UVOLNĚNÍ A ROZPUŠTĚNÍ ZÁZNAMŮ NESVOBODY DUŠE - AKÁŠICKÝ PŘEPIS

09.07.2024


Napříč časoprostorem jsem prožili mnohé, co zanechalo traumatické a pokřivené záznamy v akášických záznamech duše. Brání nám v lehkosti, svobodě a radosti prožívání života. Jelikož jsme prožili mnoho životů, tak i tyto traumata mají několik vrstev, jenž se na sebe postupně nabalovala jsou propojeny.

Sdílím také pro vás velmi komplexní akášické přenastavení, které jsem načetla pro mou milovanou sestru duše a drahou kolegyni na téma UVOLNĚNÍ A ROZPUŠTĚNÍ ZÁZNAMŮ NESVOBODY DUŠE, POKŘIVENÍ A ZNEUŽITÍ PŘI ZASVĚCENÍCH, OPUŠTĚNÍ KONVENCÍ A STARÝCH NASTAVENÍ KMENŮ A KULTUR, NAROVNÁNÍ V BOŽSKÉM PROUDU DECHU ŽIVOTA.


AKÁŠICKÝ PŘEPIS:

Tady a teď, v božské přítomnosti, na celé časoprostorové ose i mimo ni, ve všech galaxiích, světech, v zemské i galaktické struktuře, v mé buněčně paměti a v mé DNA, v celé mé multidimenzionalitě, ve všech úrovních mysli, duše i všech těl, včetně světelných těl, si dovoluji za podpory kosmické lásky a moudrosti božského Zdroje, posvátnosti života, božského řádu a vesmírných zákonů propustit, uvolnit a nechat rozpustit všechna pokřivení, magické pečeti, manipulace, zneuctění, zneužití, křivdy, ponížení, pohrdání, zrady, hanby, pocity viny, obětování, sebeobětování, dobrovolné i nedobrovolné, jednání na úkor svého srdce a duše, jednání na úkor mého života, mé svobody prožívání dechu života, toxická nastavení kmenů a různých společenstev, kterých jsem byla součástí. 

Dovoluji si pustit všechny masky, korzety, krunýře, balasty, nastavení minulosti, duchovní i společenské, které jsem musela držet v rámci nastavení daného společenství a doby, jenž mi bránily svobodně dýchat, svobodně žít svou jedinečnou multidimenzionální esenci a světlo mé duše. Kosmickou láskou Zdroje a paprskem božské milosti si dovoluji uvolnit a rozpustit chyby, nesprávné postupy a pokřivení při zasvěceních a rituálech, zneužití mé síly srdce, mého světla a mého života jako celku. 

Ze svého energetického kvantového pole, ze všech svých těl, včetně světelných těl, z celého mého bytí, uvolňuji všechny medicíny, jenž byly při těchto rituálech nesprávně použity a jakýmkoliv způsobem ublížily mne nebo mým blízkým, u jejichž rituálů jsem byla účastna a tak mě emočně toto konání zasáhlo.

Dovoluji si v celém mém bytí narovnat do božského nastavení můj dech života, přirozenost mého dechu a mého srdce, projevit svobodně jedinečnost světla duše a ukotvit se v sobě ve zdraví. 

Beru si zpět své právo na zdraví v rovnováze a harmonii a dovoluji si svobodně být a žít ve zdraví zde na Zemi, na jakémkoliv místě, státu, světadílu, kdekoliv, i když nese záznamy mé minulosti. 

Dovoluji si již neprožívat nepříjemné, toxické prožitky a těžká traumata minulosti. Paprskem božské milosti za pomocí světelného meče Zdroje si dovoluji nechat přetnout všechna vlákna, spojení a struktury, jenž mě držely v nesvobodě života. Dovoluji si svobodně dýchat, žít, zářit, projevit své jedinečné části a multidimenzionální esence v jednotě mé duše. 


S láskou Miriam Stelariia a akášičtí mistři Zdroje

www.stelariia.cz


Osobní aktivační sezení s akášickými vhledy a přepisy: Aktivační konzultace

Další služby: Služby


Tento článek lze šířit pouze v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.