ROZPUŠTĚNÍ STRACHU Z ODSOUZENÍ LIDÍ , SELHÁNÍ VLASTNÍHO LIDSTVÍ, BÝT V LIDSKÉM TĚLE A VZETÍ ŽIVOTA A OSUDU DO SVÝCH RUKOU - AKÁŠICKÝ PŘEPIS

18.03.2024


O víkendu jsem si procházela velmi hutným přepisem, který se týkal vlastního lidství a strachu z lidí. Miluji lidi, mám velmi otevřené srdce, ale má duše se chtěla otevřít ještě více a pustit tyto bariéry již zcela i se všemi otisky. 

Když jsou tyto traumata silná, někdy odeznívají po vrstvách, abychom pochopili určité souvislosti, úhly pohledu, role a osvobodili se od minulosti. Ukázala se mi jedna z mnoha situací z minulosti. Kdy jsem byla davem lidí odsouzena. Rozhodli o mém osudu - životě, i když jsem se ničím neprovinila. Právě naopak. Pomáhala jsem lidem, mluvila pravdu, projevovala své dary, byla ve své síle, žila to kdo jsem byla. To se však dřívějším elitám, zejména církvi a tehdejším vládcům nehodilo. 

V tomto životě, když se mi dělo něco špatného, i když jsem nic špatně neudělala, mi často přicházelo na mysl, co dělám špatně, co jsem udělala špatně. Jenže tento pocit viny a nepochopení pocházel právě s otisků z dávné minulosti, kdy jsem byla odsouzena neprávem. Mnohým z nich jsem pomohla a přesto se obrátili vůči mně a odsoudili. Nechápala jsem, jak mohli. Proč. 

V těchto příbězích se mnozí najdete.

Napíšu něco, co jsem veřejně nikde nesdílela. Jde o mé velmi hluboké zranění. Není to pro mě komfortní, ale cítím, že to mám napsat, protože mnohým z vás to může pomoci pochopit vaše traumata, jednání a být k sobě více laskaví. 

V té době jsem byla těhotná, čekala jsem dvojčata - holčičku a chlapce, mého muže léčkou odvedli, aby mě nemohl chránit. Byla jsem odsouzena upálením, ve vysokém stádiu těhotenství, cca 7-8 měsíc. Toto trauma se hluboce vepsalo do mého ženství. Nechápala jsem jak toto může někdo udělat. Ukázalo se mi již před dvěma lety, kdy jsem procházela uzdravováním svého ženství a byla na to připravená. 

Mám to štěstí, že díky mým darům i pomoci zvenčí jsem si mohla toto trauma uzdravit. A i to štěstí, že ty dvě duše, které se nemohly narodit, jsem v tomto životě potkala. Zdravé a šťastné. 

Tento hluboký prožitek ve mě otiskl nedůvěru v lidi, lidstvo a strach z odsouzení, když budu projevovat své dary naplno a být ve své síle. A také strach z toho, že jako člověk, který vede jiné lidi, selžu a nebudu dobrým člověkem, když budu mít svou moc a sílu. 


Sdílím proto tento akášický přepis, který jde velmi do hloubky:

Tady a teď na celé časoprostorové ose i mimo ni, rodových liniích - zemských i hvězdných, buněčné paměti, DNA, ve všech úrovních mysli, všech těl i úrovní duše, v celé mé multidimenzionalitě si dovoluji kosmickou láskou a božskou milostí Zdroje nechat rozpustit všechny bolesti, utrpení, pocity viny, hanby, smutku, zrady, odsouzení, ponižování, pošpinění, pokřivení, křivá obvinění, rozsudky, nepochopení, nepřijetí lidství a lidstva jako celku, oslabování vlastní síly a moci nad svým životem a všechna další zranění. 

Světelným mečem čirého Zdroje si dovoluji přetnout a zrušit všechny dohody, sliby, přísahy, kletby, nařízení jiných autorit, které byly nastaveny na úkor mne nebo takové, které jsem dala sama sobě v rozporu s přijetím daru života a všemu dobrému co nabízí, cestou vyššího záměru mé duše a božského záměru Zdroje. 

Dovoluji si přijmout dar božské milosti a bezpodmínečné lásky pramatky Zdroje pro uzdravení těchto zranění, narovnání se do své síly a přijetí daru posvátnosti života s vědomím, že nyní jsem v bezpečí, pod přirozenou ochranou Zdroje a je o mně Zdrojem postaráno. 

Tady a teď si dovoluji plně přijmout dary hojnosti a bohatství posvátného života, své dary, sílu a moc, kterou používám pro dobro celku i pro své vlastní dobro. Přijímám se jako součást celku, součást lidstva s mou vlastní jedinečnou esencí. Uvědomuji si, že i když jsem součást celku, nejsem ostatními a oni nejsou mnou. Jsem plně ukotvena v přítomnosti tady a teď ve svém těle. 

Dovoluji si vzít si zpět právo na svůj život, mé zářivé světlo, dary, poslání, mou nevinnost a také právo rozhodovat o svém životě v souladu s posvátností života a vyšším záměrem duše jako spolutvůrce svého života se Zdrojem v souladu s vesmírnými zákony i božským řádem. 


S láskou Miriam Stelariia a akášičtí mistři Zdroje

www.stelariia.cz


Vnímáte-li hodnotu a přínos tvorby, kterou pro vás tvořím ve svém volnu a sdílím zdarma (videa, vhledy, přepisy, aktivace, články, rozhovory), můžete ji ocenit a podpořit tím i mou další tvorbu v rovnováze a laskavosti. Výše ocenění hodnoty je možná jakoukoliv částkou formou platby na účet s označením "DAR":

v CZK: 1032454191/5500

v EUR: 1032454212/5500

S vděčností přijímám a ze srdce děkuji za vaše ocenění v rovnováze a laskavou podporu mé tvorby pro vás.


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.