Hvězdný kód duše


Hvězdný kód duše probouzí prapůvodní čirou zdrojovou esenci Vaší duše. Nese informace ryzí dokonalosti zrození v prapůvodním nastavení duše bez karmických nánosů a vlivů temných sil, programů matrixu a dalších vlivů mimo čirý božský Zdroj. Uvolňuje tyto balasty v souladu se záměrem vaší duše v plynutí a lehkosti. Navrací vás do božského proudu, k sobě jako božské bytosti v lidském těle. Propojuje vaše lidství a božství jako jedno do celistvosti bytí. 

Hvězdný kód má aktivační energii s přesahem a transformační účinky. 

Jste dokonalé božské bytosti, které jsou láskou a světlem. Co potřebujete je si vzpomenout, kdo opravdu jste, jaká je vaše cesta duše a kým jste na tuto planetu přišli být.


Co hvězdný kód obsahuje

Zdrojové jméno duše + kód zrození + aktivační poselství Zdroje ve světelném jazyce + Akášický inspirační vhled


Zdrojové jméno duše 

Aktivační jméno vaší duše s vysokofrekvenční vibrací Já jsem Zdroj. Toto jméno je čirým přímým propojením se Zdrojem, hlavní esencí poslání zde na Zemi. Aktivuje váš vnitřní Zdroj. Zdrojové jméno má ještě mnohem vyšší frekvenci než jméno duše. Je pro klienty, kteří jméno duše nebo i více jmen mají, již delší dobu na sobě pracují, jsou otevření vyššímu záměru svého poslání a dalšímu rozvoji na své cestě.  V popisu se dozvíte vaše zdrojové jméno, správnou výslovnost, popis kvalit a darů duše z vyšších úrovní, jméno hvězdné domoviny, popis esence vaší duše, akášické poselství ke jménu, návod k rituálu pro ukotvení jména ve vašem vědomí.  


Kód zrození

Kód zrození duše je prvotní otisk Zdroje vaší duše. Tyto kódy jsou aktivační kresbou čiré zdrojové esencí vědomí vaší duše, aktivující čirá světelná vlákna DNA. Je to vaše čisté a nevinné vědomí s neomezeným potenciálem bez karmických vlivů, zásahů vlivů nebožských zdrojů. Kresba obsahuje jedinečnou matrici vaší duše a prapůvodní kódy v čisté esenci prostřednictvím barev, posvátné geometrie, symbolů, kódů a světelného písma. Vysokofrekvenční energie kódu působí pozitivně na všech úrovních vašeho bytí a plně energeticky podporuje cestu života, vašeho rozvoje a poslání duše. Nastavuje ve vás dokonalou matrici vědomí. Uvolňuje tak vše, co s touto matricí nerezonuje, tudíž veškerý fyzický i duševní balast, nerovnováhu, bloky, disharmonii. Vše v souladu s nastavením vaší duše i těla, postupně tak jak jste připraveni. Součástí mého vědomí je aktivační pole, které při tvorbě aktivuje změny, kódy, odemyká klíče, otevírá portály a okna příležitostí pro vaše další životní kroky na vaší životní cestě včetně poslání vaší duše. Při tvoření je do obrazu napojen světelný paprsek z čistého božského vědomí zdroje. Obraz je propojen s vaším vědomím duše a Zdrojem. Harmonizuje, vyzařuje božskou energii Zdroje, je energetickým zářičem i harmonizátorem. Energie obrazu je nevyčerpatelná a neustále aktivní. Obrazy jsou tvořeny v energiích Nové Země a ukotvují zde bytí Nebe na Zemi Vaší duše.


Aktivační poselství Zdroje ve světelném jazyce 

Sdělení Zdroje ve světelném jazyce pro vaše aktuální potřeby duše i těla v tady a teď, pro vzestup a rozvoj vašeho vědomí. Poselství je sděleno formou zvukové nahrávky ve formátu MP3


Akášický inspirační vhled 

Doporučení pro sebepodporu na cestě duše pro aktuální tady a teď (doporučení krystalů, esencí, bylin atd.). Krystaly, esence, byliny, potřeba změn a rozvoje. 


Informace k objednávce služby

Jméno duše, akášický vhled a kód jsou v grafické textové podobě, zvukové nahrávky ve formátu MP3. Vše zasíláno emailem. 

Vyřízení objednávky cca 5 týdnů od připsání platby na účet. Doba vyřízení objednávky orientační, záleží na informacích, jak jsou připraveny k načtení.


Cena: 13 000 Kč/ 500 €


Objednávky prosím přes kontaktní formulář na této stránce.


Chcete svou cestu života více podpořit?


Nabízím Vám:

Aktivační konzultace - osobní nebo online aktivační sezení na témata: Tvůrci a energie Nové Země, potenciál a poslání duše, vědomé podnikání, posvátná sexualita a vztahy atd.  Pro dospělé a nově pro děti od 15ti let

Světelná aktivace - dynamická vysokofrekvenční vizualizace pro aktivaci daného záměru - Božský potenciál duše, Síla Tvůrce, Posvátná esence ženy, Posvátná esence muže

Jméno duše - aktivační jméno nesoucí vysokofrekvenční energii pro cestu duše, poslání i nových úrovní vědomí

Poselství světla - světelný jazyk - skrze světelný jazyk je vám sděleno unikátní poselství, které je jen pro vědomí vaší duše, to co pro dané tady a teď potřebuje. Předání poselství je řízeno Zdrojem. Nese vysokofrekvenční světelné kódy nových energií, které působí na všech úrovních vědomí duše.


Chci si objednat hvězdný kód duše