Hvězdný kód duše


Hvězdný kód duše je designem Vaší duše jako božské bytosti. Probouzí prapůvodní čirou božskou esenci Vaší duše, tzv. božskou matrici. Nese esenci prvotní jiskry, zážehu duše, informace ryzího božství a jedinečnosti duše bez karmických nánosů, pokřivených vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem duše v plynutí a lehkosti, postupně tak, jak jste připraveni. Neznamená to, že přijdete o své zkušenosti a znalosti, avšak jdete dál bez zátěže minulosti v ryzosti a autenticitě. 

Aktivuje váš energetický systém na vyšší frekvenci v souladu s energiemi Nové Země. Paradigma se mění, měníme se i my jako celek. Na všech úrovních, mysl + tělo + duše, kód rozsvěcuje vaše světelné kódy v DNA pro aktivaci harmonie bytí v souladu s novým paradigma. Navrací do božského proudu, k sobě, jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem. Ukotvuje váš energetický systém do božské posvátné geometrie a vede tak postupně k aktivaci merkaby i všech světelných těl.

Hvězdný kód má aktivační energii s přesahem a transformační účinky. Pracuje s vaším vědomím i duší plně v souladu se záměrem duše a také s vyšším záměrem božské rovnováhy.


Hvězdný kód a souvislost s Genovými klíči

Pokud znáte Genové klíče, hvězdný kód pracuje právě s nimi. Genové klíče jsou jedinečným jazykem vesmíru ve formě frekvencí, který prostupuje skrze všechny vrstvy mysli do vědomí, jenž blokují kvalitu života a skutečný potenciál, který všichni máme. Vedou do hlubších vrstev bytí, kde nalézáme sebe sama a můžeme tak skrze přijetí a pochopení udělat kvantové skoky ve vědomí a tím i v životě.

Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍN, DAR a SIDDHI. Cílem Hvězdného kódu a genových klíčů, které kód obsahuje, je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí - vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi - dary a siddhi.


Vše, čím jste si v životě prošli, bylo velmi důležité. Čas, ve kterém jste získali moudrost, poznání, pochopení a mnoho dalšího. Nyní je čas pustit minulost, staré paradigma a dovolit si svobodně žít dar života v souladu s duší, v nové kvalitě, kráse a plném božském potenciálu.

Dovolte si plně rozzářit světlo duše ve vaší jedinečnosti. Čekáte na sebe, my čekáme na vás. 


Co hvězdný kód obsahuje

Hvězdný kód duše je komplexní službou, která obsahuje jméno duše, božský kód-tzv. božskou matrici, aktivaci hvězdného kódu ve světelném jazyce a akašický inspirační vhled. 

Popis jednotlivých částí služby:


Jméno duše

Jméno duše je pojmenování vašeho Vyššího Já, vaší části, světelného paprsku z akášických záznamů. Každé jméno má určitou vibraci, frekvenci, kvality, dary, schopnosti a vlastnosti, jež vás nasměrují na nové cesty, vaše poslání a podpoří vás v duchovním i osobním růstu. Jméno duše si můžete představit jako světelný paprsek, který je propojen s vaší duší. V určitém období vývoje, duše touží po aktivaci tohoto paprsku pro další rozvoj. A to je doba, kdy si vás jméno jednoduše zavolá.

Jméno aktivuje vaše světelné tělo zvuku, tzv. REN, což je jedno z deseti světelných těl, které každý máme a je naší přirozeností. Aktivací pomáhá rozsvěcovat další světelná těla pro přirozenou evoluci a expanzi vědomí, duchovní i osobnostní růst vyšších úrovní.

Načten vám může být i jiný druh jména a tím je zdrojové jméno. Toto jméno vaší duše je vysokofrekvenční vibrací Já jsem Zdroj. Toto jméno je čirým přímým propojením se Zdrojem, hlavní esencí poslání zde na Zemi. Aktivuje váš vnitřní Zdroj. Zdrojové jméno má ještě mnohem vyšší frekvenci než jméno duše. Je pro klienty, kteří jméno duše nebo i více jmen mají, již delší dobu na sobě pracují, jsou otevření vyššímu záměru svého poslání a dalšímu rozvoji na své cestě. Vždy je vám načteno takové jméno, které je pro vás připraveno.

Přijetím jména a jeho aktivací se ve Vaší světelné DNA aktivují vlastnosti a potenciál jména. Postupně dle Vašeho nastavení se budou ukotvovat ve Vašem bytí. Jméno vám otevírá další úroveň vědomí a aktivuje světelná vlákna v DNA. Také vás vede k propojení s novými lidmi a rodinou duše, chcete-li vaším kmenem. Jméno může být propojeno s určitou planetou, hvězdou či souhvězdím, připomínající vám váš vesmírný domov.

Mým darem je načíst jméno duše jako celistvou bytost. Součástí mého vědomí je aktivační pole, které přirozeně aktivuje ve vašem energetickém poli zvýšení vibrací, změny, kódy, odemyká klíče, portály a okna příležitostí.

Pro klienty jsem načetla již více než 300 jmen duše. 


V popisu Jména duše najdete:

- jméno duše a správnou výslovnost

- jedinečnou esenci vaší duše

- kvality, dary, schopnosti duše z úrovně božské podstaty (klasické i jemnohmotné dary)

- předpoklady použití darů k vašemu poslání

- hvězdný domov, se kterým je jméno propojeno

- název paprsku hvězdného kmene duše, popř. dalších, které vám mají být sděleny

- návod na rituál k ukotvení jména včetně aktivační afirmace

- informace, jak se jménem duše pracovat

- požehnání od Zdroje


Více informací ke jménu duše včetně referencí: Jméno duše :: Stelariia 


Božský kód

Božský kód duše je božský otisk Zdroje vaší duše. Tyto kódy jsou aktivační kresbou zdrojové esence vědomí vaší duše, aktivující světelná vlákna DNA. Je to vaše čisté a nevinné vědomí s neomezeným potenciálem bez karmických vlivů, zásahů vlivů nebožských zdrojů. Kresba obsahuje jedinečnou matrici duše a prapůvodní kódy v čisté esenci prostřednictvím barev, posvátné geometrie, symbolů, kódů a světelného písma. Vysokofrekvenční energie kódu působí pozitivně na všech úrovních vašeho bytí a plně energeticky podporuje vaši cestu potenciálu života, rozvoje a poslání duše. Aktivuje ve vás matrici božského vědomí ve vaší jedinečnosti. Uvolňuje tak vše, co s touto matricí nerezonuje, tudíž veškerý fyzický i duševní balast, nerovnováhu, bloky, disharmonii. Vše v souladu s nastavením vaší duše i těla, postupně tak jak jste připraveni. Navyšuje tím vaši frekvenci-vibraci. Navrací do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje lidství a božství jako jedno do celistvosti ve spojení se Zdrojem pro plnou realizaci záměru vaší duše, cesty poslání a duchovní realizace.

Při tvoření je do kódu napojen světelný paprsek z čistého božského vědomí zdroje. Kresba je propojena s vědomím vaší duše a Zdrojem. Aktivuje vyšší vědomí, harmonizuje, vyzařuje božskou energii Zdroje, je energetickým zářičem i harmonizátorem celého vašeho bytí. Působí velmi komplexně pro rozvoj i harmonizaci. Jak jsem již uvedla, souvisí hvězdný kód s genovými klíči a vaší DNA.


Kresba obsahuje tyto jednotlivé kroky:

  • Deprogramování vaší DNA od všech nižších frekvencí skrze barvy na podkladu, harmonizační hudbu a energii Zdroje (Stín)
  • Přeprogramování vyššími frekvencemi skrze zdrojové světelné kódy pro rovnováhu, harmonii a aktivaci božské matrice (Dar)
  • Božský kód tzv. božská matrice vás jako světelné bytosti v lidském těle - aktivace světelných těl a vyzáření světla, úplného vtělení, projevení potenciálu a duchovní realizace (Siddhi).


Kód je tvořen ve formátu A4 na plátně v rámu. 


S kódy pracuji již mnoho let nejen pro osobní potřebu a klienty, ale také s kódy spojenými s krystalickou mřížkou Země pro transformaci vědomí, ukotvení nových energií a tvoření Nové Země.


Fotogalerie božských kódů pro klienty


Aktivace hvězdného kódu ve světelném jazyce 

Aktivace hvězdného kódu ve světelném jazyce, nové kódy pro vaše aktuální potřeby duše i těla v tady a teď, pro vzestup a rozvoj vašeho vědomí v rovnováze a harmonii. Aktivace je předána formou zvukové nahrávky.

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci. Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý. Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. Skrze světelný jazyk lze pracovat v podstatě se vším, co je potřeba. Tato metoda nezná hranic nemožného.     

Více informací ke světelnému jazyku : Světelný jazyk :: Stelariia


Akášický inspirační vhled 

Hvězdný kód ve vás postupně spustí i potřebu změn pro soulad s vyššími frekvencemi a kvalitu vašeho života v harmonii a rovnováze. V inspiračním vhledu najdete doporučení pro sebepodporu na cestě rozvoje potenciálu duše pro vaše aktuální tady a teď. Např. změny ve stravě, vhodné krystaly, pohyb, esence, bylinky, harmonizaci atd. 


Informace k objednávce služby

Jméno duše, akášický vhled v grafické textové podobě a zvuková nahrávka jsou zasílány emailem. Božský kód je možné osobně předat v Praze, odeslat zásilkovnou nebo přes balíkovnu.

Vyřízení objednávky cca do 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační, záleží na informacích, jak jsou připraveny k načtení.

Měsíčně přijímám pouze 5 objednávek této služby.


Cena: 15 000 Kč/ 625 € + poštovné, pokud není předání osobně

 

MOŽNOST DVOU SPLÁTEK 

Cítíte volání, avšak celá částka je pro vás najednou vysoká? Mám pro vás laskavé řešení. Platba po dvou po sobě následujících měsících bez navýšení částky (1.splátka 8000 Kč, 2.splátka 7000 Kč). Kód bude vypracován po zaplacení celé částky a předán cca do 5ti týdnů od celé platby. 


OSOBNÍ CALL

Nejste si jistí zda je tato služba pro vás a rozhodujete se, zda ji objednat?

Nabízím vám možnost osobního telefonického hovoru v rozmezí max. 15minut. Tento hovor je určen výhradně pro pomoc při rozhodování zda objednat a koupit tuto službu. Hovor není určen ke sdělení vhledů a rad na jiná témata, na to je možné objednat se na konzultaci :). Hovor je možné domluvit si přes formulář na webu. Prosím však, aby tuto možnost využili pouze vážní zájemci o tuto službu. 


Reference

Veronika Reková

Děkuji, Miriam za nádhernou osobní péči a za silný hvězdný kód . Každý den na něm spočine můj zrak a těším se, až si i díky němu dovolím plně se projevit ve svém potenciálu. Krásné dny."  


Chci si závazně objednat hvězdný kód duše