DOMA VE SVÉM SRDCI

06.04.2020


Z mnoha stran slyšíme zůstaňte doma. Protože vše má více úhlů pohledu, je v tom i zpráva o tom, že máme být doma ve svém srdci. Tam je místo, kde se propojuje naše lidství s božstvím. Místo, kde je rovnováha, klid, důvěra, láska, blaho, hojnost, odpovědi, vše co chceme a potřebujeme. Tam sídlí naše vášeň, odvaha a schopnost tvořit.
Skrze naše srdce jsme propojení, a pokud jsme ve svém srdci v lásce, jsme s celým světem. Není třeba vykonávat aktivity venku ve formě boje proti něčemu. Děje se toho tolik i bez nás. Vykonali jsme co jsme měli a mohli pro ukončení starého a nepotřebného. Spousta bytostí pracuje multidimenzionálně ve více sférách, aktivní jsme, i když si myslíme, že se nic neděje. Avšak děje se mnoho, přenastavuje se a tvoří nové. Vše má své božské načasování.
Před pár lety jsem měla vizi, že pracuji a jsem velmi aktivní v práci pro tuto planetu. Což se dělo v této realitě i v jiných dimenzích, nikoliv jen ve vizi. Když jsem chtěla ještě dál takto pracovat, v procesu očisty, bylo mi řečeno, že v realitě je již vykonáno pro změnu vše, a teď je to na vyšším vědomí, jejich práce a já si můžu odpočinout. Vnímám to jako přesně tento čas, kdy se dějí věci i tak, avšak již v režii božského vědomí a vyššího záměru. Na nás je již tvořit novou Zemi, nové paradigma. Na každém z nás záleží.
Buďme ve svém srdci, v důvěře, naslouchejme své duši. Dělejme co nám dělá radost, propojujme se s přírodou a přijímejme dary, které nám nabízí. Objevujme život. Naší vibrací tvoříme kolektivní vědomí a čím víc mi bude šťastní a spokojení v souladu s božskými i přírodními zákony, tím šťastnější budeme všichni. Doma ve svém srdci, doma tady a teď na této planetě, která nás nadevše miluje.


S láskou Miriam Stelariia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.