ROZPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ NENAPLNĚNÝCH VZTAHŮ NAPŘÍČ ČASOPROSTOREM - AKÁŠICKÝ PŘEPIS

03.06.2024


Ač jste ve vztahu nebo ne, vaše minulé vztahy mají vliv na vaši současnost. Pokud jste prožili vztahy, které neskončily dle vašich představ a toho jak by to dle mysli nebo touhy duše mohlo být, mohou vám tyto nenaplněné vztahy a touhy po naplnění daného vztahu blokovat příchod nového partnera nebo narušovat váš současný vztah.


Je třeba:

- přijetí skončení vztahu, uzavření minulosti 

- smíření s tím, jak proběhl a byl naplněn 

- puštění očekávání nápravy, čekání na omluvu nebo zázračnou změnu partnera, i když i to se může stát, když pustíte ty staré otisky společné minulosti

- odpoutání se a uvolnění prostoru pro váš další vztah

- v přítomnosti otevření se novým vztahům


Pokud stále ze svého energetického pole vyzařujete touhu po naplnění s bývalým partnerem, avšak není to již např. v plánu vaší duše, není to pro vás vhodný vztah, byl naplněn tak jak měl, atd, vydáváte tak energii směrem do minulosti a nemáte volný prostor pro budování současného vztahu nebo příchod nového partnera. 

Často zejména vnímavé ženy, ale samozřejmě můžou to být i muži, vidí možný potenciál vztahu, jeho lásku, růst, rozvoj, spolupráci, spolutvorbu atd. Skončení vztahu, který nesplnil očekávání nebo zrealizování potenciálu vztahu, může vyvolat smutek, zklamání z nedosažení tohoto potenciálu. 

Je třeba si však uvědomit, že jsou to jen možné reality, které však závisí na rozvoji každého partnera, společných záměrech a dalších faktorech. Energeticky nemusíte být v danou dobu pro tyto reality společně kompaktibilní. Každé setkání, vztah, napříč časoprostorem, je v rámci dohod plánu duší. Co si máte předat, naučit, vyrovnat, co naplnit atd.. 

Někdy se však děje, že v plánu duše jsou určité dohody, které již dávno pozbyly platnosti nebo nejsou v souladu s plánem vaši duše v současnosti. Mohli jste se rychleji posunout, změnili jste se během inkarnace nebo nastala jiná další změna. Někdy právě skončení vztahu, že odejdete vy, nebo partner, je přesně to, co mělo být naplněno. 

Týká se to zejména toxických vztahů, ze kterých není vždy snadné odejít nebo jsou tam staré závázky a smlouvy z minulosti. I toxické vztahy jsou velkými lekcemi, pro lásku k sobě, vědomí si své hodnoty a stanovení toho, co chceme, jsme ochotni tolerovat a co ne. 


Sdílím pro vás AKÁŠICKÝ PŘEPIS NA ROZPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ NENAPLNĚNÝCH VZTAHŮ NAPŘÍČ ČASOPROSTOREM:

Tady a teď, na celé časoprostorové linii i mimo ni, všemi galaxiemi a hvězdnými strukturami, napříč mou buněčnou pamětí a DNA, rodovými liniemi zemskými i hvězdnými, všemi záznamy mé duše, všemi úrovněmi všech mých těl, včetně světelných těl, napříč všemi úrovněmi mé duše i mysli, si nyní dovoluji nechat rozpustit paprskem božské milosti a světla Zdroje všechny nenaplněné vztahy a vazby minulosti včetně všech negativních následků, smutku, zrady, nenaplnění, zloby, hněvu, smrti, zahanbení, ponížení, zneužití, zneuctění, pokoření a všech toxických energií a nastavení.

Světelným mečem božského Zdroje si dovoluji nechat zrušit všechny dohody, sliby, včetně slibu věrnosti napříč inkarnacemi, přísahy, kletby, toxická magická nastavení, které mi jakýmkoliv způsobem narušovaly mou vnitřní svobodu, navázání a budování nových vztahů. Dávám svobodu všem partnerům minulosti a dávám svobodu také sama sobě. 

Plně přijímám, že patřím pouze sama/sám sobě a můj život nenáleží nikomu jinému než mně. 

S lehkostí a svobodně se otevírám plnohodnotným vztahům v lásce, radosti, vzájemné úctě, respektu a v souladu s mými hodnotami a záměrem duše. 


Miriam Stelariia a mistři Akášy


Pokud jsou vztahy vaše aktuální téma, může být pro vás podporou:

- aktivace Vztahy v harmonii a rovnováze

- aktivační konzultace


Miriam Stelariia

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit pouze v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.