Blog

Dnes chci s vámi sdílet osobní příběh.
Myslela jsem si, že mám v životě daný směr. Na střední podnikatelské škole se mě ptali, jaký obor bych si zvolila pro mé podnikání, kdybych chtěla podnikat. Mám ráda cestování a tak jsem tenkrát učiteli řekla, že super je cestovka, a ta se bude jmenovat CK Vivian. Jen jsem to plácla, podnikat...

Milovaní, v dřívějších dobách byli žena, tak i muž, často vázáni starými smlouvami, úmluvami a sliby. Ty je zavazovaly sloužit, být níže než druhý pro jeho slávu, postavení a moc, neprojevovat se, podporovat energeticky na úkor sebe, být pro druhého médiem, kde byla energie zneužívána atd. Dříve, kdy vládl matriarchát a muži byli níže postavení,...

sdílím s vámi svůj osobní příběh se jmény duše. Jak mi jména přicházely, proč, a jak mě pozvedávají na mé cestě života :).

Naše vědomí má několik úrovní a postupným rozvojem se posouváme neustále po spirále na další levely. Vědomí nás je propojeno s vědomím Země, která nyní prochází transformací, společně tak procházíme procesem změny, každý na své úrovni, a přesto všichni ve své lidskosti.
Každá duše má svá vyšší já ukotvena ve vyšších dimenzích a postupným rozvojem se...

V současné době naše krásná Gaia díky zklidnění aktivit na povrchu mnohem volněji dýchá, regeneruje a současně přetváří svůj systém. Jednou z hlavních aktivit, která se nyní děje, je revitalizace energie bohyně na energeticky silových místech krystalické mřížky Země. Pro mnohé známé jako ley lines. Naše planeta má své aurické pole a vědomí, které...

Nahlédni do svého srdce a objevíš mnoho pokladů. Některé jsou ukryté za hradbami bolesti a strachu. Ale jsou tam a čekají na Tebe. Měj odvahu uvidět tu krásu, která se tam skrývá. Jsi jedinečnost, skrze kterou se projevuje božství. Jsi darem pro tento svět, Tvá esence je jedinečná. Tak jako celé Tvé bytí. Dovol si podívat se do svého srdce....

Vlivem vzorců rodů, rodiny, systému i společnosti se často řídíme vnějšími vlivy, protože tak jsme to měli naučeno. Musí se poslouchat, být hodní, slušně se chovat, nebýt moc vidět, abychom byli přijati. V tom všem chaosu, kdy nejsme sami sebou a nejednáme dle sebe - své intuice, instinktu, duše a srdce, jsme nespokojení a následně se hledáme. Je...

Moudrost spočívá v poznání a síle. Moudrost pro mě znamená mít vnitřní sílu, využívat ji pro dobro všech včetně sebe, být diplomatická i stát si za svým a naslouchat své intuici. Moudrost nosíme ve své duši a svém srdci. Někdo ji už objevil, někdo ji poznává. Všichni k tomu stejně jednou dojdeme. Být moudrá neznamená trpět, mlčet, ani nechat...

Život je neustálá řada proměn a změn. Změna je jediná jistá věc. Jsme v období velkého vývoje, je třeba se tomu přizpůsobit a nestát na jednom místě. Někdy se cítíte, že nejste dost dobří, nebo schopní pokročit dál ve vašich životech. Nejde o zbabělost nebo nechtít se posunout, ale o to, že se necítíte být dost připravení. To je zapříčiněno...