UKONČENÍ ZNEUŽITÍ, NAVRÁCENÍ SVOBODY A SÍLY ŽIVOTA - AKAŠICKÝ PŘEPIS

16.10.2023

V kolektivním poli je teď velkým tématem rovnováha, narovnání se a opuštění toxických vlivů na naši životní sílu. V pravdě se více ukazuje i to, kdo a jakými záměry jedná. Učí nás to bdělosti, zdravě nastaveným hranicím a vystoupení ze starých nastavení. A především postavení se za sebe, co dovolíme a co už ne.

Týkalo se to i mě. Prošla jsem silným procesem, kdy jsem se musela už po několikáté ve svém životě velmi silně postavit sama za sebe a nenechat se zneužít a vytrvat v tom, být ve své síle, postavit se za sebe.

Skrze tento proces prošlo několik přepisů, které mi postupně ukazovaly, kde a kým byla ještě má síla, dary a energie zneužity. Ukončily se i zbylé karmické cykly. Ale také se mi především v pravdě více ukázalo, jak to kde s kým mám, zda je to v čisté energii nebo někde mi má energie uniká a je zneužita. Kde, proč a jak jsem to dovolila. Lidé, kterých se to týkalo, mě v minulosti usmrtili, zneužili - fyzicky, mentálně a jakkoliv jinak, zradili mou důvěru, laskavost, čistotu i mou lásku. A i to, z větší části vedlo ke smrti.

Když jsem se s tímto nebo podobným člověkem potkala v této inkarnaci, jednala jsem tak, že i když se zneužití dělo i teď, někdy jsem to přešla. V podstatě se projevil můj strach o svůj život nebo to, že budu muset znovu projít tím mordorem, kterým, jsem prošla v minulosti. Takže jsem se během procesu blokla - zamrznutí, stagnace atd.

Není v pořádku to jen tak přejít. Když to totiž jen tak přejdete, aniž byste si svou sílu vzali zpět, ukončili toxická nastavení, dotujetete i nevědomě toho dotyčného. A vlastně jste ve svém vlastním vězení ve kterém se nevědomě blokujete ve svém rozvoji a růstu.

Je čas přestat dotovat ostatní životní silou, vystoupit z těchto programů a dát životu svobodu. Každý tu máme svou vlastní cestu, vnitřní zdroj, dary a poslání. A už bylo dost toho, kdy ostatní na druhých parazitovali, zneužívali laskavost a empatii, protože sami toho nejsou schopni. Takže žádné vození se na něčí energii a proudu, ale pěkně každý na svém. Jedině tak se dá i rozvíjet cesta jedinečnosti každého z nás.


I když jsem si svým procesem prošla, speciálně pro vás jsem dle vedení ze Zdroje a za pomocí akášických mistrů, načetla akášický přepis na toto téma:


AKÁŠICKÝ PŘEPIS:

Tady a teď na celé časoprostorové ose i mimo ni, ve všech galaxiích, světech, mnohovesmírech a strukturách, včetně galaktické struktury, v mé buněčné paměti, DNA, ve všech úrovních mysli, ve všech úrovních duše včetně všech vyšších i nižších já, ve všech tělech včetně světelných těl, si dovoluji kosmickou láskou a milostí Zdroje božského světla rozpustit všechny bloky, strachy, zamrznutí, znehybnění, stagnaci, bolesti, pocity a emoce zrady, hněvu, všechna zneužití i následky těchto zneužití. Dovoluji si také zrušit všechny implantáty, toxické programy a nastavení nebožského původu, které vedly k těmto zneužitím.

Dovoluji si světelným mečem Zdroje přetnout a zrušit všechny dohody, sliby, přísahy, kletby, které mi znemožňovaly svobodně používat svou životní sílu, dary a schopnosti jako součást svého života včetně poslání.

Skrze právo rovnováhy a narovnání do božského řádu si dovoluji a beru zpět přes zlaté síto kosmické lásky svou sílu, právo na svůj život ve svobodě, lásce, harmonii, darech života jako celku a ve svém plném potenciálu.

Dovoluji světlu Zdroje, aby dosytil mé světlo a sílu do rovnováhy mého bytí.

Já jsem svobodná světelná bytost ve svém lidském těle a mám právo na svůj život ve své síle.


Tento přepis jde do mnoha vrstev a věřím, že je pro vás velkou pomocí.


Tématem uchopení darů a projevení potenciálu se budeme věnovat také na semináři Potenciál duše již tuto neděli 22.10.2023.


S láskou pro vás


Miriam Stelariia

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.