory všechny přehledně v sekci Playlisty