Linie vašeho života 

osvobození od zátěže rodů

Aktivace světelným jazykem na uvolnění rodových zátěží, parazitických, neživých a toxických energií včetně energií z egregoru zemských i hvězdných rodů v respektu, úctě a lásce, narovnání a uvolnění vaší esence do linie vašeho života a přijetí darů od rodů, které jsou pro vás.Na mnoha úrovních můžete cítit v energetickém poli zátěže, které nejsou vaše a přitom vám brání prožívat váš život a jít vlastní cestou. Jak vy chcete, jste vedeni, můžete a cítíte. Týká se to energií egregoru rodu napříč generacemi, karmy rodu, neživých energií, temných vláken, struktur nebo jiných zátěží napříč rody, zemskými i hvězdnými. Vláken mezi lidmi v rodině i mezi členy rodiny, kdy můžete cítit parazitování na vaší energii, nerovnováhu, oslabení vlastní energie atd.

Často přicházíte do rodiny, kde se necítíte dobře, jste nesví a máte pocit, že tam nepatříte. Patříte, jste tam důležitý transformační článek a určitý čas je transformace, kterou konáte pro sebe i ostatní v pořádku. Jelikož do každé rodiny přicházíte i pro váš osobní růst, vyrovnání karmy atd. Každá duše má své důvody. Udělali jste svou práci. Nejste váš rod, není vaše zodpovědnost nést zátěže, které se nesou po linii několik generací. 

Je čas osvobodit se a nenést zodpovědnost za ostatní. Je čas žít vlastní život, dle cesty duše. 

Aktivace osvobozuje od starých rodových zátěží, rozpouští vlákna, kterými jste byli drženi k tomuto egregoru rodů. Rozpouští toxické a neživé energie. Vnáší do vašich rodů paprsek božské milosti a rozpouští tyto staré egregory zátěží, jenž už nesouzní s nastavením nového paradigma Nové Země. Což znamená, že každá duše, jenž byla součástí rodů nese vlastní zodpovědnost za konání a není již pak možné odevzdávat tuto zodpovědnost (karmu) na další duše nebo generace. A to vše v lásce, respektu a úctě, tedy nikoliv v odporu.

Nahrávka obsahuje i světelné kódy na úplné rozpuštění těchto egregorů rodů. Mým darem je také práce se strukturami a systémy. Dostala jsem od Zdroje požehnání tyto kódy do aktivace zakomponovat. Na rozpuštění egregorů budou již pracovat světelní průvodci, kteří toto mají na starosti. Právě tyto kódy světelné průvodce zaúkolují :).  Tedy se tím nemusíte nijak zabývat. Stačí si pouze nahrávku pustit a používat ji. Aneb máte záměr a celý vesmír se zapojí, aby vám pomohl :). 

Aktivace vás narovnává do vaší esence a linie života a také umožňuje přijetí darů od rodů, popř. i navrácení toho, co jste odevzdali dobrovolně nebo nedobrovolně. Vše čisté a ryzí. 


Tato aktivace je pro vás, když:

- cítíte neustále tlaky od rodiny na vaši energii, a to i nevědomě

- vnímáte zátěž rodu a přes práci, kterou jste odvedli, vám nejde z těchto zátěží se vymanit

- nevyrovnali jste se se ztrátou blízkých a držíte si nevědomě jejich energii u sebe

- dali jste různé sliby a přísahy, dohody i tom, že se vždycky o rodinu postaráte a udržíte ji pospolu za každou cenu

- máte tendenci opatrovat a chránit rodinu na úkor vaší energie

- chcete zrušit stará pouta, která již nejsou v souladu s vaší přítomností, budoucností a nového paradigma 

- máte pocit, že žijete spíš otisk a život předků, než svůj 

- cítíte že vaše mise rodinná karma  a vaše úloha v ní je dokončena a potřebujete ukončit a uzavřít staré portály záležitostí

- víte, že jste transformační článek, který přišel do rodu ukončit určité záležitosti a cítíte, že je třeba ještě něco dokončit, ale nevíte o co se konkrétně jedná

- chcete nechat rozpustit nerovnováhu, veškerá pokřivení mužské i ženské energie rodu a ukotvit se do vaší vlastní energie, středu a ukotvení duše v těle

- už máte dost těchto zátěží, chcete se z nich osvobodit kvůli sobě i proto, aby ani vaši děti toto nemuseli nést

- chcete otevřít a aktivovat vaši vlastní cestu života bez zátěže rodů 

- chcete si dovolit přijmout čisté ryzí dary bez háčků a podmiňování, to co vám náleží (co jste dobrovolně nebo nedobrovolně odevzdali a dary které vám mají být dány) od zemských nebo i hvězdných rodů (častější případ) 

- cítíte, že aktivace je pro vás, i když nevíte proč, ale nasloucháte vedení vaší duše 


Na youtube najdete dvě inspirační videa právě na téma vlivu rodů na náš život i s mým osobním příběhem a také nové fungování rodových linií nového paradigma: 

VLIV RODU A OKOLÍ NA VLASTNÍ CESTU ŽIVOTA, PROJEVENÍ SE A POSLÁNÍ DUŠE


OSVOBOZENÍ OD ZÁTĚŽÍ RODŮ, VLIV NA DALŠÍ GENERACE A SYSTÉM RODOVÉ LINIE V PARADIGMA NOVÉ ZEMĚO světelném jazyce

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci. Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý.

Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. Deaktivuje synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem vaší duše.

Světelným jazykem proudí krásná energie Zdroje, která nese světelné kódy nových energií, které pracují ve všech úrovních vědomí duše. Tato metoda nezná hranic nemožného.

Světelný jazyk působí velmi rychle a účinně. Co byste řešili na terapii hodiny, lze světelným jazykem zvládnout rychle a efektivně. Šetří tak váš čas. Pro lidskou mysl je nepochopitelné, co jde během krátké doby zvládnout skrze sílu světla světelného jazyka Zdroje. Avšak o tom to je, je to metoda nové doby. 


O světelném jazyce jsem pro vás natočila video:

SVĚTELNÝ JAZYK - VÝZNAM A AKTIVACE PRO PŘIJETÍ SVĚTLA DO TĚLA A ŽIVOTA JAKO CELKUJak s aktivací pracovat

Aktivace je velmi komplexní a pracuje na mnoha úrovních. Lze ji použít kdykoliv a kdekoliv potřebujete. Když řešíte záležitosti se sebou, s rodem, rodinou. 

Naslouchejte vaší intuici. Nahrávku si jednoduše pustíte, nejlépe v klidu a naladění se na sebe. Zdrojové světlo, které proudí při nahrávce pracuje tak, jak potřebuje duše, která si proces řídí. Aktivace vás může vést ke změnám, které potřebujete udělat pro vaši podporu. Působí, rychle, účinně, je silná i jemná zároveň.Informace k objednávce

Aktivační přepis ve světelném jazyce je vypracován jako online zvuková nahrávka, kterou si můžete kdykoliv pouštět.

Délka nahrávky je v délce cca 11 minut. Zdrojová dračí síla, která proudí skrze světelný jazyk je velmi mocná. Pracuje na mnoha vrstvách i tam, kde některé metody nedosáhnou. Dokáže během velmi krátké doby udělat to, co se během terapií dělá hodiny, jelikož pracuje do hloubky a s velkým přesahem do vyšších struktur. 


Cena: 3 000 Kč/ 131 € (při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €)


Platba předem na bankovní účet nejpozději do 7 dnů od závazného objednání služby.

V ceně je aktivační nahrávka. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Zvuková nahrávka je zaslána emailem po připsání platby na účet. 


Objednávky prosím přes formulář na této stránce. Objednávkou služby závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami uvedenými zde na webu.


Aktivace je autorskou tvorbou v mém vlastnictví. V zájmu rovnováhy, vaší i mé, prosím o laskavé respektování autorských práv a nešíření nahrávky této aktivace dalším osobám. Pokud bude mít váš blízký či jiná osoba, zájem o aktivaci, je možné si ji u mě také koupit. Děkuji za respekt a úctu k mé tvorbě. 


Reference 

Ludmila Lilly Bačová

"Drahá Miri, tak jsem poslouchala 2x aktivační nahrávku světelného jazyka. No je to něco dechberoucího. Ze začátku jsem cítila až určitý strach, takový ten útlak s neznáma, také jsem viděla silně Egypt, který se mi v poslední době hodně ukazuje. Moje rodová linie nejspíš právě tam má své kořeny a vnímám, že právě útlak a manipulaci si zpracovávám, nebo pomáhám jako duše v této genetické linii zpracovat v naší rodině. Po prvotních pocitech, které mě samotnou překvapily jsem najednou ucítila mír a klid a jen jsem se otevřela energii, která skrze Tebe a světelný jazyk proudila. Cítím, že ještě to bude dobíhat a je klidně možné, že si nahrávku pustím ještě několikrát. Cítím se každopádně ve větším vnitřním míru a v síle. Je to velká síla opravdu mě to velmi razantně odpojovalo od všech disfunkčních parazitických kanálů, krásná silná Kála - smysluplný oheň. Děkuji Ti za Tvou práci, kterou pro nás všechny děláš a přeji Ti v ní Boží požehnání a mnoho láskyplných okamihů podporujících smysl toho všeho."


Michaela Irasei

V pátek jsem si objednala tuto službu, přes víkend jsem si to párkrát pustila, protože se mi světelný jazyk moc líbil a dělalo mi dobře to poslouchat. A od pondělka se začali dít věci. Podotýkám, že jsem úplně zapomněla, že je to účinek této aktivace, došlo mi to až ve středu. Najednou bylo mnoho příležitostí říkat v původní rodině pravdu, ostře jsem vnímala, kde je ta skrytá pravda pod pokličkou, léta nevyslovované manipulace, hry, spojovalo se mi to tam jak dnešek souvisí s dětstvím, dalo by se to přirovnat k výbuchům sopky a zároveň jako když každou chvíli vjíždíte do automyčky a znovu a znovu to ty rychlé kartáče čistí. Nikdo se mnou nemluvil, nebral mi telefon, už jsem se trochu bála, že to nikdy neskončí, bylo mi i fyzicky zle, i já jsem se čistila, byla jsem vzteklá, zraněná a v tu chvíli takové největší beznaděje mi došlo, že jsem si pouštěla tuto aktivaci. A najednou v pátek po týdnu- nastal KLID. Přerovnali se vztahy, komu dát zdravé hranice, s kým rozvíjet vztah, s kým teď nekomunikovat, aby se to usadilo. Jakoby každý odkryl masku a ukázal pravou tvář. A mě povolilo tělo to napětí a začala jsem si představovat jak stojím ve světelném sloupu a vysílám k rodičům a příbuzným Světlo, Lásku a Mír. Dělá mi to moc dobře a cítím, že to fakt vysílám. Fantastická práce Miriam a děkuji za ty DARY! "


Michaela Amairis Šalšová

"Miri v průběhu aktivace mi chodily hodně obrazy, vnímala jsem draka, jeho sílu, viděla jsem růže, krásné energie i síla. Cítila jsem hodně krk, který mě bolel, a vykašlávala jsem nějaké zátěže. Byla jsem hodně unavená a teda po aktivaci mám mnohem více energie a cítím obrat energie o 180 stupnů. Cítím se více lehce. Tak jsem zvědavá jak to bude dále pracovat, nahrávku si určitě budu pouštět vícekrát. Děkuji." 


Niky M.

"Od Miriam mám dvě aktivace, osvobození od zátěží a Sebevědomí a sebedůvěru. Co se týče čištění a odpoutání se v zdravém pojetí od rodinných pout, vyzkoušela jsem toho hodně a byla jsem už vážně skeptická, zda by mi něco pomohlo. Byla jsem z toho zároveň vyčerpaná, protože jsem cítila jak kvůli tomu nedokážu být sama sebou a jít po cestě, která je tu pro mě připravena. Dala jsem ale na intuici a po vyslechnutí aktivace od Miriam jsem byla velmi překvapená a zírala jsem, jaké obrovské změny se u mě a v rámci mé rodiny začaly dít. To, co nešlo dlouhá leta, šlo najednou za měsíc. Někdy jsem aktivaci potřebovala poslouchat i několikrát denně. Stejně silné účinky jsou i u aktivace na sebevědomí a sebedůvěru. Vždy, když cítím, že se stavím do role oběti, pochybuji o sobě a vyplují mi stará zranění, pustím si aktivaci a úleva a změna je okamžitá. Úžasné na tom je, že ji nevnímám jenom u sebe, ale přirozeně i u svého okolí, jak na mě jinak reaguje. S respektem, přijetím a láskou. Aktivace od Miriam byly rozhodně jednou z mých nejlepších investic do mě samotné." 


Chci si závazně objednat aktivaci