Sebehodnota

Aktivace světelným jazykem na posílení zdravé sebehodnoty, vnímání sebe sama, nastavení zdravých hranic, pozvednutí se, stoupnutí si do sebe a projevení se esence, kterou přinášíte zde na Zemi. Rozpuštění bloků, strachů, ponižování a dalších destruktivních programů, které vám brání být si vědomi své hodnoty.Ponižujete svou hodnotu a nevnímáte se jako hodnotná a cenná duše v lidském těle?

Bojíte se říkat o to, co chcete nebo nechcete?

Upřednostňujete ostatní, máte potřebu se ostatním neustále zavděčovat a sebe máte až na několikátém místě za vším ostatním?

Nedůvěřujete svým schopnostem a darům?

Připadáte si méněcenní?

Byli jste v minulosti utlačováni a nucení se neprojevovat tak, jak je vaší přirozeností? Ať vlivem rodiny, výchovy, školského systému, zaměstnání? Role hodné holky, kluka, služky atd.?

Máte pocit, že jste až moc a svou sílu a hodnotu potlačujete ze strachu z reakcí okolí?

Jste v zaměstnaní a necítíte se správně ohodnocení a bojíte se říct o lepší podmínky?

Podnikáte, ale bojíte se řádně ohodnotit své služby a produkty, protože pochybujete o své sebehodnotě?

Ustupujete ostatním na úkor sebe?

Potřebujete si lépe nastavit zdravé hranice a být si více vědomi své hodnoty?

Dát sebe na první místo ve vašem životě?


Sebehodnota je jednou z nejdůležitějších částí přirozenosti kvalitního života. Součást sebevnímání, sebepoznání a sebelásky. Když jste si vědomi své hodnoty, toho co přinášíte, jací jste, jaké máte kvality, přirozeně máte vyšší kvalitu prožívání života. Dovolíte si mít co chcete a minimálně děláte kompromisy. Protože si sebe vážíte.

Když jste si vědomi své hodnoty, samozřejmě ve zdravé pokoře a rovnováze, víte jaký vztah je pro vás vhodný, co v životě chcete nebo nechcete, jaká přátelství jsou pro vás v pořádku, jaká práce nebo poslání. Dokážete se lépe postavit sami za sebe, jste pevnější v postojích a názorech, více si i důvěřujete. Už jen tak nestabilně nevlajete ve větru, ale jste plně ukotveni ve vaší sebehodnotě, která je zároveň i vnitřní stabilitou.  

V dětství nebo minulých inkarnacích mohla být vaše hodnota snižována, byli jste podceňováni těmi, kteří se cítili méněcenní a chtěli mít nad vámi moc. Už se nemusíte před nikým klanět, ponižovat, bát se vyšších autorit. Je čas plně vstoupit do přirozené sebehodnoty, vědomi si toho kdo jste a vidět svou hodnotu. Dovolit si přijímat co je pro vás dobré a co není, tomu umět říkat NE. Dát sebe na první místo. Vzít život do svých rukou.


Aktivace rozpouští a uvolňuje veškeré balasty, bloky, strachy holistickým způsobem, tedy celistvě, mysl+tělo+duch, včetně všech nastavení a programů, které vás jakýmkoliv způsobem držely v nízké sebehodnotě, nevnímání se, potlačování, ponižování, podřizování se atd. Ruší také všechna nastavení role služky nebo sluhy, služebnictví, pocitu, že musíte někomu sloužit a nejste za to dobře ohodnoceni. 

Deaktivuje i veškeré implantované programy, toxické vlivy, energie, manipulace a také nastavení, které jste si nastavili sami v zájmu přežití nebo vám byly podsunuty z jiných struktur. Např. nesmím se projevit, projevit svou moc, své schopnosti, ukázat svou hodnotu, jelikož v minulosti mě to stálo život atd. 

Aktivuje nová nastavení podporující sebehodnotu a kvalitu života. Vede vás k tomu mít sebe na prvním místě, zdravě si nastavit hranice, podporovat především váš život, i když pomáháte i ostatním, být si vědomi své hodnoty a již se neponižovat a nepodřizovat se. Umět říkat ano sobě, ano tomu co chcete, a ne tomu co nechcete. A to v plném pocitu bezpečí, že je v pořádku vnímat svou sebehodnotu, vnímat sebe jaké také důležité a to, že jste pod božskou ochranou zcela přirozeně.  Aktivace podporuje vnímání sebe sama jako přirozenou a rovnocennou součást celku lidstva. 

Podporuje vás, abyste si vstoupili plně do role královny svého života, krále svého života. Kdy vám nevládne nikdo jiný, ale vy vládnete vašemu životu bez potřeby vládnout nad okolím. 


Zdravá sebehodnota je součást kvality života. 

Dovolte si plně vstoupit do vaší sebehodnoty a žít naplno život v jeho kráse. Tato aktivace je pro vás když chcete:

- posílit sebehodnotu a mít život ve svých rukou

- žít lepší život, protože si to zasloužíte a je to vaše právo

- lépe vnímat sebe sama, postavit se za sebe

- mít zdravě nastavené hranice, co je pro vás v pořádku a co není

- umět říkat ano tomu, co chcete, ne tomu co nechcete

- vystoupit ze starých programů, které vás omezují a snižují kvalitu života

- se lépe ocenit a být si vědomi své zdravé sebehodnoty (vztahy, práce, poslání atd.)

- být sobě oporou a podporou

- postavit se za sebe a narovnat se do vnitřní stability

- vyjadřovat své potřeby a mít jasno co souzní také s vašimi hodnotami

- zvednout standard života na vyšší úroveň - dovolíte si mít více toho co chcete, lepší stravu, lepší práci, více radosti atd. , protože jste si vědomi své hodnoty, aniž byste měli potřebu se jakkoliv povyšovat nad ostatními, tedy v pokoře :)

- vystoupit z režimu hodné holky, hodného kluka, služky, sluhy, abyste se už nemuseli podřizovat okolí a zavděčovat se na úkor sebe

- dát sebe a své potřeby na první místo, i když máte rodinu, pomáháte ostatním atd. 

- adekvátně ocenit své služby a produkty v podnikání a být s nimi v souladu

- říct si o zvýšení platu nebo lepší podmínky v zaměstnání nebo se odhodlat k lepšímu zaměstnání

- umět si říct o to, co chcete a nebát se, že je to moc

- být královnou, králem svého života a žít život tak jak chcete s vědomím si hodnoty vašeho života zde na Zemi, protože život je opravdu dar :)


Aktivace je skvělým nástrojem pro vaší sebepéči a zlepšení kvality života. O světelném jazyce

Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci. Tomuto jazyku nemusíte na úrovní mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý.

Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních. Deaktivuje synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem vaší duše.


Světelným jazykem proudí krásná energie Zdroje, která nese světelné kódy nových energií, které pracují ve všech úrovních vědomí duše. Tato metoda nezná hranic nemožného.

Světelný jazyk působí velmi rychle a účinně. Co byste řešili na terapii hodiny, lze světelným jazykem zvládnout rychle a efektivně. Šetří tak váš čas i energii.

Pro lidskou mysl je nepochopitelné, co jde během krátké doby zvládnout skrze sílu světla světelného jazyka Zdroje. Avšak o tom to je, je to metoda nové doby.


Více o světelném jazyce:

Video na youtube o světelném jazyce s ukázkou aktivace:

SVĚTELNÝ JAZYK - VÝZNAM A AKTIVACE PRO PŘIJETÍ SVĚTLA DO TĚLA A ŽIVOTA JAKO CELKU

Článek na blogu:

SVĚTELNÝ JAZYK - SVĚTLO ZDROJE VE SLOVECHJak s aktivací pracovat

Aktivace je velmi komplexní a pracuje na mnoha úrovních. Lze ji použít kdykoliv potřebujete. I např. jako součást vaší každodenní péče o sebe. Naslouchejte intuici.

Nahrávku si jednoduše pustíte, nejlépe v klidu a naladění se na sebe. Zdrojové světlo, které proudí při nahrávce pracuje tak, jak potřebuje vaše duše, která si proces řídí. Aktivace vás může vést ke změnám, které potřebujete udělat pro vaši podporu. Působí, rychle, účinně, je silná i jemná zároveň.Informace k objednávce

Aktivační přepis s aktivací sebehodnoty ve světelném jazyce je vypracován jako online zvuková nahrávka, ve formátu MP3, kterou si můžete kdykoliv pouštět.

Délka nahrávky je v délce cca 10 minut. Zdrojová dračí síla, která proudí skrze světelný jazyk je velmi mocná. Pracuje na mnoha vrstvách i tam, kde některé metody nedosáhnou. Dokáže během velmi krátké doby udělat to, co se během terapií dělá hodiny, jelikož pracuje s velkým přesahem do hloubky i vyšších struktur.


Cena: 2 777 Kč/ 121 € (při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €)

Platba předem na bankovní účet nejpozději do 7 dnů od závazného objednání služby.


V ceně je aktivační nahrávka. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.

Zvuková nahrávka je zaslána emailem po připsání platby na účet.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce.

Objednávkou služby závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami uvedenými zde na webu.


Aktivace je autorskou tvorbou v mém vlastnictví. V zájmu rovnováhy, vaší i mé, prosím o laskavé respektování autorských práv a nešíření nahrávky této aktivace dalším osobám. Pokud bude mít váš blízký či jiná osoba zájem o aktivaci, je možné si ji u mě také koupit.

Děkuji za respekt a úctu k mé tvorbě.


Chci si závazně objednat aktivaci