POSLÁNÍ DUŠE A VESMÍRNÉ ZÁKONY

03.05.2021


S dary, které má naše duše k projevení se ve hmotě a konání svého poslání, je však velmi důležité dodržovat také vesmírné božské zákony. Jde především o zákony karmy, čistého vědomí, respektu k ostatním lidem a jejich zkouškám, zodpovědnosti za své konání, vnitřní rovnováhy.

Každý čin má svou příčinu a následek a za to je každý zodpovědný sám. Mnoho lidí v touze pomáhat ostatním, nerespektuje zákony karmy a osobních zkoušek lidí. Vím, že je těžké nepomoci, když vidíte, že druhý trpí, ale pokud vás nepožádá, nenarušujte mu zvládnutí potřebné zkoušky. Mějte soucit, můžete být nablízku, ale nezasahujte. Je opravdu větší pomocí druhému nepomoci, jelikož on sám projitím zkušeností získá potřebnou sílu, kterou chtěl získat. I když tomu sám vědomě nemusí rozumět. Ve svém poslání jste odpovědni pouze za sebe a své konání, nikdy nejste odpovědni za klienta. Vy jste jeho podporou, ale jak on poté naloží se svým životem, jakou cestou půjde je zcela na něm. Má svobodnou volbu a svůj vlastní rytmus. To, co vám jde snadno, jiným jít nemusí. Co vám jde rychle, ostatní můžou mít pomalejší tempo. Vše je třeba respektovat.

Na čem si osobně velmi zakládám je vedení po dobu sezení, aby klient, který projde procesem, aktivací atd., odcházel ze sezení ukotvený v sobě, v pořádku, proces byl dokončen. Jelikož pokud se tak neděje, může to klientovi způsobovat problémy. Proto i na sezeních a akcích snažím o vedení s láskou, pokorou a respektem ke klientovi. Po skončení sezení ještě procesy pracují ve vyšších úrovních, tento proces je řízen a zcela bezpečně ukotven.

Při práci s klienty je také potřeba myslet na svou vlastní vnitřní rovnováhu a stabilitu. Pečovat o sobe, zazdrojovat se, být ve svém proudu, plně ukotvení. Pokud se vy sami necítíte dobře, a máte mít sezení s klientem, zvědomte si, zda je v pořádku, aby jste s klientem pracovali. Vždy jednejte zodpovědně k sobě i k druhým.


S láskou

Miriam Stelariia Latia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz

Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.