TVŮRCI VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ, PŘEKÁŽKY UKOTVENÍ V NOVÝCH ENERGIÍCH A ZMĚNY V POSLÁNÍ DUŠE

01.07.2020


Milovaní, mnoho tvůrců vědomí Nové Země je ještě v určitých částech zaháčkováno ve starém paradigmatu a strukturách. Vše se děje pozvolna, jak vaše fyzické tělo i všechny úrovně zvládají dle svého nastavení.

Avšak tomuto procesu můžete pomoci uvědoměním, že již není třeba ve starých strukturách setrvávat. To, co vás často drží ve staré energii je strach o vaše blízké, rodinu, přátele, své staré části já, místo kde žijete.

Vaším úkolem je opuštění těchto starých struktur, uvolnění veškerých háčků a pout ke schématu. Ukotvení v energiích Nové Země a tvoření v nových energiích je to, proč jste tu. Svou energií a naladěním na čisté vědomí Nové Země tvoříte a rozprostíráte tuto energii i kolem sebe. Vy tvoříte Novou Zemi a měníte realitu. Dejte sami sobě svobodu.

V minulosti jste byli někteří z vás nastavení na působení v jemnějších i temnějších strukturách pro jejich i svou transformaci. Ač se jednalo o vztahy, místa a práci.


VZTAHY SAMI K SOBĚ I K OSTATNÍM

Zde jste si vy sami zpracovávali karmické záležitosti sebe sama i rodových linií. Taktéž se tak dělo na základě starých smluv mezi dušemi o vyrovnání karmických dluhů a potřebné učební lekce pro vzájemný duchovní růst. Jednalo se o uvolnění starých struktur z vašeho bytí napříč časoprostorem a osvobození duší od minulosti. Naplnění těchto vztahů může způsobit i odchod některých osob z vaší blízkosti, potřebu změny lidí ve vašem životě.

Taktéž se mění váš vztah k sobě samým, kdy vnímáte větší potřebu sebelásky a nastavení si zdravých hranic s ostatními. Můžete mít také touhu po změně stravy, pohybových aktivitách a tvořivosti. Staré části již můžete nechat jít, protože již splnily své účely.


MÍSTO BYDLIŠTĚ NEBO PRACOVNÍHO ZÁZEMÍ

Změny přichází i v oblasti místa působení. Vaše role ve spolupráci s energií daného místa již byla naplněna a vy cítíte volání po novém místě, které bude pro vás vyživující a podporující. Otevřete se novému místu a možnostech v důvěře a odevzdání. Místo si vás samo zavolá a vy budete cítit, že to je ono. Vždy dejte na svou intuici.


PRÁCE A POSLÁNÍ

Mnoho duší má nyní intenzivní potřebu změny práce či konání svého poslání v novém pojetí či změně směru.

Tato potřeba vychází z restruktualizace plánu duše v souladu s vaší podstatou. Již nyní vám můžou v jemných nuancích přicházet nápady a inspirace pro váš nový životní směr nebo pro obohacení vašeho současného poslání. Buďte otevření a vnímejte tyto indicie. Děláte tak místo pro uvědomění nových schopností, darů a otevíráte se tak cestě své dharmy v souladu s energiemi Nové Země.


PODPORA NA VAŠÍ CESTĚ

Víme, že pro mnoho duší je tato doba velmi náročná. Věřte, že nejste nikdy sami a jsme vám podporou. I zde na Zemi působí velké množství světelných mistrů v lidských tělech, kteří jsou součástí této velké transformace, jež nemá v minulosti obdoby. Tito mistři, ač se známou tváří nebo skryti v běžném životě, vykonávají už jen svým bytím velkou práci. Setkávejte se spolu, sdílejte a podporujte se navzájem. Budete cítit volání své duše. Naslouchejte jí.

Mějte odvahu vykročit do neznáma v důvěře a lásce.

Jsme s vámi.

01.07.2020 přijala Miriam Stelariia Latia 


S láskou Miriam Stelariia Latia a světelná galaktická rodina.


Miriam Stelariia Latia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz

Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.