SJEDNOCENÍ VYŠŠÍCH JÁ DUŠE A OTEVŘENÍ BOŽSKÉHO POTENCIÁLU

01.07.2020


Naše vědomí má několik úrovní a postupným rozvojem se posouváme neustále po spirále na další levely. Vědomí nás je propojeno s vědomím Země, která nyní prochází transformací, společně tak procházíme procesem změny, každý na své úrovni, a přesto všichni ve své lidskosti.
Každá duše má svá vyšší já ukotvena ve vyšších dimenzích a postupným rozvojem se s nimi můžeme propojovat a otevírat tak svůj božský potenciál.
S tím je také spojené propojení s částmi duše v inkarnacích zde na Zemi, potřebných pro zvědomění kódů zasvěcení ze starověkých civilizací, kmenů, elementárních a podmořských světů. Nebo pro očištění traumat, ve kterém nám uvízla energie a síla. Pokud se těmto procesům otevřeme můžeme procházet očištěním, nechat odejít tyto staré příběhy, aby tato síla a vědění z dávných dob v nás mohla povstat. Jak nahoře, tak dole. A pokud chceme růst a otevřít svůj božský potenciál, jsou tyto procesy součástí našeho vzestupu. Dříve byly tyto iniciace energeticky i časově náročné, jelikož energie Země ještě neměla tolik ukotveného světla a kolektivní vědomí bylo velmi hutné. Nyní může jít vše v lehkosti až do bodu 0 a tvoření nové reality v nové kvalitě vědění v čase tady a teď. Vše se děje v souladu s cestou vaší duše a vy máte tu moc tvořit jako vědomí tvůrci v souladu s božskými i přírodními zákony.
Několik Vyšších Já naší duše je ukotveno ve vyšších dimenzích. Některé části se nám mohou zvědomit jako životy na různých planetách, nové čakry, nebo jako vědomí, paprsek s určitou kvalitou. Jakmile zpracujeme své stíny, posouváme se dál na úrovni vědomí, a to nám otevírá nové možnosti, techniky léčení, kreativity, tvoření, talentů a darů.
Pro aktivaci božského potenciálu a hvězdné podstaty duše je propojení všech vyšších já v jeden celistvý paprsek vcházející do lidského těla ukotvením božství v nás. Toto propojení sceluje naši sílu, otevírá vědění, propojení se zdrojem i s Matkou Zemí, taktéž s Božskou Matkou. Tak máme nekonečnou podporu a oporu a můžeme se rozvíjet v lehkosti. Světlo a lásku, které tímto ukotvujeme z božského zdroje v sobě a rozvíjíme sebe sama, pomáhá i k rozkvětu kolektivního vědomí a matky Země.


AKTIVAČNÍ AFIRMACE
Tady a teď propojuji všechna má vyšší já v celistvý paprsek vedoucí do mého těla a ukotvuji tak v sobě své božství. Spolu v propojení s lidstvím ve mně sjednocuji sebe sama a otevírám svůj božský potenciál pro tvoření mého života v nové kvalitě v souladu s energiemi Nové Země. Vše, co již nesouzní s cestou světla a energiemi Nové Země s láskou a pokorou nechávám svobodně odejít.
Po aktivační afirmaci, kterou provádíte v meditaci nebo jen v klidu ticha, se prosím zhluboka prodýchejte a uzemněte.


Přeji nám všem, abychom si dovolili žít svůj potenciál v lehkosti a naplnili naše životy světelnou láskou, kterou jsme.


S láskou Miriam Stelariia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.