TRANSFORMACE VZTAHŮ

03.04.2020


Procházíme silnou transformací a uzdravováním vztahů. Protiklady se přitahují a ve vztazích to platí dvojnásob. V několika textech jsem četla, že muž často neustojí vědomou ženu, která je silnou nositelkou světla. Jenže ono je to i naopak, vědomá silná žena neustojí silnou temnotu duše. Čím větší světlo, tím větší temnota. V takových vztazích je jediným a nejúčinnějším lékem LÁSKA. Jen díky lásce, dokážeme druhého pochopit, obejmout, podpořit a být mu oporou. Jedině pokud přijme světlo temnotu, žena muže, bílá černou, jedině tam může nastat uzdravení, splynutí a jednota. Světlo má mnohem větší sílu než temnota, a dokáže ji rozpustit. Pak může nastat skutečná proměna. Láska vyléčí i ty nejhlubší zranění, která si nosíme v srdcích. Odlupujeme jednu vrstvu za druhou a jde to od snazších vrstev po ty nejhlubší. Je to těžké, ale je to jediná cesta k vyléčení. V dobách, kdy se temnota nejvíc projevuje, je potřeba lásky mnohem větší. Pokud má partner/ka snahu na sobě pracovat, pak si podporu a oporu opravdu zaslouží. I když někdy jste už na pokraji sil, vydržte. Při takovém léčení uzdravujeme náš vztah k opačnému pohlaví, rodovou linii, sami sebe i kolektivní vědomí. Není to snadné, ale stojí to za to. Nic netrvá věčně. Pokud jste trpěliví a vytrvalí, krizi překonáte. Po každé bouřce zase vysvitne slunce. Mějte toto na mysli, motivujte se tím. To vám dodá sílu. Pokud je ve vztahu láska - nejsilnější kouzlo, máte sílu a víru, vztah má budoucnost. Samozřejmě musí chtít obě strany a to ve všech směrech. Vztah je o spolupráci.


Podpora a opora

My ženy se pozvedáváme navzájem, podporujeme se, ale taky si čechráme své ego, jak jsme silné a statečné a muži nás nedokážou ustát, protože my jsme přece silnější. Žena má větší sílu ve své nehmotné energii, muž ve své hmotné energii. Někteří muži nedokážou vnitřní sílu ženy ustát, ale jiní by opravdu chtěli, pokud jim to žena dovolí. Ve svých duších máme zapsáno, že musíme vše zvládnout samy, a často se chováme jako emancipované ženy, které to chtějí chlapům nandat, protože my jsme lepší, všechno víme, jsme silnější a prostě to dokážeme, abychom se pak mohli sami taky pochválit. Tím vším v sobě přetěžujeme ženskou energii a bereme mužům jejich sílu. Jedině když je žena ženou, může být muž mužem.

Muži se mezi sebou nepodporují jako ženy. Jsou míň otevření, nesdělují své hluboké pocity, a často neví kudy kam. Jen si to nechtějí přiznat. Vidí se jako slaboši a svou bolest skrývají pod maskou největšího borce. Celé věky neustále bojovali ve válkách, museli být silní, nemohli ochraňovat své rodiny a tím měli pocit, že selhali. Toto zklamání ze sebe sama je jedno ze zranění, které je tíží. Je třeba uzdravit jejich duše. Jedině tak budeme mít vedle sebe muže, po kterých ve skrytu duše toužíme. Opravdové bojovníky srdce.

Je však podstatné dodržet jedno velmi důležité pravidlo. I když podporujete partnera v jeho proměně, nezapomínejte na sebe. Žádné sebeobětování zde není zapotřebí a neprospěje nikomu. 


Úkol muže a ženy

Každé pohlaví má na zemi svůj úkol, svou prapůvodní roli, ke které se máme navrátit. Jak se říká v kmeni Cherokee: "Nejvyšším posláním muže je chránit ženu, aby mohla bez ohrožení kráčet po Zemi; nejvyšším posláním ženy je přivést muže k duši, ke Zdroji."


S láskou Miriam Stelariia Latia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz

Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.