Hvězdný kód duše


Povstaňte ve vaší hvězdné jedinečnosti a dovolte si plně rozzářit světlo zde na Zemi. 

Nečekejte na svolení a přijetí od ostatních, pojďte si dovolit a konečně projevit kdo jste. 

Čekáte na sebe, můžete žít plně sebe, je to Vaše právo i cesta poslání. 


Máte mnohem vyšší potenciál, než si myslíte. 

Dary, schopnosti a vědění vaší božské podstaty, které jste získali napříč časoprostorem. Je čas tyto dary používat, projevit jedinečnou esenci a cítit se tu na Zemi doma. 

Nejste divní, když vnímáte, že byste na Zemi nepatřili. Transformace se neděje stereotypem a stejnými procesy, ale změnou. A součástí změny a transformace zde na Zemi jste i vy. Máte tu své poslání, cestu vaší duše. Jste ti, kteří mění svět k lepšímu právě tím, že projevíte jací jste, kdo jste a záříte svým světlem. Vaše existence má velký smysl, nejste tu náhodou. Jste důležitou součástí celku. 

Je čas vyjít ze své malosti a potlačení se. Je čas přestat ze sebe dělat bezvýznamné. Je čas přestat se schovávat a být už konečně vidět. Projevte se. 


Hvězdný kód duše je designem Vaší duše jako božské bytosti. Probouzí božskou matrici - čistou božskou esenci duše. Aktivuje hvězdnou podstatu a související dary a schopnosti z vyšších úrovní vědomí pro realizaci záměru duše ve spojení s vyšším záměrem Zdroje zde na Zemi.  

Nese esenci prvotní jiskry duše, informace ryzího božství a jedinečnosti bez karmických nánosů, pokřivených vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem duše v plynutí a lehkosti, postupně tak, jak jste připraveni. Neznamená to, že přijdete o své zkušenosti a znalosti, avšak se získaným poznáním jdete dál bez zátěže minulosti v ryzosti a autenticitě. Cestou nejvyššího potenciálu v posvátné jednotě. 

Hvězdný kód aktivuje váš energetický systém na vyšší frekvenci v souladu s energiemi Nové Země. Na všech úrovních, mysl + tělo + duše, rozsvěcuje vaše světelné DNA pro aktivaci harmonie bytí v souladu s novým paradigma a přirozeným vývojem vaší duše.

Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem a Novou Zemí. Uzdravuje, rekalibruje a ukotvuje energetický systém i celé DNA včetně světelných těl do božské posvátné geometrie. Vede tak postupně k aktivaci merkaby i všech světelných těl vašeho DNA, které nebyly dosud aktivní a přitom jsou vaší přirozenou součástí. Navrací do božského proudu, vás, jako božské bytosti v lidském těle.

Spojuje vás s vaším hvězdným domovem a kmenem duše. Otevírá cestu k dalším hvězdným domovinám.

Hvězdný kód má aktivační energii s přesahem a transformační účinky. Pracuje s vědomím i duší plně v souladu se záměrem duše a také s vyšším záměrem rovnováhy božského principu.


Hvězdný kód a souvislost s Genovými klíči

Pokud znáte Genové klíče, hvězdný kód pracuje i s nimi. A to nejen na úrovní lidské, což znamená, tak jak je uvedeno u genových klíčů. Ale i božské, tedy vyšších úrovních vědomí vaší duše. Genové klíče jsou jedinečným jazykem vesmíru ve formě frekvencí, který prostupuje skrze všechny vrstvy mysli do vědomí, jenž blokují kvalitu života a skutečný potenciál, který všichni máme. Vedou do hlubších vrstev bytí, kde nalézáme sebe sama a můžeme tak skrze přijetí a pochopení udělat kvantové skoky ve vědomí a tím i v životě.

Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍN, DAR a SIDDHI. 

Záměrem Hvězdného kódu a světelných klíčů, které kód obsahuje, je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí - vzorců zvaných STÍNY, potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi - DARY (otevření srdce) a SIDDHI - aktivací vyšších úrovní vědomí, božských darů a vašeho nejvyššího potenciálu.

Vše, čím jste si v životě prošli, bylo velmi důležité. Čas, ve kterém jste získali moudrost, poznání, pochopení a mnoho dalšího. Nyní je čas pustit minulost, staré paradigma a dovolit si svobodně žít dar života v souladu s duší, v nové kvalitě, kráse a plném božském potenciálu. Vyzářit jedinečnou esenci a světlo vaší duše. 


Dovolte si plně rozzářit světlo duše ve vaší jedinečnosti. 

Žijte své opravdové já. Čekáte na sebe, my čekáme na vás. 


Co hvězdný kód obsahuje

- hvězdné jméno a dary duše

- božskou matrici duše

- aktivaci hvězdného kódu ve světelném jazyce 

- inspirační akášický vhled


Jedná se o velmi komplexní službu, která vede k duchovní realizaci duše zde na Zemi. Zároveň pracuje i s energetickým systémem pro soulad s novými energiemi a Novou Zemí. Protože mění se Země a měníme se i my. Tím, že rozsvěcujeme vnitřní světlo.Hvězdné jméno a dary duše

Hvězdné jméno duše je pojmenování Nejvyššího hvězdného Já z úrovně božské podstaty z akášických záznamů. Každé jméno má určitou vibraci, frekvenci, kvality, dary, schopnosti a vlastnosti, jež vás nasměrují na nové cesty, evoluci poslání a podpoří vás v duchovním i osobnostním růstu. Jméno duše si můžete představit jako světelný paprsek, který je propojen s duší. V určitém období vývoje, duše touží po aktivaci tohoto paprsku pro další rozvoj. A to je doba, kdy si vás jméno zavolá. Zejména v době, kdy cítíte potřebu projevení se a ukotvení se v tom, kdo jste, odkud pocházíte a jaké jsou vaše dary a potenciál, který zde máte projevit. Proto je hvězdné jméno součástí hvězdného kódu.   

Vždy je vám načteno takové jméno, které je pro vás připraveno. Načten vám může být i jiný druh jména - zdrojové jméno. Zdrojové jméno vaší duše je vysokofrekvenční vibrací Já jsem Zdroj. Je čirým přímým propojením se Zdrojem, hlavní esencí poslání zde na Zemi. Aktivuje váš vnitřní Zdroj. Má ještě mnohem vyšší frekvenci než hvězdné jméno. Je většinou součástí právě hvězdného kódu duše, pro jeho vysokou frekvenci, na kterou ne každý, kdo načítá jména duše může dosáhnout pro načtení. 

Jméno aktivuje světelné tělo zvuku, tzv. REN, což je jedno z deseti světelných těl, které každý máme a je naší přirozeností. Aktivací pomáhá rozsvěcovat další světelná těla pro přirozenou evoluci a expanzi vědomí, duchovní i osobnostní růst vašich vyšších úrovní.

Také vás vede k propojení s novými lidmi a rodinou duše, chcete-li vaším kmenem. Jméno je propojeno s určitou planetou, hvězdou či souhvězdím, které jsou spojené se jménem duše a vaší hvězdnou domovinou. 

Přijetím jména a jeho aktivací se ve světelné DNA aktivují vlastnosti a potenciál jména. Postupně dle nastavení se budou ukotvovat ve Vašem bytí a podporovat duchovní realizaci, tedy projevení duše z hvězdné podstaty v těle na této planetě. 

Mým darem je načíst jméno duše jako celistvou bytost z vyšších úrovní vědomí. Jméno, které načítám má vyšší frekvenci, než běžná jména duše. Součástí mého vědomí je aktivační pole, které přirozeně aktivuje ve vašem energetickém poli zvýšení vibrací, změny, kódy, odemyká klíče, portály a okna příležitostí.


Pro klienty jsem načetla již více než 350 jmen duše. 


V popisu Jména duše najdete:

- hvězdné jméno duše a správnou výslovnost

- esenci vaší duše

- kvality, dary, schopnosti duše z úrovně božské podstaty (klasické i jemnohmotné dary)

- předpoklady použití darů k poslání

- hvězdný domov, se kterým je jméno propojeno

- název paprsku hvězdného kmene duše, popř. dalších, které vám mají být sděleny

- návod na rituál k ukotvení jména včetně aktivační afirmace

- informace, jak se jménem duše pracovat

- požehnání od Zdroje


Hvězdné jméno obsahuje cca 3 strany textu o jméně duše, esenci a darech, další strany obsahují inspiraci k rituálu a informace, jak se jménem pracovat. Celkem tedy 5 stran v textové podobě v PDF. 


Božská matrice

Božská matrice je aktivační kresbou božského vědomí Zdroje vaší duše. Je to vaše čisté a nevinné vědomí s neomezeným potenciálem bez karmických vlivů, zásahů vlivů nebožských zdrojů. Kresba obsahuje jedinečnou matrici a prapůvodní zdrojové světelné kódy duše z úrovně hvězdné podstaty v čisté esenci prostřednictvím barev, posvátné geometrie, symbolů, kódů a světelného písma. Vysokofrekvenční energie kódů působí pozitivně na všech úrovních bytí a plně energeticky podporuje cestu potenciálu života, rozvoje a poslání duše.

Aktivuje ve vás matrici božského vědomí ve vaší jedinečnosti. Uvolňuje tak vše, co s touto matricí nerezonuje, tudíž veškerý fyzický i duševní balast, nerovnováhu, bloky, disharmonii. Vše v souladu s nastavením vaší duše i těla, postupně tak jak jste připraveni. Navyšuje frekvenci-vibraci. Ve vědomí mysl +tělo +duch dochází k rekalibraci DNA a aktivaci světelného DNA. 

Navrací vás do božského proudu, k vám jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem pro plnou realizaci záměru vaší duše, cesty poslání a duchovní realizace. V harmonii a rovnováze tak aktivuje vaši božskou hvězdnou podstatu, ukotvuje Vaše JÁ JSEM v celistvosti  a jednotě se Zdrojem, jako spolutvůrcem vašeho života - vědomí MY. 
 

Při tvoření je do kódu napojen světelný paprsek z čistého božského vědomí Zdroje. Kresba je propojena s hvězdným vědomím vaší duše, Zdrojem a vaší světelnou i zemskou hvězdnou čakrou ve spojení se Zemí. 

Božská matrice aktivuje vyšší vědomí, harmonizuje, vyzařuje božskou energii Zdroje, je energetickým zářičem i harmonizátorem celého vašeho bytí. Působí velmi komplexně pro rozvoj i harmonizaci s novými světelnými energiemi, které na Zemi přichází.


Kresba obsahuje tyto jednotlivé kroky:

  • Deprogramování vaší DNA od všech nižších frekvencí skrze barvy na podkladu, spojení s hvězdným vědomím duše, hvězdným domovem a kmenem za podpory vysokofrekvenční hudby a energie Zdroje (Stín)
  • Přeprogramování vyššími frekvencemi skrze zdrojové kódy  světla pro rovnováhu, harmonii a aktivaci božské matrice, rekalibrace DNA (Dar)
  • Božská matrice vás jako světelné bytosti v lidském těle - aktivace světelných těl a světelného DNA, úplného vtělení, projevení potenciálu a duchovní realizace z úrovně božské hvězdné podstaty (Siddhi).


Kód je možné vytvořit ve velikostech 24x30 cm nebo 50 x 70 cm.


Se světelnými kódy Zdroje pracuji již přes 20 let. Nejen pro osobní potřebu a klienty, ale také s kódy spojenými s krystalickou diamantovou mřížkou pro transformaci vědomí, ukotvení nových energií a aktivní tvoření Nové Země.Fotogalerie božských matric pro klienty

Více fotografií najdete také na FB page Miriam StelariiaAktivace hvězdného kódu ve světelném jazyce 

Aktivace hvězdného kódu ve světelném jazyce aktivuje váš hvězdný kód duše. Uvádí do rovnováhy a harmonie, odpoutává od nebožských vlivů temných struktur. Přináší nové světelné kódy pro potřeby duše i těla v tady a teď, pro vzestup a rozvoj vědomí a narovnává do božského kódu, tak aby se božský kód mohl načíst a správně ukotvit. Otevírá vyšší portály vědomí a spojuje je s duší pro realizacihvězdné božské podstaty zde na Zemi. 

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci a čistotě. 

Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý. Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. Skrze světelný jazyk lze pracovat v podstatě se vším, co je potřeba. Tato metoda nezná hranic nemožného.     

Více informací ke světelnému jazyku : Světelný jazyk :: Stelariia

Aktivace hvězdného kódu je předána formou zvukové nahrávky. 


Inspirační akášický vhled 

Hvězdný kód ve vás postupně spustí i potřebu změn pro soulad s vyššími frekvencemi a kvalitu vašeho života v harmonii a rovnováze. V inspiračním vhledu najdete všeobecné doporučení od akášických mistrů Zdroje pro sebepodporu, rovnováhu, harmonii, práci s tělem, pohyb, změny ve stravě, vhodné krystaly, esence, bylinky atd. 

Inspirační vhled obsahuje 5 stran textu v PDF.


O hvězdném kódu jsem pro vás natočila také video na mém youtube Miriam Stelariia, kde najdete i ukázku tvorby: 

HVĚZDNÝ KÓD DUŠE - UNIKÁTNÍ SLUŽBA PRO REALIZACI NEJVYŠŠÍHO PONTENCIÁLU DUŠE


Informace k objednávce služby

Hvězdné jméno a dary duše, akášický inspirační vhled v grafické textové podobě a zvuková nahrávka světelného jazyka jsou zasílány emailem. Božskou matrici je možné osobně předat v Praze po osobní domluvě, odeslat zásilkovnou nebo balíkovnou.

Vyřízení objednávky cca do 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační, záleží na informacích, jak jsou připraveny k načtení a vhodné energii, která je pro náročnost vysokých frekvencí potřebná.


Cena: 

23 000 Kč/ 1 000 €  s božskou matricí na plátně ve formátu 24 x 30 cm

30 000 Kč /  1305 € s božskou matricí na plátně ve formátu 50 x 70 cm

(při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €

 

+ poštovné (Zásilkovna - ČR a SR, Balíkovna - ČR, Česká pošta - zahraničí), pokud není předání osobně v Praze

Platba předem na bankovní účet nejpozději do 7 dnů od závazného objednání služby.


V ceně je kompletní vypracování hvězdného kódu se všemi jeho částmi. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.

 

MOŽNOST DVOU SPLÁTEK 

Cítíte volání, avšak celá částka je pro vás najednou vysoká? Mám pro vás vstřícné a laskavé řešení. 

Platba ve 2-3 splátkách po sobě následujících měsících bez navýšení částky. Kód bude vypracován po zaplacení celé částky a předán cca do 5ti týdnů od celé platby. 


OSOBNÍ CALL

Nejste si jistí zda je tato služba pro vás a rozhodujete se, zda ji objednat?

Nabízím vám možnost osobního telefonického hovoru v rozmezí max. 15minut. Tento hovor je určen výhradně pro pomoc při rozhodování zda objednat a zakoupit tuto službu. Hovor není určen ke sdělení vhledů a rad na jiná témata, na to je možné objednat se na konzultaci :). Termín hovoru si lze objednat přes formulář zde na webu. Prosím však, aby tuto možnost využili pouze vážní zájemci o tuto službu. Reference

Simona P. 

" Krásný den Miriam, velmi Vám děkuji. S mým hvězdným kódem ladím v lehkosti a radosti, propojenosti. Když jsem četla poprvé své Hvězdné jméno, byl to úžasný pocit síly. Moje tělo vibrovalo neskutečnými energiemi. A při pouštění nahrávky ve světelném jazyce, se vše jen umocnilo. Ten příliv energie, propojení a splynutí. Slovy se nedá vyjádřit, ten se musí zažít. Psala jste, že barvy mého kódu jsou stejné jako karty jednorožců. Velmi mě to oslovilo a já si ty karty pořídila. Jsou pro mě přínosným spolutvůrcem.  Podělila ve svém okruhu o Vašem poslání a přeji všem bytostem, které pocítí volání své duše, zažily slovy nepopsatelný zážitek. S úctou a Láskou Simona :-). "


Veronika Reková

Děkuji, Miriam za nádhernou osobní péči a za silný hvězdný kód . Každý den na něm spočine můj zrak a těším se, až si i díky němu dovolím plně se projevit ve svém potenciálu. Krásné dny." 
Chci si závazně objednat hvězdný kód duše