Hvězdný kód duše


Hvězdný kód duše je designem Vaší duše jako božské dokonalé bytosti. Probouzí vaši prapůvodní čirou božskou esenci Vaší duše, tzv. božskou matrici. Nese esenci prvotní jiskry, zážehu duše, informace ryzího božství a jedinečnosti duše bez karmických nánosů, pokřivených vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem duše v plynutí a lehkosti, postupně tak, jak jste připraveni. Neznamená to, že přijdete o své zkušenosti a znalosti, avšak jdete dál bez zátěže minulosti ve své ryzosti a čisté esenci duše. 

Mění se paradigma a i nastavení našeho vědomí. Na všech úrovních - mysl + tělo + duše božský kód rozsvěcuje vaše světelné kódy v DNA pro aktivaci harmonie bytí v souladu s novým paradigma. Navyšuje tím vaši frekvenci-vibraci. Navrací do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem. 

Hvězdný kód má aktivační energii s přesahem a transformační účinky. Pracuje s vaším vědomím i duší plně v souladu se záměrem duše a také s vyšším záměrem božské rovnováhy. Vše, čím jste si v životě prošli, bylo velmi důležité. Součást Vaší cesty duše. Je čas, abyste si dovolili žít svobodně váš život, ryzost a nevinnost. Rozzářili vaše jasné světlo ve své celistvosti a jedinečnosti.  Čekáte na sebe, dovolte si to. 


Co hvězdný kód obsahuje

Hvězdný kód duše je velmi komplexní službou, která obsahuje jméno duše, božský kód, aktivační poselství Zdroje ve světelném jazyce a akašický vhled pro sebepodporu a rozvoj.  

Jméno duše

Jméno duše je pojmenování vašeho Vyššího Já, vaší části, světelného paprsku z akášických záznamů. Každé jméno má určitou vibraci, frekvenci, kvality, dary, schopnosti a vlastnosti, jež vás nasměrují na nové cesty, vaše poslání a podpoří vás v duchovním i osobním růstu. Jméno duše si můžete představit jako světelný paprsek, který je propojen s vaší duší. V určitém období vývoje, duše touží po aktivaci tohoto paprsku pro další rozvoj. A to je doba, kdy si vás jméno jednoduše zavolá.  Načteno vám může být i jiný druh jména a tím je zdrojové jméno. Vždy je vám načteno takové jméno, které je pro vás připraveno. 

Zdrojové jméno vaší duše s vysokofrekvenční vibrací Já jsem Zdroj. Toto jméno je čirým přímým propojením se Zdrojem, hlavní esencí poslání zde na Zemi. Aktivuje váš vnitřní Zdroj. Zdrojové jméno má ještě mnohem vyšší frekvenci než jméno duše. Je pro klienty, kteří jméno duše nebo i více jmen mají, již delší dobu na sobě pracují, jsou otevření vyššímu záměru svého poslání a dalšímu rozvoji na své cestě.  

V popisu se dozvíte vaše jméno duše, správnou výslovnost, popis kvalit a darů duše z vyšších úrovní, jméno hvězdné domoviny související se se jménem, popis esence vaší duše, návod k rituálu pro ukotvení jména ve vašem vědomí, informace jak se jménem pracovat, požehnání od Zdroje. 

Více informací ke jménu duše včetně referencí: Jméno duše :: Stelariia 


Božský kód

Božský kód duše je božský otisk Zdroje vaší duše. Tyto kódy jsou aktivační kresbou zdrojové esence vědomí vaší duše, aktivující světelná vlákna DNA. Je to vaše čisté a nevinné vědomí s neomezeným potenciálem bez karmických vlivů, zásahů vlivů nebožských zdrojů. Kresba obsahuje jedinečnou matrici duše a prapůvodní kódy v čisté esenci prostřednictvím barev, posvátné geometrie, symbolů, kódů a světelného písma. Vysokofrekvenční energie kódu působí pozitivně na všech úrovních vašeho bytí a plně energeticky podporuje vaši cestu potenciálu života, rozvoje a poslání duše. Aktivuje ve vás matrici božského vědomí ve vaší jedinečnosti. Uvolňuje tak vše, co s touto matricí nerezonuje, tudíž veškerý fyzický i duševní balast, nerovnováhu, bloky, disharmonii. Vše v souladu s nastavením vaší duše i těla, postupně tak jak jste připraveni. Navyšuje tím vaši frekvenci-vibraci. Navrací do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem.

Při tvoření je do kódu napojen světelný paprsek z čistého božského vědomí zdroje. Kresba je propojena s vědomím vaší duše a Zdrojem. Aktivuje vyšší vědomí, harmonizuje, vyzařuje božskou energii Zdroje, je energetickým zářičem i harmonizátorem celého vašeho bytí. Působí velmi komplexně pro rozvoj i harmonizaci. Energie je nevyčerpatelná a neustále aktivní. Kresby jsou tvořeny v energiích Nové Země a ukotvují zde bytí Nebe na Zemi Vaší duše. 

Kód je tvořen ve formátu A4 na plátně v rámu. Je možný i formát A2.

Součástí mého vědomí je aktivační pole, které při tvorbě aktivuje změny, kódy, odemyká klíče, otevírá portály a okna příležitostí pro vaše další kroky na vaší životní cestě včetně poslání vaší duše, harmonizuje a uvádí do rovnováhy.  

S kódy pracuji již mnoho let a to s kódy nejen pro klienty, ale také s kódy spojenými s krystalickou mřížkou Země pro transformaci vědomí, ukotvení nových energií a tvoření Nové Země.


Aktivační poselství Zdroje ve světelném jazyce 

Sdělení Zdroje ve světelném jazyce pro vaše aktuální potřeby duše i těla v tady a teď, pro vzestup a rozvoj vašeho vědomí. Poselství je sděleno formou zvukové nahrávky.

Více informací ke světelnému jazyku : Poselství světla - světelný jazyk :: Stelariia


Akášický inspirační vhled 

Inspirace pro sebepodporu na cestě duše pro aktuální tady a teď. Krystaly, esence, byliny, potřeba změn a rozvoje atd. Jak sebe nejlépe podpořit na cestě rozvoje.Informace k objednávce služby

Jméno duše, akášický vhled v grafické textové podobě a zvukové nahrávky jsou zasílány emailem. Božský kód poštou nebo zásilkovnou. Je možné i osobní předání v Praze.

Vyřízení objednávky cca do 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační, záleží na informacích, jak jsou připraveny k načtení.

Měsíčně přijímám pouze 5 objednávek této služby.


Cena: 15 000 Kč/ 625 € + poštovné. - formát A4

             18 000 Kč/ 750 € + poštovné. - formát A2

MOŽNOST DVOU SPLÁTEK 

Platba po dvou po sobě následujících měsících bez navýšení částky ( 15000 Kč - splátka 8 a 7 tisíc, 18000 Kč - 9 a 9 tis.). Kód bude vypracováván po zaplacení celé částky a předán cca do 5ti týdnů od celé platby. 


OSOBNÍ CALL

Nejste si jistí zda je tato služba pro vás a rozhodujete se, zda ji objednat?

Nabízím vám možnost osobního telefonického hovoru v rozmezí max. 15minut. Tento hovor je určen výhradně pro pomoc při rozhodování zda objednat a koupit tuto službu. Hovor není určen ke sdělení vhledů a rad na jiná témata, na to je možné objednat se na konzultaci :). Hovor je možné domluvit si přes formulář na webu. Prosím však, aby tuto možnost využili opravdu pouze vážní zájemci o tuto službu. 


Objednávky prosím přes kontaktní formulář na této stránce.


Chcete svou cestu života více podpořit?


Nabízím Vám:

Aktivační konzultace - osobní nebo online aktivační sezení na témata: Tvůrci a energie Nové Země, potenciál a poslání duše, vědomé podnikání, posvátná sexualita a vztahy atd.  Pro dospělé a nově pro děti od 15ti let

Světelná aktivace - dynamická vysokofrekvenční vizualizace pro aktivaci daného záměru - Božský potenciál duše, Síla Tvůrce, Posvátná esence ženy, Posvátná esence muže

Poselství světla - světelný jazyk - skrze světelný jazyk je vám sděleno unikátní poselství, které je jen pro vědomí vaší duše, to co pro dané tady a teď potřebuje. Předání poselství je řízeno Zdrojem. Nese vysokofrekvenční světelné kódy nových energií, které působí na všech úrovních vědomí duše.


Chci si objednat hvězdný kód duše