SVOBODA PROJEVU DUŠE A TVOŘIVOSTI

22.11.2022

V kolektivním poli a záznamech z minulých inkarnací jsme byli vystaveni a v mnohým jsme, neustálých nařízení a restrikcí, pravidel a nastavení, které nám znemožňují prožívat svobodu projevu duše a tvořivost, která je naší naprostou přirozeností. To nám může bránit v prožívání života v radosti, lehkosti, vášni a naprosté uvolněnosti. A také projevení naší jedinečné zářivé esence, rozvíjení nejvyššího potenciálu, tedy na cestě života včetně poslání.


AKÁŠICKÉ PŘENASTAVENÍ:

Tady a teď, skrz celý časoprostor, ve všech úrovních mysli, duše i všech těl, rodových liniích včetně hvězdných, buněčné paměti, DNA, v celé mé multimedimenzionalitě, se plně osvobozuji od balastu kolektivního vědomí, všech restrikcí, nastavení, nařízení, které mi jakýmkoliv způsobem znemožňovaly žít a plně prožívat svobodu a plné vyjádření jedinečnosti mé duše. Dovoluji si vyzářit svou jedinečnou esenci v plné síle, harmonii a lehkosti bytí. Dovoluji si cítit, vnímat a vyzářit svou divokost a vášnivost. Pouštím všechny masky, pózy, které potlačovaly přirozenost mé duše i těla. S láskou k sobě, si dovoluji se projevit tak, jak cítím ve svém srdci a touze mé duše. Dovoluji mému zářivému tvořivému Já jsem proudit a projevit se svou autentickou a jedinečnou esencí, jako součást jednoty bytí, celku a kolektivního vědomí. JÁ JSEM, MY.


S láskou pro vás 

Miriam Stelariia

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.