POSVÁTNÁ ŽENA

30.04.2021


Oheň plane v mojí duši, nenechám jej udusit. 

Mám silný hlas a dovoluji si být slyšet. 

Mám sílu a moc tvořit, a tuto sílu beru si zpět. Kdysi jsem ji potlačila, teď si ji dovoluji projevit.

Cítím celý vesmír, zdroj ve mně. Cítím matku Zemi, která je teď mým domovem. Jsem součást celku, nejsem sama. Nikdy jsem nebyla. 

Se všemi živly jsem propojena. 

Nebojím se ohně, je mou součástí. 

Nebojím se větru. Tak víří energie dechu ve mně.

Nebojím se vody, proudí v mém těle.

Nebojím se země, hmotou je mé lidské tělo.

Vnímám bytosti, co se Zemí i vesmírem jsou spojeny. 

Ctí naše bytí a jsou nám podporou.

Nejsem tu, abych byla skryta a byla obětí minulosti.

Osvobodila jsem svou čarodějku ze spárů církve.

Osvobodila jsem svou vizionářku, vědmu a mystičku, které věděly příliš.

Osvobodila jsem svou umělkyni, která nebyla uznána.

Osvobodila jsem svou cestovatelku, která nemohla cestovat, kam chtěla.

Osvobodila jsem svou královnu, která byla sesazena z trůnu.

Osvobodila jsem kněžku, která byla pro svou krásu, moudrost, sílu a sexualitu zneužita.

Osvobodila jsem svou kurtizánu, která byla zahanbena.

Osvobodila jsem svou léčitelku, jejíž dar byl zavržen. 

Osvobodila jsem svou šamanku, která ztratila propojení s přírodou i vesmírem.

Osvobodila jsem a uzdravila části sebe a přijala je do celistvosti.

Nebojím se, mám odvahu. Bohyně Kálí mě provedla nejhlubšími stíny, kde se skrývala moje největší síla.

Ctím svou vnitřní ženu, vnitřního muže i vnitřní dítě. Posvátnou trojici v sobě. S vděčnosti, láskou a pokorou je přijímám a spojuji jejich síly v jedno bytí. 

Odhaluji sebe sama.

Dovoluji si být nespoutanou divokou ženou ve své síle, světle, záři. 

Dovoluji si plně projevit svou duši a svou hvězdu duše nechat plně zazářit. 

Končím s přežitím, život si chci užívat. 

Žiju, tančím, dýchám, jsem. 

Věřím v sebe, Zdroj a svou cestu. Rod, země i vesmír, vše co je, je mi oporou a podporou. 

Tvořím s božstvím jako jedno.

Vím kdo jsem a co je mé poslání.

Probudila jsem své dary a sílu mého bytí.

Povstala jsem jako Fénix.

Já jsem posvátná žena.


S láskou z hloubi duše 


Miriam Stelariia Latia

ALARIIA SAE ANMESIRA

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.