Bohatství, prosperita 

a hojnost

Aktivace světelným jazykem pro růst vašeho bohatství, prosperity 

a hojnostiAktivace rozpouští bloky a programy nedostatku. Ruší staré sliby, pocity viny, studu, přísahy chudoby, vzdání se bohatství, prosperity a hojnosti a veškerá toxická nastavení napříč časoprostorem. Zlepšuje vztah k penězům, bohatství, prosperitě a hojnosti, abyste byli energii otevření. Dovolili si ji přijímat i dávat. Aktivuje nová nastavení na stabilitu i růst bohatství, prosperitu, hojnost, dostatek i nadbytek v energiích nového paradigma. Což znamená bez nepotřebných výkyvů a propadů, v zaměření se na stabilitu a růst bohatství v přirozeném proudu.  

Otevírá váš portál bohatství, prosperity, hojnosti, nových příležitostí, možností, dávání a přijímání v rovnováze a harmonii, pokoře, lásce, lehkosti a vděčnosti. 

Aktivace vás nevede k tomu, aby vám materiálno řídilo život. Stále je duch nad hmotou a vy si materiálno řídíte v souladu s duší. Někdy je toto důvod, proč se hojnosti bojíme na základě zkušeností minulosti.

Bohatství, prosperita a hojnost je přirozené božské právo. Vesmír je zdrojem nekonečného bohatství.  Záleží jen na vás jak jste otevření a dovolíte si ji přijímat i tvořit. Máte v sobě velké bohatství, které může být i úžasným zdrojem vaší hojnosti. Každý je tvůrce a portálem svého bohatství. Jste zodpovědní za svou prosperitu. Vy si ji řídíte.  

Aktivace otevírá vaše bohatství v mnoha oblastech, v životě jako celku. Láska, dary, finance, příležitosti, radost, harmonie, skvělí přátelé atd. Vše, co chcete, co souzní s posvátností života v energiích nového paradigma, kde je bohatství, prosperita a hojnost přirozeností a také je otevřen prostor pro růst. Finance mají neutrální energii, jde o to, jakou energii ji dáte vy a jaký vztah k penězům a bohatství máte.

Dovolte si přijímat, tvořit bohatství, prosperitu, hojnost a plnit si vaše sny. Nejen na to, co potřebujete, ale také na to, co chcete, co vás vyživuje, po čem toužíte a o čem sníte. Nejde o to život přežívat, ale žít ho v jeho plnosti a bohatství. Užívat si ho jako celek.  Mít nadbytek financí a finanční svobodu. Bohatství je vaše přirozenost - boh a Ty :) . 

Když ostatní mohou být bohatí, prosperovat a mít hojnost, můžete i vy. Chcete mít více hojnosti? Rozhodněte se pro hojnost a dovolte si ji.


Aktivace je pro vás, když chcete:

- opustit programy nedostatku a chudoby včetně všech otisků, aby již nezasahovaly do proudu bohatství, prosperity a hojnosti

- pustit stará nastavení, sliby, přísahy a dogmata, jenž si v mysli a paměti duše bráníte v prosperitě

- se vzdát falešné skromnosti, že přeci stačí jakou hojnost máte teď, i když v duši toužíte po hojnosti

- vystoupit z extrémů a propadů v hojnosti

- mít svobodu v dávání i přijímání (máte problém přijímat s pocitem, že bohatství, prosperita a hojnost není pro vás a nebo si to nezasloužíte)

- mít finanční svobodu a nezávislost

- mít dostatek a nadbytek hojnosti

- odejít ze zaměstnání, začít podnikat a tvořit si bohatý život v prosperitě 

- mít více financí a žít bohatý život

- rozproudit hojnost

- být spojení s božským bohatstvím :) 

- být tvůrci vaší prosperity, bohatství a hojnosti

- být otevření darům i z nečekaných zdrojů

- více příležitostí jak bohatství tvořit v souladu se záměrem duše

- být ukotvení ve vašem portálu bohatství, prosperity a hojnosti a mít ho otevřený neustále, aby energie mohla proudit přirozeně

- užívat si život v lepší kvalitě - kupovat kvalitnější věci, výživu pro duši a tělo, mohli se opečovat, dobře se o sebe popř. o vaši rodinu starat, cestovat, vzdělávat se, dělat co vás baví, užívat si život :) 

- plnit si snyO světelném jazyce

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci. Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý.

Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních.

Deaktivuje synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem vaší duše.

Světelným jazykem proudí krásná energie Zdroje, která nese světelné kódy nových energií, které pracují ve všech úrovních vědomí duše. Tato metoda nezná hranic nemožného.

Světelný jazyk působí velmi rychle a účinně. Co byste řešili na terapii hodiny, lze světelným jazykem zvládnout rychle a efektivně. Šetří tak váš čas i energii. Pro lidskou mysl je někdy nepochopitelné, co jde během několika minut zvládnout skrze sílu světla světelného jazyka Zdroje. Avšak o tom to je. Je to metoda nové doby.


O světelném jazyce jsem pro vás natočila video, ve kterém najdete i aktivaci světelným jazykem na určité téma:

SVĚTELNÝ JAZYK - VÝZNAM A AKTIVACE PRO PŘIJETÍ SVĚTLA DO TĚLA A ŽIVOTA JAKO CELKUJak s aktivací pracovat

Aktivace je velmi komplexní a pracuje na mnoha úrovních. Lze ji použít kdykoliv potřebujete. Když řešíte nějaké záležitosti s hojností, hojnost vám zrovna neproudí atd. 

Nahrávku si jednoduše pustíte, nejlépe v klidu a naladění se na sebe. Zdrojové světlo, které proudí při nahrávce pracuje, tak jak potřebuje vaše duše, která si proces řídí. Aktivace vás může vést ke změnám, které potřebujete udělat pro vaši podporu. Působí, rychle, účinně, je silná i jemná zároveň.Informace k objednávce

Aktivační přepis ve světelném jazyce je vypracován jako online zvuková nahrávka, kterou si můžete kdykoliv pouštět.

Délka nahrávky je v délce cca přes 10 minut. Zdrojová dračí síla, která proudí skrze světelný jazyk je velmi mocná. Pracuje na mnoha vrstvách i tam, kde některé metody nedosáhnou. Dokáže během velmi krátké doby udělat to, co se během terapií dělá hodiny, jelikož pracuje do hloubky a s velkým přesahem do vyšších struktur.


Cena: 2777 Kč/ 121 € (při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €)


Platba předem na bankovní účet nejpozději do 7 dnů od závazného objednání služby.

V ceně je aktivační nahrávka. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Zvuková nahrávka je zaslána emailem po připsání platby na účet.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce. Objednávkou služby závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami uvedenými zde na webu.


Aktivace je autorskou tvorbou v mém vlastnictví. V zájmu rovnováhy, vaší i mé, prosím o laskavé respektování autorských práv a nešíření nahrávky této aktivace dalším osobám. Pokud bude mít váš blízký či jiná osoba zájem o aktivaci, je možné si ji u mě také koupit. Děkuji za respekt a úctu k mé tvorbě.Chci si závazně objednat aktivaci