PLYNUTÍ V PROUDU ŽIVOTA V CELISTVOSTI DUŠE

06.04.2020


Je čas být. Je čas být v plynutí proudu života. Je doba zpomalení a ponoření se do svého nitra. Na chvíli se ztišit a naslouchat svému srdci. Je mnoho ruchu venku, avšak když se ponoříme do sebe, do svého srdce, najdeme klid, najdeme domov, najdeme vše. Tam není strach, tam sídlí láska a důvěra. Není třeba stresu, není třeba boje. Dovolme si položit se na proud svého života a nechat se nést s důvěrou. Nechme odplavat to, co nám již neslouží. Pusťme to, co nám brání žít život naplno.


Přijměme to nové i to znovuzrozené. To, co jsme kdysi ztratili nebo potlačili ze strachu o sebe nebo o své blízké. Je to doba velkého uzdravení. Dovolme si přijmout části naší duše, které volají o návrat domů, do naší celistvosti. Divokost, radost, bláznivost, odvahu riskovat, jít do neznáma, citlivost, něžnost, smyslnost, odvahu být sami sebou nebo jiné části, které jsme ponechali ve skrytu světa. Dovolme si je přijmout a sjednotit v sobě. Dovolme si být v důvěře v život a přijměme jeho bohatství. Vnímejme tu krásu v nás, vnímejme tu krásu na této planetě. Naslouchejme svému srdci co nám chce říct a nechme jej promluvit. Dovolme si být a vnímat sebe sama. 


S láskou Miriam Stelariia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.