SVĚTELNÝ JAZYK - SVĚTLO ZDROJE VE SLOVECH

22.03.2024


Když jsem si před mnoha lety rozvzpomněla na světelný jazyk, byla to pro mě naprostá přirozenost. Ze začátku jsem ho používala pro svou osobní potřebu, sebe uzdravení nebo mou rodinu pro některé záležitosti. Následně už mě to vedlo používat na seminářích.

Účastníci byli nadšení a cítili při aktivačním přenosu velkou sílu i jemnost a pomohlo jim to na jejich cestě a toho co potřebovali.

Když už mě průvodci vedli, abych dělala aktivace světelným jazykem, tak jsem nad tím chvíli přemýšlela. Co na to lidi řeknou, jsou připravení a pochopí to? Zatím byl jen strach, zda už můžu a jestli to bude přijato. Jak to jako udělám. Jenže Zdroj vás vede vždy, když jste připraveni a vše se poskládá. Jednoduše výzva.

A tak mi i přišlo jak moc vám to může pomoci, jak skvělý je to nástroj a pomoc i v každodennosti. A to je pro mě motivace, která je pro mou vizi i poslání velmi důležitá. Mnou vytvořené aktivace také používám. Od té doby jsem jich vytvořila několik. Skrze vedení ze Zdroje, mé duše i průvodců. Taková světelná spolupráce.

Mám od vás krásné zpětné vazby a jsem ráda, že jsem se k tomu odhodlala. Kvůli sobě, protože mě to baví a vám, kteří světelný jazyk vítáte do svého života skrze mé aktivace. Což je vlastně pozvání světla Zdroje do vašeho života.

Prostě jsem musela udělat ten skok a je to. Moc mě to tvoření v lehkosti baví. Avšak to co to obsahuje, všechny klíče, přenastavení a aktivační kódy, k tomu jsem musela ujít dlouhou cestu a projít mnoha procesy. Vše je cesta. 


O světelném jazyce a aktivacích

Aktivace světelným jazykem je vysokofrekvenční aktivací v propojení s energií čirého Zdroje, portálů světla a světelných zdrojových kódů. Zdrojem je podporován záměr aktivace v souladu s cestou vaší duše v jejím přirozeném rytmu. Touto energetickou aktivací se vám otevírá nová úroveň bytí, bez starých zátěží, v nových energiích. Působí přesně tam, kde má. Inteligence vaší duše si proces řídí sama.

Světlem zdroje je posílen záměr a manifestace daného typu aktivace. Vy jste hybnou silou vesmíru. Zdroj je váš spolutvůrce a podporovatel. Aktivně podporuje kroky, kterým vás intuice, vaše vyšší Já, vede právě ve spojení se Zdrojem. Aktivací se dá do pohybu manifestace záměru. Uvolní balast, který realizaci brání, a to i ve vyšších i hlubších úrovních, povede vás k aktivním krokům pro plnou realizaci záměru ve hmotě. Podstatné je být této manifestaci otevřeni a v důvěře konat to, k čemu vás duše vede. I když vám to někdy nebude dávat smysl, ale vnitřně cítíte, že je to správně. Neznamená to však, že budete pasivními sledovateli, a čekat, že se vše stane samo. Spolutvořte se Zdrojem. Aktivace jsou procesy postupného zhmotňování, které však mohou být někdy velmi rychlé :).


Tyto aktivace vám mohou manifestovat zázraky, pokud jste jim otevřeni :). V tom je kouzlo spolupráce se Zdrojem. Při tvorbě aktivací spolupracuji se světelnými průvodci, mistry Zdroje a se světelnou zdrojovou energií s dračí esencí.


Aktivace a meditace jsou tvořeny ve světelném jazyce v energiích nového paradigma 

s ukotvením ve hmotě.


Světelný jazyk je vysokofrekvenčním jazykem Zdroje, skrze něž proudí vysokofrekvenční světelné kódy, které proudí skrze frekvenci a vibraci hlasu. Je to jeden z nástrojů nové doby, nového paradigma a přesto je tu odpradávna. Nese prapůvodní energii Zdroje v jeho ryzí esenci, bez destruktivních struktur matrixu. Je to čistá energie božství a kosmické lásky. Tomuto jazyku nemusíte na úrovni mysli rozumět, avšak duše mu dokonale rozumí a také jí je tento jazyk často velmi povědomý.

Vše, co je řečeno skrze světelný jazyk působí na mnoha úrovních a vrstvách velmi efektivně, rychle a účinně. Prostupuje i všemi matrixovými vrstvami a nastaveními, i tam, kde ostatní metody nedosáhnou. Uvolňuje balasty, osvobozuje mysl, probouzí a aktivuje vaši duši i na vyšších úrovních.

Podporuje transformaci vědomí do nových nastavení, uvolnění limbických otisků starého paradigma, navýšení frekvence duše i těla, ukotvení a postupnou aktivaci na vyšší úroveň vědomí do souladu s novým paradigma tzv. Nové Země. Světelné kódy ve světelném jazyce deaktivují synapse (programy v mysli spojené s nervovým systémem) starých programů, které vám škodí a aktivují nové synapse v souladu se záměrem. Aktivují proces potřebných změn a ukotvují nová nastavení v lehkosti.


Aktivuje se přirozenost vašeho božského bytí v lidském těle, přirozený stav zdraví, harmonie a kvality života. Vše dle nastavení záměru dané aktivace.


Aktivace jsou vždy na daný záměr, co potřebujete, chcete, je vaším cílem. Ukotvují ve vašem kvantovém poli a DNA nové záměry v souladu s cestou vaší duše a posvátnosti daru života. Regenerují vaše čiré DNA a aktivují světelná božská vlákna DNA.


Skrze světelný jazyk lze pracovat v podstatě se vším, co je potřeba. Proudí ním krásná energie Zdroje, která nese světelné kódy nových energií, které pracují ve všech úrovních vědomí duše, mysli i těl. Tato metoda nezná hranic nemožného.

Lze jej použít na jakýkoliv čistý záměr v souladu s vaší duší.


Světelný jazyk působí velmi rychle a účinně. Co byste řešili na terapii hodiny, lze světelným jazykem zvládnout rychle a efektivně. Šetří tak váš čas i energii. Pro lidskou mysl je nepochopitelné, co jde během velmi krátké doby zvládnout skrze sílu světla světelného jazyka Zdroje. Avšak o tom to je, je to metoda nové doby.


Aktivace je skvělou podporou a nástrojem, který máte k dispozici, kdykoliv 

a kdekoliv potřebujete.


S vysokofrekvenčními světelnými kódy Zdroje a světelným jazykem pracuji již 20 let let.

Načítám kódy a světelný jazyk pro jednotlivce, kolektivní vědomí i krystalickou mřížku Nové Země. Mě osobně velmi pomáhají jako podpora na mé cestě.   


O světelném jazyce a aktivacích se dozvíte více i ve videu:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cC_0BqqVkXE&t=842s


Aktivace světelný jazykem: 

https://www.stelariia.cz/aktivace-svetelnym-jazykem/


S láskou

Miriam Stelariia

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit pouze v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.