POSVÁTNÁ ESENCE ŽENY

13.04.2021


Každá žena je velmi jedinečná a výjimečná svou esencí. Ona je ta, jenž je propojena s božskou Matkou, je její dcerou, tak jako je dcerou Božského otce. Oni dva ve sjednocení jsou Zdrojem. Propojením se Zdrojem a se Zemí se stává žena mostem kosmické lásky bytí. Je ta, jenž svou esencí proměňuje tento svět. Její hlavní jedinečnou esencí je láska. Cokoliv koná s láskou, prosvětluje kosmickou esencí svého posvátného ženství. Základem pro projevení její jedinečné esence v plné síle je uzdravení zranění z minulosti, otevření srdce a propojení s božstvím. Je ta, která je plně propojena, pokud si to dovolí, s Matkou Zemí a stává se i její dcerou. Matka ji vyživuje a posiluje ve své náruči.

Propojení se Zemí, s vědomím přírody je velmi důležité pro napojení na sebe, na svou intuici a instinkty. Díky přírodě, objevujeme svou cykličnost, svou citlivost a vnímavost. Je velmi snadné propojit se s vědomím přírody, a vnímat její krásu, moudrost a sílu. Když jsem začala být více v přírodě, naslouchala v tichu, matka promlouvala. Skrze stromy, zvířata, živly, bytosti.

Podělím se s vámi o příběh. Byla jsem u studánky a vnímala stromy, jak přes své kořeny spolu komunikují. Napojila jsem se na vědomí lesa a pozorovala dál. Vnímala jsem, jak na daleké louce je stádo srnek a srnců. Jak opodál u řeky přes splav teče řeka. Jak se elementární bytosti prochází lesem a starají se o přírodu. Když jsem bubnovala na šamanský buben, přilétli ptáci a zpívali se mnou. Nádherné propojení s přirozeností, propojení a sjednocení s přírodou. To vše ženu velmi otevírá a vyživuje.

Mnoho z nás žen jsme součástí magdalénského vědomí, které v sesterství pomáhají ostatním ženám povstat do své síly. Tak jako jsme to zvládly my. Láskou pozvedáváme svět, láskou léčíme, je to naší přirozeností.

Posvátná esence ženy není jen láska, ale také hluboká moudrost, síla, citlivost. Do své síly žena vstoupí, pokud přijme obě části sebe sama, svou Evu i Lilith to sjednocení.

Aby žena mohla projevit svou posvátnou esenci a být ve své síle i jemnosti, nastolit svou vnitřní rovnováhu, musí se navrátit k sobě. Do svého srdce, do svého lůna, do všech čaker, do svého vědomí. Otevřít srdce sobě, pečovat o sebe, vyživovat své tělo i duši, projevovat své emoce a také mít sebe na prvním místě. Dávat také pozornost sobě. Být sama pro sebe prioritou a autoritou v božském proudu bytí. Ve sjednocení s božstvím a se svou duší.


S kosmickou láskou v srdci

Miriam Stelariia Latia

Spirit & life mentorka

www.stelariia.cz


Tento článek lze šířit v originální formě s uvedením jména autorky a s aktivním odkazem na webové stránky www.stelariia.cz.