BOŽSKÝ POTENCIÁL A NEKONEČNO MOŽNOSTÍ

08.04.2021


Slovo potenciál všichni znáte a není to pro vás nic nového. Ale co se skrývá pod pojmem božský potenciál?

Vše, co umíte, jste se naučili v průběhu vašeho života přes různé školy, kurzy a další vzdělávání. Jsou to vědomosti z lidské úrovně vědomí. Víte, co vám jde a co ne. Kde jsou vaše tzv. slabé a silné stránky. Mimochodem tyto pojmy jsou velmi často zavádějící. Jelikož co vnímáte jako vaši slabou stránku, může být vaším největším darem, přes který můžete projevit svůj nejvyšší potenciál a žít své poslání. Píšu z vlastní zkušenosti. Odmítala svou citlivost, pravdu a lásku. Vnímala jsem to jako slabost, avšak mé poslání zejména z citlivosti vychází. Skrze svou vnímavost, schopnost vidět, vnímat, vědět co se děje za oponou dění, kde to klient nevnímá.

Božským potenciálem disponuje vaše opravdové světelné Nadjá - Nadduše. Často si myslíte, že z lidské úrovně máte omezené možnosti a schopnosti. Avšak z té božské nic není nemožné, vše je možné a máme schopnosti, o kterých ani netušíte. Vše je ukotveno v naší DNA. Vaše smysly mají polaritu také ve vyšší dimenzi, tzv. nadsmysly. Tyto smysly vám umožňují žít život v mnohem vyšší kvalitě, lehkosti a plynutí, pokud máte tyto schopnosti aktivní a umíte je používat. Běžně se tyto schopnosti používaly ve starověkých kulturách.

Vaše Nadduše je propojena s veškerým věděním, které je vibračně shodné s jejím prapůvodním nastavením a nekonečným božským potenciálem. Podstatné je propojení s vaším Zdrojem v sobě, mít otevřené duchovní srdce, napojit se na svou duši a božství v sobě. A také váš záměr žít svou božskou podstatu s nekonečným potenciálem.

Základem pro aktivaci plného potenciálu je harmonická srdeční čakra. Skrze srdeční čakru jste propojeni s duší. Pro harmonizaci je třeba uvolnit bloky a strachy, které nám brání k projevení se, užívat si život, být milováni a milovat. Ať může energie volně proudit. Také propojení se s tělem a uzemnění skrze spojení s přírodou je velmi důležité pro konání aktivních kroků a projevení duše ve hmotě skrze tělo. Jako žena je třeba být ve své ženské esenci, abyste mohly projevit své dary ve své tvůrčí síle. Podporujte sebe tvořením, malováním, zpěvem, hudbou. Čímkoliv, co vás propojí s vaší tvůrčí energií a naladěním se na sebe. Další inspirací je naslouchání své duše v tichu, abyste uslyšeli váš vnitřní hlas.

Nestane se to samo od sebe, je třeba trpělivosti, vytrvalosti a odhodlání. Ale stojí to za to. Náš božský potenciál má opravdu nekonečno možností projevení se ve hmotě.

Na konzultacích vždy klientovi ukazuji možnosti, které má ve svém potenciálu, a je jen na něm, co s ním ladí či nikoliv. Není nutné dělat jednu činnost celý život, nebo se zaměřovat jen na jeden směr, lze také směry propojit do jednoho celku a vytvořit si vlastní směr, vlastní cestu. I o tom je třeba dar multipotencionality, který není vždy jednoduché ho uchopit. Má však úžasný potenciál a stojí za to na tom pracovat.

Vždy však pamatujme na to, že vesmír má své zákony a dodržování vesmírných zákonů v souladu s božstvím je naší povinností. Proto vždy mějme v úctě božství, pokoru v srdci a vděčnost k životu.


S láskou

Miriam Stelariia Latia

Spirit & Life Mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.