Hvězdný kód duše


Hvězdný kód duše probouzí prapůvodní čirou zdrojovou božskou esenci Vaší duše, tzv. božskou matrici. Nese esenci vaší prvotní jiskry, zážehu duše, informace ryzí dokonalosti božství a jedinečnosti duše bez karmických nánosů a vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem duše v plynutí a lehkosti. Navrací do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti bytí. Zažehává Vaši prvotní jiskru duše.

Hvězdný kód má aktivační energii s přesahem a transformační účinky. Pracuje s vaším vědomím i duší plně v souladu se záměrem duše a také s vyšším záměrem božské rovnováhy. Vše, čím jste si v životě prošli, bylo velmi důležité. Vaše cesta duše. Je čas, abyste si dovolili žít svobodně svůj život, svou ryzost a nevinnost. Rozzářili své světlo ve své celistvosti a jedinečnosti.   


Co hvězdný kód obsahuje

Jméno duše

Božský kód 

Aktivační poselství Zdroje ve světelném jazyce 

Akášický inspirační vhled


Jméno duše

Jméno duše je pojmenování vašeho Vyššího Já, vaší části, světelného paprsku z akášických záznamů. Každé jméno má určitou vibraci, frekvenci, kvality, dary, schopnosti a vlastnosti, jež vás nasměrují na nové cesty, vaše poslání a podpoří vás v duchovním i osobním růstu. Jméno duše si můžete představit jako světelný paprsek, který je propojen s vaší duší. V určitém období vývoje, duše touží po aktivaci tohoto paprsku pro další rozvoj. A to je doba, kdy si vás jméno jednoduše zavolá.  Načteno vám může být i jiný druh jména a tím je zdrojové jméno. Vždy je vám načteno takové jméno, které je pro vás připraveno. 

Zdrojové jméno vaší duše s vysokofrekvenční vibrací Já jsem Zdroj. Toto jméno je čirým přímým propojením se Zdrojem, hlavní esencí poslání zde na Zemi. Aktivuje váš vnitřní Zdroj. Zdrojové jméno má ještě mnohem vyšší frekvenci než jméno duše. Je pro klienty, kteří jméno duše nebo i více jmen mají, již delší dobu na sobě pracují, jsou otevření vyššímu záměru svého poslání a dalšímu rozvoji na své cestě.  

V popisu se dozvíte vaše jméno duše, správnou výslovnost, popis kvalit a darů duše z vyšších úrovní, jméno hvězdné domoviny související se se jménem, popis esence vaší duše, návod k rituálu pro ukotvení jména ve vašem vědomí, informace jak se jménem pracovat, požehnání od Zdroje. 

Více informací ke jménu duše včetně referencí:

Jméno duše :: Stelariia 


Božský kód

Božský kód duše je prvotní božský otisk Zdroje vaší duše. Tyto kódy jsou aktivační kresbou čiré zdrojové esence vědomí vaší duše, aktivující čirá světelná vlákna DNA. Je to vaše čisté a nevinné vědomí s neomezeným potenciálem bez karmických vlivů, zásahů vlivů nebožských zdrojů. Kresba obsahuje jedinečnou matrici vaší duše a prapůvodní kódy v čisté esenci prostřednictvím barev, posvátné geometrie, symbolů, kódů a světelného písma. Vysokofrekvenční energie kódu působí pozitivně na všech úrovních vašeho bytí a plně energeticky podporuje cestu života, vašeho rozvoje a poslání duše. Nastavuje ve vás dokonalou matrici božského vědomí ve vaší jedinečnosti. Uvolňuje tak vše, co s touto matricí nerezonuje, tudíž veškerý fyzický i duševní balast, nerovnováhu, bloky, disharmonii. Vše v souladu s nastavením vaší duše i těla, postupně tak jak jste připraveni. 

Součástí mého vědomí je aktivační pole, které při tvorbě aktivuje změny, kódy, odemyká klíče, otevírá portály a okna příležitostí pro vaše další kroky na vaší životní cestě včetně poslání vaší duše, harmonizuje a uvádí do rovnováhy. 

Při tvoření je do kódu napojen světelný paprsek z čistého božského vědomí zdroje. Kresba je propojena s vědomím vaší duše a Zdrojem. Aktivuje vyšší vědomí, harmonizuje, vyzařuje božskou energii Zdroje, je energetickým zářičem i harmonizátorem. Takže působí velmi komplexně pro rozvoj i harmonizaci cesty. Energie je nevyčerpatelná a neustále aktivní. Kresby jsou tvořeny v energiích Nové Země a ukotvují zde bytí Nebe na Zemi Vaší duše. S kódy pracuji již mnoho let a to s kódy nejen pro klienty, ale také s kódy spojenými s krystalickou mřížkou Země pro transformaci vědomí, ukotvení nových energií a tvoření Nové Země.


Aktivační poselství Zdroje ve světelném jazyce 

Sdělení Zdroje ve světelném jazyce pro vaše aktuální potřeby duše i těla v tady a teď, pro vzestup a rozvoj vašeho vědomí. Poselství je sděleno formou zvukové nahrávky ve formátu MP3.


Akášický inspirační vhled 

Inspirace pro sebepodporu na cestě duše pro aktuální tady a teď. Krystaly, esence, byliny, potřeba změn a rozvoje atd. Jak sebe nejlépe podpořit na cestě rozvoje.


Informace k objednávce služby

Jméno duše, akášický vhled v grafické textové podobě a zvukové nahrávky ve formátu MP3 jsou zasílány emailem. Božský kód poštou nebo zásilkovnou. 

Vyřízení objednávky cca do 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační, záleží na informacích, jak jsou připraveny k načtení.

Měsíčně přijímám pouze 3 objednávky.


Cena: 15 000 Kč/ 600 €


Objednávky prosím přes kontaktní formulář na této stránce.


Chcete svou cestu života více podpořit?


Nabízím Vám:

Aktivační konzultace - osobní nebo online aktivační sezení na témata: Tvůrci a energie Nové Země, potenciál a poslání duše, vědomé podnikání, posvátná sexualita a vztahy atd.  Pro dospělé a nově pro děti od 15ti let

Světelná aktivace - dynamická vysokofrekvenční vizualizace pro aktivaci daného záměru - Božský potenciál duše, Síla Tvůrce, Posvátná esence ženy, Posvátná esence muže

Poselství světla - světelný jazyk - skrze světelný jazyk je vám sděleno unikátní poselství, které je jen pro vědomí vaší duše, to co pro dané tady a teď potřebuje. Předání poselství je řízeno Zdrojem. Nese vysokofrekvenční světelné kódy nových energií, které působí na všech úrovních vědomí duše.


Chci si objednat hvězdný kód duše