Jasná mysl

Aktivace světelným jazykem na soustředěnost, klid a jasnost mysli, osvobození od negativních a toxických myšlenek, strachů, obav a toxických energetických vlivů


Vaše mysl může být vaším přítelem, pokud volíte správné myšlenky a řídíte ji. Ale také nepřítelem, pokud se necháte ovládat nevědomou a podvědomou myslí. Jasná mysl je skvělým nástrojem k vnitřnímu klidu, tvorbě, podpoře záměrů, plnění snů a takovému životu, jaký si přejete. Čisté a jasné mysli bez chaosu.

Vlivem matrixového nastavení, systému jako celku, výchovy i podvědomých i nevědomých vzorců na základě minulosti, můžete mít v mysli programy, které nepodporují záměry vaší duše a šťastného života jako celku.

Jedná se o podsunuté programy, implantáty a nastavení matrixu (utrpení, role oběti, podvolení, podřazení se systému a tlaku kolektivního vědomí atd.), programy rodu, nastavení černé magie, vlivy přání nebo žádostí od ostatních, které nemusí být ani řečeny a tlačí vás, do něčeho, co nechcete. Může se jednat také o hypnotické příkazy, skrze něž můžete být ovládáni zvenčí. Vliv na mysl má i elektromagnetický smog, elektromagnetické vysílače a různé další vlivy, které narušují klid mysli. Záměrně vyvolávají odpoutání od sebe, nepozornost a chaos. Jediný nástroj, skrz něž může být člověk ovládán, je jeho mysl. Pokud osvobodíte mysl, dáte si velmi důležitou část vaší svobody. 

Ale samozřejmě tu mohou být také vaše nevědomé i podvědomé programy, kterými si bráníte v rozvoji, zdraví, hojnosti, šťastnému životu jako celku. A to z různých pocitů viny, studu nebo nastavení, že si to nezasloužíte. 

Tato aktivace vás vede k tomu abyste jasně vnímali svou mysl propojenou se srdcem, kdy vás vede srdce a mysl je nástrojem. Teda neovládá vás mysl, ale vy si ji řídíte. Tím, že si řídíte mysl spojenou se srdcem, jste mnohem více soustředěnější a máte jasnější uvažování. Nic vás tak zvenčí nemůže ovládat.  


Tvořit takový život, jaký chcete, můžete na základě jasné vědomé mysli, koncentrace, správné volbě myšlenek, soustředěnosti na to, co chcete a akčních krocích. 

Zdravá a jasná mysl, je nedílnou součástí zdraví a osobní svobody. 

Dovolte si řídit váš život v jasnosti mysli v souladu se srdcem a záměrem duše. 


Aktivace deaktivuje synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů, implantátů, nastavení, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem duše. Pomáhá vymanit se z vlivu plazího mozku (neustálá dramata, strachy atd. ) a ukotvit vědomí v Neocortexu, který souvisí také s vědomím nového paradigma, tzv. Nové Země.  


Tato aktivace je pro vás, když chcete:

- mít jasnou mysl

- opustit chaos a vnést do své mysli vnitřní klid

- řídit vědomě svou mysl a nenechat se jí ovládat

- mít jasno v tom, co chcete vy

- pustit ze své mysli negativní myšlenky, schémata strachů, neklidu a obav

- pustit podsunuté myšlenky od ostatních, abyste dělali, co chtějí oni

- zrušit a rozpustit ovládací programy černé magie, hypnotické příkazy, toxická kouzla, destrukce, implantáty

- zaměřit se na myšlenky, které vás podporují ve vašich záměrech

- uvolnit negativní vlivy, které narušují myšlení (elektromagnetický smog a jiné negativní mysli)

- zlepšit soustředění a koncentraci

- zlepšit propojení mysli se srdcem, kdy vede srdce

- mít zdravou mysl jako součást zdraví

- mít svobodu mysli jako součást osobní svobody

- tvořit život z vnitřního klidu a plné jasnosti a svobodě mysli v souladu s duší


Aktivace pracuje do hloubky i výše vědomí. Prostupuje všemi úrovněmi vědomí, mysli, duše i těl. Má transformační účinek v jemnosti, lehkosti a laskavosti. 


O světelném jazyce

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci. Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý.

Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. Deaktivuje synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů a nastavení, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem vaší duše. Tak se se svou duší můžete také lépe propojit.

Světelným jazykem proudí krásná energie Zdroje, která nese světelné kódy nových energií, které pracují ve všech úrovních vědomí duše. Tato metoda nezná hranic nemožného.

Světelný jazyk působí velmi rychle a účinně. Co byste řešili na terapii hodiny, lze světelným jazykem zvládnout rychle a efektivně. Šetří tak váš čas. Pro lidskou mysl je někdy nepochopitelné, co jde během několika minut zvládnout skrze sílu světla světelného jazyka Zdroje. Avšak o tom to je. Je to metoda nové doby.


O světelném jazyce jsem pro vás natočila video:

SVĚTELNÝ JAZYK - VÝZNAM A AKTIVACE PRO PŘIJETÍ SVĚTLA DO TĚLA A ŽIVOTA JAKO CELKU


Jak s aktivací pracovat

Aktivace je velmi komplexní a pracuje na mnoha úrovních. Lze ji použít kdykoliv potřebujete, máte neklid mysli, potřebujete se lépe soustředit atd. Nahrávku si jednoduše pustíte, nejlépe v klidu a naladění se na sebe. Zdrojové světlo, které proudí při nahrávce, pracuje tak, jak potřebuje vaše duše, která si proces řídí. Aktivace vás může vést ke změnám, které potřebujete udělat pro vaši podporu. Působí, rychle, účinně, efektivně, je silná i jemná zároveň.


Informace k objednávce

Aktivační přepis ve světelném jazyce je vypracován jako online zvuková nahrávka, kterou si můžete kdykoliv pouštět.

Délka nahrávky je v délce cca 10 minut. Zdrojová dračí síla, která proudí skrze světelný jazyk je velmi mocná. Pracuje na mnoha vrstvách i tam, kde některé metody nedosáhnou. Dokáže během velmi krátké doby udělat to, co se během terapií dělá hodiny, jelikož pracuje do hloubky a s velkým přesahem do vyšších struktur.


Cena: 2777 Kč/  121 € (při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €)


Platba předem na bankovní účet nejpozději do 7 dnů od závazného objednání služby.

V ceně je aktivační nahrávka. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Zvuková nahrávka je zaslána emailem po připsání platby na účet.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce. Objednávkou služby závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami uvedenými zde na webu.


Aktivace je autorskou tvorbou v mém vlastnictví. V zájmu rovnováhy, vaší i mé, prosím o laskavé respektování autorských práv a nešíření nahrávky této aktivace dalším osobám. Pokud bude mít váš blízký či jiná osoba zájem o aktivaci, je možné si ji u mě také koupit. Děkuji za respekt a úctu k mé tvorbě.


Chci si závazně objednat aktivaci