VYSTOUPENÍ Z PODŘAZENÍ OKOLÍ A VNĚJŠÍCH AUTORIT, UKOTVENÍ SE VE VNITŘNÍ AUTORITĚ - AKÁŠICKÝ PŘEPIS

28.11.2023

Vlivem strachu ze ztráty nebo strachu o život jsme v minulosti ustoupili ze své síly vzdáním se vedení vnitřní autority. Ať dobrovolně nebo nedobrovolně jsme ustupovali a poslechli nějakou jinou autoritu, než naši vnitřní. Byli jsme vedeni k tomu POSLOUCHAT a přestat si NASLOUCHAT. 


Mohlo se to dít:

- v období silného křesťanství - inkvizice nebo jiných náboženství včetně spirit učitelů a guru

- nucením do následování rodu v jeho tradicích, kmenech 

 - cesta poslání, místo bydlení, domluvené sňatky

- citovém vydírání a udržování v nízkých energiích, aby tam ona oběť nebyla sama 

- v systému školství, zaměstnání, matrixového systému jako celku

- v toxických vztazích- nucení převzetí cizí zodpovědnosti 

- ty to uděláš přece líp, tak to nechám na Tobě - přáních od ostatních - vyřčených nebo ne 

- režim hodné holky, hodného kluka, kdy se podřizujete dobrovolně nebo nedobrovolně nevědomě přání okolí

- ze strachu z vlastní síly, darů, schopností, cesty života atd. 


Určitě naleznete oblasti, ve kterém jste museli nebo ještě musíte (myslíte si, že musíte) poslouchat a v mnohém tak sebe potlačovat. Vždy je však možnost změny. 

Všichni v sobě máme velkou sílu, jsme velmi podporováni a přesto máme pocit, že musíme poslouchat a nenasloucháme sami sobě. 

Co chceme, potřebujeme, jaké jsou naše hodnoty, priority? 

Jaký život žijeme a je to takový život jaký chceme žít?

Cítíme se svobodně? Co potřebujeme změnit a dělat jinak?

Dovolíme si to, o čem tajně sníme, nebo si řekneme, tohle nemůžu. To by bylo moc, co by na to řekli lidi, co by řeklo okolí. 


Znám to velmi dobře, prošla jsem si mnohým. Spoustu záležitostí jsem potřebovala v sobě uzdravit, narovnat se a spojit se plně se svou vnitřní autoritou a intuicí. 

V podvědomí se bojíme vyšších autorit, z jejich odsouzení, nepochopení, vyhození z komunity, ztrát atd. V mnohém jsou kořeny těchto strachů v našich minulých inkarnacích, kdy bylo nutné a potřebné hlavně přežít. 

Jenže právě o tu moc tu jde . O vaši vnitřní moc a sílu, která dokáže v mnohém dělat zázraky s respektem, úctou, soucitem a pokorou. Když nasloucháme sobě, vnitřní intuici a božskému vedení, které nás na cestě vede v souladu s plánem duše. My a Zdroj jako spolutvůrci. Postavit se za sebe, naslouchat sobě a nechat se vést o tom je tvůrčí život. O tom je svoboda, láska a odvaha ctít dar života, který nám byl dán. 


Jelikož vím, jak náročné je toto téma, načetla jsem pro vás AKÁŠICKÝ PŘEPIS na toto téma:

Tady a teď, na celé časoprostorové ose i mimo ni, v celém mnohovesmíru napříč světy a galaxiemi, napříč všemi hvězdnými i zemskými rodovými liniemi, napříč celou mou DNA, buněčnou pamětí, ve všech mých tělech, úrovních mysli i duše, v celé mojí multidimenzionalitě, si dovoluji paprskem božské milosti rozpustit všechna ponížení, odsouzení, mučení, trestání, zahanbení, pocity viny, zneužití, manipulace, klanění se a ponižování se, strachy ze smrti, strachy ze ztrát, strachy o rodinu a sebe sama, všechny další strachy a obavy, všechny formy zneuctění, znásilnění a další traumata, která byla následkem dobrovolného nebo nedobrovolného podřízení se jiné autoritě na úkor vlastního života.

Bezpodmínečnou láskou Zdroje, kterou bez výhrad přijímám, si dovoluji nechat se uzdravit a dovyživit se do narovnání se do mé vnitřní autority. Světelným mečem božského Zdroje si dovoluji přetnout všechny toxické vazby, pouta, černomagické programy a kouzla, implantáty, hypnotické příkazy a jiná nastavení, skrze které jsem byla nucena/nucen poslouchat jinou autoritu, než svou vnitřní. A tak nenaslouchat sobě, intuici a božskému vedení v propojení.

Vystupuji ze stínu vnějších autorit a dovoluji si plně spojit se svou vnitřní autoritou, přijmout ji jako svou hlavní autoritu s právem svobodné volby, která je mou přirozeností. Ukotvuji se do propojení s božským Zdrojem a jeho podporou pro tvoření mého života v souladu s božským řádem, vesmírnými zákony, cestou mé duše a posvátností života. 


Potřebujete-li s tímto nebo jiným tématem na vaší cestě života více pomoci jsem tu pro vás :Služby: www.stelariia.cz/sluzby

Seminář Portál zázraků světla: https://www.stelariia.cz/l/portal-zazraku-svetla-17-12-2023/


S láskou Miriam Stelariia

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.