Hvězdný kód duše


Hvězdný kód duše je designem Vaší duše jako božské bytosti. Probouzí prapůvodní čirou božskou esenci Vaší duše, tzv. božskou matrici. Aktivuje vaši hvězdnou podstatu a související dary a schopnosti z vyšších úrovní vědomí pro seberealizaci záměru vaší duše ve spojení s vyšším záměrem Zdroje zde na Zemi.  

Nese esenci prvotní jiskry, zážehu duše, informace ryzího božství a jedinečnosti duše bez karmických nánosů, pokřivených vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem duše v plynutí a lehkosti, postupně tak, jak jste připraveni. Neznamená to, že přijdete o své zkušenosti a znalosti, avšak jdete dál bez zátěže minulosti v ryzosti a autenticitě. 

Aktivuje váš energetický systém na vyšší frekvenci v souladu s energiemi Nové Země. Paradigma se mění, měníme se i my jako celek. Na všech úrovních, mysl + tělo + duše, kód rozsvěcuje vaše světelné kódy v DNA pro aktivaci harmonie bytí v souladu s novým paradigma. Navrací do božského proudu, k sobě, jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem. Ukotvuje váš energetický systém do božské posvátné geometrie a vede tak postupně k aktivaci merkaby i všech světelných těl.

Propojuje s vaším hvězdným domovem a kmenem duše. Otevírá cestu k dalším hvězdným domovinám, které byly domovem vašich mimozemských inkarnací, abyste mohli přinést na Zemi to, co jste se tam naučili ve vyšších dimenzích. Je to součástí poslání vaší současné inkarnace zde na Zemi.  Toto poslání může být viditelné pro všechny, tudíž vás to povede k být viděni, nebo můžete toto poslání konat i neveřejně a stejně prospěšně pro Zemi. 

Hvězdný kód má aktivační energii s přesahem a transformační účinky. Pracuje s vaším vědomím i duší plně v souladu se záměrem duše a také s vyšším záměrem božské rovnováhy.


Hvězdný kód a souvislost s Genovými klíči

Pokud znáte Genové klíče, hvězdný kód pracuje i s nimi. A to nejen na úrovní lidské, ale právě i božské, tedy ve vyšších úrovních vědomí duše. Genové klíče jsou jedinečným jazykem vesmíru ve formě frekvencí, který prostupuje skrze všechny vrstvy mysli do vědomí, jenž blokují kvalitu života a skutečný potenciál, který všichni máme. Vedou do hlubších vrstev bytí, kde nalézáme sebe sama a můžeme tak skrze přijetí a pochopení udělat kvantové skoky ve vědomí a tím i v životě.

Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍN, DAR a SIDDHI. Cílem Hvězdného kódu a genových klíčů, které kód obsahuje, je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí - vzorců zvaných STÍNY, potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi - DARY (otevření srdce) a SIDDHI - aktivací vyšších úrovní vědomí a božských darů.

Vše, čím jste si v životě prošli, bylo velmi důležité. Čas, ve kterém jste získali moudrost, poznání, pochopení a mnoho dalšího. Nyní je čas pustit minulost, staré paradigma a dovolit si svobodně žít dar života v souladu s duší, v nové kvalitě, kráse a plném božském potenciálu.


Dovolte si plně rozzářit světlo duše ve vaší jedinečnosti. 

Čekáte na sebe, my čekáme na vás. 


Co hvězdný kód obsahuje

- hvězdné jméno duše

- božský kód-tzv. božskou matrici 

- aktivaci hvězdného kódu ve světelném jazyce 

- inspirační akášický vhledHvězdné jméno duše

Hvězdné jméno duše je pojmenování vašeho Vyššího Já hvězdné podstaty z akášických záznamů. Každé jméno má určitou vibraci, frekvenci, kvality, dary, schopnosti a vlastnosti, jež vás nasměrují na nové cesty, vaše poslání a podpoří vás v duchovním i osobním růstu. Jméno duše si můžete představit jako světelný paprsek, který je propojen s vaší duší. V určitém období vývoje, duše touží po aktivaci tohoto paprsku pro další rozvoj. A to je doba, kdy si vás jméno zavolá. Zejména v době, kdy cítíte potřebu projevení se a ukotvení se v tom, kdo jste, odkud pocházíte a jaké jsou vaše dary a potenciál, který zde máte projevit. Proto je hvězdné jméno součástí hvězdného kódu.   

Jméno aktivuje vaše světelné tělo zvuku, tzv. REN, což je jedno z deseti světelných těl, které každý máme a je naší přirozeností. Aktivací pomáhá rozsvěcovat další světelná těla pro přirozenou evoluci a expanzi vědomí, duchovní i osobnostní růst vyšších úrovní.

Jméno vám otevírá další úroveň vědomí a aktivuje světelná vlákna v DNA. Také vás vede k propojení s novými lidmi a rodinou duše, chcete-li vaším kmenem. Je propojeno s určitou planetou, hvězdou či souhvězdím, které jsou spojené se jménem duše a vaší hvězdnou domovinou. 

Přijetím jména a jeho aktivací se ve Vaší světelné DNA aktivují vlastnosti a potenciál jména. Postupně dle Vašeho nastavení se budou ukotvovat ve Vašem bytí a podporovat vaši duchovní realizaci, tedy projevení vaší duše z hvězdné podstaty v těle na této planetě. 

Mým darem je načíst jméno duše jako celistvou bytost. Součástí mého vědomí je aktivační pole, které přirozeně aktivuje ve vašem energetickém poli zvýšení vibrací, změny, kódy, odemyká klíče, portály a okna příležitostí.

Pro klienty jsem načetla již více než 330 jmen duše. 


V popisu Jména duše najdete:

- hvězdné jméno duše a správnou výslovnost

- jedinečnou esenci vaší duše

- kvality, dary, schopnosti duše z úrovně božské podstaty (klasické i jemnohmotné dary)

- předpoklady použití darů k vašemu poslání

- hvězdný domov, se kterým je jméno propojeno

- název paprsku hvězdného kmene duše, popř. dalších, které vám mají být sděleny

- návod na rituál k ukotvení jména včetně aktivační afirmace

- informace, jak se jménem duše pracovat

- požehnání od Zdroje


Hvězdné jméno obsahuje 2 strany textu o jméně duše, esenci a darech, další dvě strany jsou informace, inspirace k rituálu a další informace. Celkem tedy 4 strany v textové podobě zasíláné ve grafické podobě v souboru PDF. Božský kód - božská matrice

Božský kód duše je božský otisk Zdroje vaší duše. Tyto kódy jsou aktivační kresbou zdrojové esence vědomí vaší duše z hvězdné podstaty, aktivující světelná vlákna DNA. Je to vaše čisté a nevinné vědomí s neomezeným potenciálem bez karmických vlivů, zásahů vlivů nebožských zdrojů. Kresba obsahuje jedinečnou matrici duše a prapůvodní kódy v čisté esenci prostřednictvím barev, posvátné geometrie, symbolů, kódů a světelného písma. Vysokofrekvenční energie kódu působí pozitivně na všech úrovních vašeho bytí a plně energeticky podporuje vaši cestu potenciálu života, rozvoje a poslání duše. 

Aktivuje ve vás matrici božského vědomí ve vaší jedinečnosti. Uvolňuje tak vše, co s touto matricí nerezonuje, tudíž veškerý fyzický i duševní balast, nerovnováhu, bloky, disharmonii. Vše v souladu s nastavením vaší duše i těla, postupně tak jak jste připraveni. Navyšuje tím vaši frekvenci-vibraci. V vašem vědomí mysl +tělo +duch dochází k rekalibraci vašeho DNA. Navrací vás do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem pro plnou realizaci záměru vaší duše, cesty poslání a duchovní realizace. V harmonii a rovnováze tak aktivuje vaši božskou hvězdnou podstatu, ukotvuje Vaše JÁ JSEM v celistvosti  a jednotě se Zdrojem, jako spolutvůrcem vašeho života - vědomí MY. 
 

Při tvoření je do kódu napojen světelný paprsek z čistého božského vědomí zdroje. Kresba je propojena s hvězdným vědomím vaší duše, Zdrojem a vaší zemskou hvězdnou čakrou ve spojení se Zemí. 


Aktivuje vyšší vědomí, harmonizuje, vyzařuje božskou energii Zdroje, je energetickým zářičem i harmonizátorem celého vašeho bytí. Působí velmi komplexně pro rozvoj i harmonizaci. Jak jsem již uvedla, souvisí hvězdný kód s genovými klíči a vaší světelnou DNA.


Kresba obsahuje tyto jednotlivé kroky:

  • Deprogramování vaší DNA od všech nižších frekvencí skrze barvy na podkladu, spojení s hvězdným vědomím duše, hvězdným domovem a kmenem za podpory vysokofrekvenční hudby a energie Zdroje (Stín)
  • Přeprogramování vyššími frekvencemi skrze zdrojové světelné kódy pro rovnováhu, harmonii a aktivaci božské matrice, rekalibrace DNA (Dar)
  • Božský kód tzv. božská matrice vás jako světelné bytosti v lidském těle - aktivace světelných těl a světelného DNA, úplného vtělení, projevení potenciálu a duchovní realizace z úrovně božské hvězdné podstaty (Siddhi).


Kód je možné vytvořit v různých velikostech: 24x30 cm,  30x40 cm, 50x70cm. Je tvořen na plátně v rámu.


S kódy pracuji již mnoho let nejen pro osobní potřebu a klienty, ale také s kódy spojenými s krystalickou mřížkou Země pro transformaci vědomí, ukotvení nových energií a tvoření Nové Země.Fotogalerie božských kódů pro klienty

Více fotografií najdete také na FB page Miriam Stelariia

Aktivace hvězdného kódu ve světelném jazyce 

Aktivace hvězdného kódu ve světelném jazyce aktivuje váš hvězdný kód. Uvádí do rovnováhy a harmonie duši, odpoutává od nebožských vlivů temných struktur. Přináší nové kódy pro potřeby duše i těla v tady a teď, pro vzestup a rozvoj vědomí a narovnává vás do božského kódu, tak aby se božský kód mohl načíst. Otevírá vyšší portály vašeho vědomí a spojuje je s duší pro realizaci vaší hvězdné božské podstaty zde na Zemi. 

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci a čistotě. 

Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý. Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. Skrze světelný jazyk lze pracovat v podstatě se vším, co je potřeba. Tato metoda nezná hranic nemožného.     

Více informací ke světelnému jazyku : Světelný jazyk :: Stelariia

Aktivace hvězdného kódu je předána formou zvukové nahrávky. 

Inspirační akášický vhled 

Hvězdný kód ve vás postupně spustí i potřebu změn pro soulad s vyššími frekvencemi a kvalitu vašeho života v harmonii a rovnováze. V inspiračním vhledu najdete všeobecné doporučení od akášických mistrů Zdroje pro sebepodporu, rovnováhu, harmonii, práci s tělem, pohyb, změny ve stravě, vhodné krystaly, esence, bylinky atd. 

Inspirační vhled obsahuje 3 strany textu v PDF.


O hvězdném kódu jsem pro vás natočila také video na mém youtube Miriam Stelariia, kde najdete i ukázku tvorby: 

HVĚZDNÝ KÓD DUŠE - UNIKÁTNÍ SLUŽBA PRO REALIZACI NEJVYŠŠÍHO PONTENCIÁLU DUŠE


Informace k objednávce služby

Hvězdné jméno duše, inspirační vhled v grafické textové podobě a zvuková nahrávka světelného jazyka jsou zasílány emailem. Božský kód je možné osobně předat v Praze po osobní domluvě, odeslat zásilkovnou nebo balíkovnou.

Vyřízení objednávky cca do 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační, záleží na informacích, jak jsou připraveny k načtení.


Cena: 

18 000 Kč/ 783 € -  božského kód na plátně ve formátu  24x30 cm       

20 000 Kč/ 870 € - božského kód na plátně ve formátu  30x40 cm   

25000/Kč/ 1087 € - božského kód na plátně ve formátu 50x70 cm

+ poštovné (Zásilkovna - ČR a SR, Balíkovna - ČR, Česká pošta - zahraničí), pokud není předání osobně v Praze

Platba předem na bankovní účet nejpozději do 5ti dnů od závazného objednání služby. 

V ceně je kompletní vypracování hvězdného kódu. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.

 

MOŽNOST DVOU SPLÁTEK 

Cítíte volání, avšak celá částka je pro vás najednou vysoká? Mám pro vás laskavé řešení. 
Platba ve dvou splátkách po sobě následujících měsících bez navýšení částky. Kód bude vypracován po zaplacení celé částky a předán cca do 5ti týdnů od celé platby. 


OSOBNÍ CALL

Nejste si jistí zda je tato služba pro vás a rozhodujete se, zda ji objednat?

Nabízím vám možnost osobního telefonického hovoru v rozmezí max. 15minut. Tento hovor je určen výhradně pro pomoc při rozhodování zda objednat a koupit tuto službu. Hovor není určen ke sdělení vhledů a rad na jiná témata, na to je možné objednat se na konzultaci :). Hovor je možné domluvit si přes formulář zde na webu. Prosím však, aby tuto možnost využili pouze vážní zájemci o tuto službu. Reference

Veronika Reková

Děkuji, Miriam za nádhernou osobní péči a za silný hvězdný kód . Každý den na něm spočine můj zrak a těším se, až si i díky němu dovolím plně se projevit ve svém potenciálu. Krásné dny."  

Chci si závazně objednat hvězdný kód duše