HNĚV NA MUŽE, OPUŠTĚNÍ MINULÝCH VZTAHŮ A OTEVŘENÍ SE PRO HARMONICKÉ PARTNERSTVÍ

07.12.2022


S laskavým svolením mé milé klientky, se kterou nyní dlouhodobě pracujeme na téma posvátné sexuality, vztahu k sobě, tantry duše a vztahů sdílím vhledy a akášické přenastavení na výše uvedené téma. 

Klientka velmi touží po partnerství, jelikož je už dlouho sama, a má za sebou dvě manželství, která "nevyšla". Záměrně dávám do uvozovek, protože tyto vztahy byly pro klientku velmi transformační a jednou z výzev vztahů bylo i to, aby konečně cítila sebe samu, jaké má potřeby, co jí vyhovuje a co ne, a také byly součástí karmické lekce. Nevnímání sebe sama, svých pocitů, vjemů bylo zapříčiněno jejím neukotvením v těle a odpojením se od sebe. To pocházelo nejen z dětství, ale také z traumat, které si v minulých inkarnacích prožila i právě ve spojitosti s muži. Nejen kdy byla ženou, ale také kdy byla mužem. 

Spojení se svou ženskou podstatou, s tělem, ukotvení se v sobě jako žena, a vnímání jejich pocitů, se nám krásně povedlo přes Světelnou aktivaci Posvátné esence ženy, kterou jsme s klientkou dělaly asi před 3 týdny. Od té doby, se více vnímá, začala i doma tančit, chodit více do přírody. Což je u ní velký posun. 

Při konzultaci na téma nového vztahu, který by si přála, jsme se dívaly na příčiny, proč takový vztah nemá a jaké změny je třeba udělat. První záležitostí, kterou jsem klientce zvědomila přes vhled do akášy, byl její hněv na muže napříč časoprostorem, tzn. nejen v této inkarnaci. V záznamech byly i sexuální zneužití, ale také drsná traumata týkající se smrti, kde o její smrti rozhodovali muži nebo ji zabili. Je to citlivé téma, ale pokud se nebojíme nahlédnout a pojmenovat co nás blokuje, už jen to zvědomění je velkým krokem a cestou k osvobození, když si to dovolíme. Už nás to neovládá z podvědomí a nevědomí. 

Při těchto traumatech jsme však mohli pronést slovem nebo kouzlem kletbu, nebo velmi projevit hněv, který se spojil s daným traumatem. Být naštvaní na muže, a je jedno jaký muž to byl, nebo na Boha, jak nám to mohl udělat, nebo proč to dopustil atd. Pořád se to týká mužské energie, která souvisí s naším vnitřním mužem, vstupem do své síly a manifestací záměrů. Dalším bodem, který s tím souvisel bylo i zklamání z předešlých vztahů, pocity selhání a smutek z nenaplnění dle představ nebo iluzí o vztahu. 

Když nevnímáme sebe, nevidíme své potřeby, nenaplňujeme sebe sama, tak vždy je ve vztazích touha, aby nás naplnil partner, vyplnil náš čas, prostor, máme tendence manipulovat. Jsme závislí na partnerovi a dáváme na něj zátěž ve formě očekávání. Klientka byla neustále ve vzpomínkách v minulých vztazích, a tím si vlastně tyto muže ponechávala ve svém energetickém poli, aby nebyla sama. Tím se udržovala ve smutku a nespokojenosti, které prožívala v minulých vztazích. 

Cestou je napojení se na sebe sama v přítomnosti, ukotvit se tady a teď a uvědomit si, že tyto vztahy jsou minulostí, pustit je a udělat prostor pro nové partnerství. Neočekávat kdy ten muž přijde, jen to nechat volně plynout a být pro to otevřená. Užívat si vztah a čas se sebou, naplňovat své potřeby, být otevřena lásce, sobě a dovolit si vyzářit svou jedinečnou esenci, kterou ten nový muž může zachytit v energetickém poli. Naladit se na to, co nám dělá radost, věnovat se sobě a ujasnit priority, co ve vztahu už ne, co ano. A zároveň se můžeme naladit na pocity, jak se v novém vztahu chceme cítit, co chceme prožívat, tím si i vztah pomoci manifestovat atd. 


Pro inspiraci pro vás sdílím AKÁŠICKÉ PŘENASTAVENÍ na toto téma:

Tady a teď, na celé časoprostorové ose, rodových linií napříč všemi vesmíry, buněčné paměti a DNA, v celé mé multidimenzionalitě, ve všech úrovních mysli, ve všech tělech, v celém mém bytí, si dovoluji plně uvolnit, rozpustit a pustit za pomocí kosmické lásky božského Zdroje a paprsku božské milosti, veškerý hněv na muže, traumata s tím spojená i mnou zapříčiněná, ruším veškeré sliby, přísahy, kletby, dohody, závazky, které mě jakýmkoliv způsobem udržovaly v samotě, nespokojenosti, nepřítomnosti mužské energie, frustraci a stagnaci. 

Dovoluji si plně se osvobodit z energetických egregorů minulých vztahů a tím je rozpustit. Pouštím ze svého energetické pole energie svých bývalých partnerů, beru si zpět svou sílu, dary a jedinečnou esenci. 

Ukotvuji se v přítomnosti tady a teď, ve svém těle, ve svém životě. 

Dovoluji si otevřít se lásce sama k sobě i k mužům, novému partnerství v lásce a harmonii s takovým mužem, který je mě roven a hoden, tak aby bylo partnerství v rovnováze. 


Uvolnění a rozpuštění těchto bloků nám pomáhá také k prosvětlení našich stínů, vyzvednutí darů a síly, které jsou s tím spojeny. 


Pokud byste potřebovali více se podpořit pro narovnání vztahu k sobě i ve vztazích:

Osobní aktivace Posvátná žena, Posvátný muž

Aktivace Vztahy v rovnováze a harmonii


Miriam Stelariia

www.stelariia.cz 


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.