POSVÁTNÉ MÍSTO NA ZEMI A PROJEVENÍ SE

19.03.2024


Na této nádherné planetě máte všichni posvátné místo, proto vám byl dán dar života. Někdy můžete mít pocit, že to, co žijete a jak, nejste úplně vy. Podřizujete se, nedovolíte si být těmi, kteří opravdu jste. Ze strachu, obav, co na to řeknou ostatní, nebo protože v minulosti vás to stálo život. A to nejednou. Příčin může být mnoho. Život vás zve do projevení se a užívání si života. 

Je čas projevit vaše světlo zde, rozzářit vaše bytí. Nečekat až někdy. Teď. Život se žije teď. 

Rozvpomenout si na skutečnou podstatu, úžasné dary a talenty, které můžete používat pro sebe i sdílet se světem. Spolutvořit tak lepší svět. Být v jedinečné esenci duše v lásce, moudrosti, síle i jemnosti. Právě tak vás svět potřebuje. Ne žádnou kopii, vás jako originál. Projevit se, jít cestou poslání ať je jakékoliv, života vašeho srdce, jak cítíte vy. Být šťastní. Máte právo být šťastní a projevit zde sebe. Proto tu jste. Pokud nejste šťastní, nežijete život, jaký chcete. 

Můžete manifestovat záměry duše, sdílet dary a talenty, mít hojnost, plnit si sny a touhy, tvořit život v lepší kvalitě. Jde jen rozhodnutí, říct sobě ano a ochotu jít tomu naproti. Duše má daleko vyšší záměr, který chce zde projevit. To je přirozená cesta růstu a touha po sebepoznání, rozvíjení a manifestace duše zde na Zemi. 

Nepřišli jste sem trpět, přežívat a být oběti. Ale žít naplno jako tvůrci svého života. 

Mnoho z vás přišlo z velmi dalekých galaxií a hvězd. 

Pokud si chcete rozvzpomenout na to, kdo jste a jak úžasní jste, jaké dary nesete, chcete nastartovat nový směr v životě nebo posunout váš současný na cestě duše, projevit skutečný neomezený potenciál zde na Zemi, ráda pro vás načtu jméno a dary duše nebo hvězdný kód duše, který je komplexní službou, kde jsou jméno a dary duše součástí, avšak s mnohem vyšší vibrační frekvencí. 


Jméno a dary duše: https://www.stelariia.cz/jmeno-a-dary-duse/

Hvězdný kód duše: https://www.stelariia.cz/hvezdny-kod-duse/

Další služby a produkty:https://www.stelariia.cz/sluzby/ 


Miriam Stelariia

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit pouze v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.